Home Prawo Jak unieważnić „trudne” umowy frankowe GE MONEY BANK : nadzieja dla kredytobiorców

Jak unieważnić „trudne” umowy frankowe GE MONEY BANK : nadzieja dla kredytobiorców

dodał Bankingo

Wielu kredytobiorców zmagających się z problemami wynikającymi z „trudnych” umów frankowych zawartych w latach 2005-2008 może wreszcie odetchnąć z ulgą. Polskie sądy coraz częściej orzekają na korzyść konsumentów, unieważniając umowy kredytowe, które dawniej były oferowane przez GE Money Bank S.A. Dlaczego się to dzieje i jakie są szanse na unieważnienie takich umów?

Kwestia abuzywnych klauzul w umowach frankowych

Większość tzw. „umów frankowych” zawiera zapisy niedozwolone, które są uznawane za klauzule abuzywne. Jeśli Twoja umowa kredytowa z dawnym GE Money Bank S.A. zawiera takie postanowienia, warto skonsultować się z kancelarią prawną, ponieważ istnieje duża szansa, że można żądać ustalenia nieważności takiej umowy.

Jakie są szanse na unieważnienie umowy kredytowej?

Sytuacja na rynku kredytów frankowych w Polsce zmienia się na korzyść konsumentów. Sądy coraz częściej orzekają na ich korzyść, unieważniając umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne. Dzięki temu, kredytobiorcy mają większe szanse na pozbycie się problemów związanych z trudnymi umowami kredytowymi.

Co z innymi bankami?

Jeśli posiadasz kredyt frankowy w innym banku, warto sprawdzić, czy Twoja umowa również zawiera klauzule abuzywne. Wiele banków, takich jak PKO BP, Nordea Bank, BNP Paribas – Fortis Bank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank (zarówno stare umowy Raiffeisen, jak i EFG Eurobank Ergasias – Polbank) czy Kredyt Bank, może oferować umowy z podobnymi zapisami. W takim przypadku warto skonsultować się z kancelarią prawną i zbadać możliwości unieważnienia takiej umowy.

W związku z ugruntowaniem się linii orzeczniczej polskich sądów, kredytobiorcy mają większe szanse na unieważnienie trudnych umów kredytowych frankowych zawierających klauzule abuzywne.

Wyjątkowość umów dawnego GE Money

Umowy kredytowe dawnego GE Money wyróżniają się spośród umów innych banków przez sposób, w jaki opisują ustalanie kursów kupna i sprzedaży walut obcych. W umowach tych kurs składa się z dwóch elementów: kursu średniego NBP oraz marży banku, którą można odejmować lub dodawać. Ta specyfika powoduje, że unieważnienie takich umów jest trudniejsze niż w przypadku innych banków.

Taktyka procesowa Banku BPH w sporach frankowych

Bank BPH S.A., broniąc się w postępowaniach sądowych, utrzymuje, że umowy dawnego GE Money nie zawierają zapisów niedozwolonych. Dodatkowo, bank twierdzi, że nawet jeśli uznać marżę za zapis abuzywny, nie powoduje to unieważnienia umowy. Zdaniem banku, należy usunąć jedynie fragment dotyczący marży, a kredyt nadal przeliczać po średnim kursie NBP.

Początkowo, sądy często zgadzały się z tym stanowiskiem, mimo że pełnomocnicy kredytobiorców argumentowali, że nie można dokonać podziału zapisu niedozwolonego i usunięcia tylko jego części.

Przełom: wyrok TSUE w sprawie C-19/20

W wyroku z 29 kwietnia 2021 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, aby sąd usunął jedynie część postanowienia zawierającego nieuczciwe elementy. Jednakże, takie usunięcie musi spełniać dwa warunki: mieć odstraszający cel zgodnie z dyrektywą oraz stanowić dla przedsiębiorcy sankcję. Ponadto, usuwany element musi być odrębnym zobowiązaniem umownym, podlegającym kontroli pod kątem abuzywności.

W praktyce oznacza to, że nie można usunąć tylko połowy postanowienia dotyczącego mechanizmu indeksacji. Wyrok TSUE sprawił, że polskie sądy zaczęły śmielej i częściej wydawać wyroki unieważniające umowy dawnego GE Money.

Sądy sprawnie unieważniają umowy frankowe BPH SA 

Jako przykład sprawnego unieważnienia umowy BPH SA można wskazać wyrok z dnia 15 marca 2023 roku. Kredytobiorcy odnieśli kolejne zwycięstwo w sprawie kredytu frankowego zawartego z poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny, podtrzymał korzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 13 października 2022 r. (sygn. akt I C 660/20), oddalając apelację banku i zasądzając zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Głównym żądaniem pozwu było ustalenie nieważności umowy o kredyt waloryzowany do waluty obcej z 2007 roku, zawartej pomiędzy konsumentami a bankiem. W treści pozwu i pism procesowych wskazano, że umowa zawiera postanowienia niedozwolone, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy kredytobiorców. Dodatkowo, kredytobiorcy nie zostali rzetelnie poinformowani o ryzyku walutowym ani o mechanizmie indeksacji.

Sąd Okręgowy zaaprobował argumentację dotyczącą abuzywności klauzul i ich skutków. Sąd Apelacyjny z kolei nie zgodził się ze stanowiskiem banku, że możliwe jest usunięcie z umowy jedynie fragmentu klauzuli przeliczeniowej. Sąd powołał się na orzeczenia TSUE z 29 kwietnia 2021 r. oraz 8 września 2022 r., wskazując, że takie usunięcie byłoby sprzeczne z prawem unijnym.

W efekcie, Sąd Apelacyjny podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, której przedstawiciele prowadzili sprawę. Wyrok jest już prawomocny, co oznacza definitywne zakończenie sporu między kredytobiorcami a bankiem.

Ten sukces frankowiczów pokazuje, że dobrze prowadzona sprawa może doprowadzić do szybkiego unieważnienia kredytu w sądzie, co jest istotne dla osób posiadających umowy z dawnym GE Money Bank.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie