Home Finanse Ile wynosi przeciętna emerytura netto w 2023 roku?

Ile wynosi przeciętna emerytura netto w 2023 roku?

dodał Bankingo

Emerytura jest jednym z najważniejszych świadczeń, na które Polacy czekają po zakończeniu swojej aktywnej kariery zawodowej. Dlatego istotne jest, aby zrozumieć, jakie są średnie kwoty emerytur w Polsce. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, analizując różne dane i statystyki dostarczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz inne źródła.

Średnia emerytura w Polsce

Według danych podanych przez ZUS, po ostatniej waloryzacji w marcu 2023 roku, średnia brutto emerytura wypłacana przez ZUS wyniosła 3 311,61 zł. Warto jednak zauważyć, że ta kwota różni się w zależności od płci. Średnia emerytura mężczyzn wyniosła 4 103,07 zł brutto, podczas gdy średnia emerytura kobiet wyniosła 2 792,86 zł brutto. To oznacza, że średnia emerytura mężczyzn jest o około 47% wyższa od średniej emerytury kobiet.

Różnice w wysokości emerytur między płciami

Przeanalizujmy teraz przyczyny tych różnic w wysokości emerytur między płciami. Zgodnie z raportem ZUS, istnieją kilka czynników, które wpływają na tę dysproporcję. Po pierwsze, sytuacja na rynku pracy odgrywa istotną rolę. Kobiety często pracują w sektorach o niższych wynagrodzeniach, co wpływa na ich przyszłe emerytury. Ponadto, luka płacowa między płciami przyczynia się do niższych świadczeń emerytalnych dla kobiet. Kobiety często otrzymują niższe wynagrodzenie za tę samą pracę w porównaniu do mężczyzn. Dodatkowo, przerwy w karierze zawodowej spowodowane macierzyństwem i rodzicielstwem mogą wpływać na niższe emerytury kobiet, gdyż przerywają one regularne wpłaty do systemu emerytalnego.

Wzrost średnich emerytur w ciągu ostatnich lat

Ważne jest również spojrzeć na zmiany w średnich emeryturach w ciągu ostatnich lat. W marcu 2022 roku średnia emerytura wynosiła 2 903,85 zł brutto, co oznacza, że w ciągu jednego roku emerytury wzrosły o 407,76 zł brutto. Jest to znaczący wzrost, który może być wynikiem różnych czynników, takich jak waloryzacja świadczeń, zmiany w przepisach dotyczących emerytur czy poprawa sytuacji na rynku pracy.

Liczba emerytów w Polsce

ZUS informuje, że w marcu 2023 roku w Polsce emerytury i renty pobierało ponad 6,14 miliona osób. Największy odsetek, tj. 77,8% stanowili emeryci, podczas gdy 7,2% pobierało rentę z tytułu niezdolności do pracy, a 15,1% rentę rodzinną. Warto zauważyć, że liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tysięcy złotych znacząco wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W marcu 2022 roku było to 108 tysięcy osób, a w marcu 2023 roku wzrosło to do 258,8 tysięcy osób. Oznacza to wzrost o 139,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Emerytury wyjątkowe

ZUS również wypłaca emerytury wyjątkowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Jest to świadczenie honorowe przyznawane automatycznie z chwilą osiągnięcia tego wieku. Wysokość emerytury wyjątkowej zależy od konkretnej daty ukończenia 100 lat przez świadczeniobiorcę. Obecnie, od marca 2023 roku, wynosi ona 5 540,25 zł brutto. W marcu 2023 roku ZUS wypłacał emerytury wyjątkowe dla 2,85 tysiąca świadczeniobiorców, z czego większość stanowiły kobiety.

Podsumowanie

Średnia emerytura w Polsce po ostatniej waloryzacji wyniosła 3 311,61 zł brutto. Różnice w wysokości emerytur między płciami wynikają z sytuacji na rynku pracy, luki płacowej oraz przerw w karierze spowodowanych macierzyństwem i rodzicielstwem. Średnie emerytury w Polsce wzrosły w ciągu ostatniego roku, co może być wynikiem różnych czynników. Liczba emerytów w Polsce wynosi ponad 6,14 miliona osób. ZUS wypłaca również emerytury wyjątkowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Wysokość emerytury wyjątkowej zależy od daty ukończenia 100 lat przez świadczeniobiorcę.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie