Home Wiadomości Jak powinni się przygotować Frankowicze na upadłość Getin Noble Banku?

Jak powinni się przygotować Frankowicze na upadłość Getin Noble Banku?

dodał Bankingo

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A. W związku z tym istotne jest, aby wierzyciele byli odpowiednio przygotowani na ewentualne konsekwencje upadłości banku. W niniejszym artykule przedstawiamy kroki, które warto podjąć, aby być przygotowanym na tę sytuację.

  1. Śledź informacje o postępowaniu: Sąd ogłosi upadłość banku w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wierzyciele powinni być na bieżąco z informacjami na ten temat, aby móc zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości w odpowiednim czasie.
  2. Zgłoś wierzytelności: Wierzyciele, w tym osoby, które wytoczyły powództwo przeciwko GNB, będą musieli zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości. Termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie powinno nastąpić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.
  3. Zbierz dowody na wysokość wierzytelności: Kredytobiorcy powinni zebrać dokumenty potwierdzające wysokość kwot zapłaconych bankowi w ramach umowy o kredyt, np. zaświadczenia z banku czy potwierdzenia przelewów. Te dokumenty będą potrzebne do wyliczenia wysokości wierzytelności.
  4. Dokonaj potrącenia wierzytelności z roszczeniem banku: Eksperci rekomendują dokonanie potrącenia wierzytelności kredytobiorcy z roszczeniem banku o zwrot kwoty kapitału kredytu. Potrącenie to może być dokonane nawet najpóźniej z chwilą zgłoszenia wierzytelności. W rezultacie roszczenie banku zostanie zaspokojone w całości lub części, a syndyk nie będzie mógł ich już dochodzić od kredytobiorcy.
  5. Bądź świadomy ograniczeń w zaspokojeniu wierzytelności: Wierzytelności zgłoszone do syndyka będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłości. Stopień tego zaspokojenia może być różny, dlatego warto być świadomym tego ograniczenia.
  6. Skonsultuj się z ekspertem: Upadłość banku to skomplikowany proces, który może wpłynąć na sytuację finansową wierzycieli. Dlatego warto skonsultować się już teraz z doświadczonym adwokatem od spraw frankowych, aby uzyskać wsparcie i porady dotyczące postępowania upadłościowego oraz swoich praw i obowiązków jako wierzyciela.
  7. Przygotuj się na długotrwałe postępowanie: Proces upadłości może być długotrwały i czasami skomplikowany. Wierzyciele powinni być przygotowani na to, że ostateczne zaspokojenie wierzytelności może potrwać dłużej niż się spodziewają.
  8. Utrzymuj komunikację z syndykiem: W trakcie postępowania upadłościowego, warto utrzymywać kontakt z syndykiem masy upadłości, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi zgłoszonych wierzytelności oraz ewentualnych zmian w postępowaniu.
  9. Jeśli jeszcze nie pozwałeś Getin Banku o unieważnienie kredytu we frankach koniecznie skonsultuj już teraz swoją sytuację z doświadczoną kancelarią frankową.

W związku z możliwą upadłością Getin Noble Banku, wierzyciele powinni podjąć odpowiednie kroki, aby być przygotowanymi na ewentualne konsekwencje. Śledzenie informacji, zgłaszanie wierzytelności, zbieranie dowodów, dokonanie potrącenia wierzytelności z roszczeniem banku oraz świadomość ograniczeń w zaspokojeniu wierzytelności to kluczowe elementy tego procesu.

Podsumowując, przygotowanie na upadłość Getin Noble Banku wymaga podjęcia odpowiednich kroków, wiedzy na temat postępowania upadłościowego oraz wsparcia ze strony ekspertów – konsultacji warto dokonać już teraz jeszcze przed ogłoszeniem upadłości przez sąd. Wierzyciele powinni być świadomi swoich praw, obowiązków oraz ograniczeń w zaspokojeniu wierzytelności, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy w trakcie tego procesu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie