Home Wiadomości Ile ugód z frankowiczami podpisały banki – dane sierpień 2023

Ile ugód z frankowiczami podpisały banki – dane sierpień 2023

dodał Bankingo

W ostatnim czasie opublikowano najnowsze dane dotyczące liczby zawartych ugód w sprawach kredytów frankowych. Według informacji przekazanych przez prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusza Białka, liczba zawartych ugód przekroczyła już 70 000. Mimo że proces zawierania ugód zwalnia w okresie wakacyjnym, to nadal trwa i przynosi rezultaty.

Wzrost liczby ugód

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezesa ZBP, liczba zawartych ugód w sprawach kredytów frankowych wzrosła z około 60 000 na początku czerwca do obecnych ponad 70 000. Warto jednak zaznaczyć, że są to dane niepełne, ze względu na okres wakacyjny, który utrudnia zebranie pełnych informacji od wszystkich instytucji.

Liczba spraw sądowych

Podczas konferencji prasowej, prezes ZBP podkreślił również, że liczba toczących się spraw sądowych w sprawach kredytów frankowych również wzrosła. Obecnie w sądach toczy się już około 135 000 spraw z powództwa frankowiczów. To oznacza, że mimo wzrostu liczby zawartych ugód, wciąż wielu kredytobiorców decyduje się na drogę sądową.

Porównanie ugód i spraw sądowych

Chociaż ZBP twierdzi, że liczba zawartych ugód wciąż rośnie, to dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Banku Millennium i Santander Bank Polska sugerują, że kredytobiorcy frankowi wybierają raczej drogę sądową niż ugody.

Bank Millennium w II kwartale zawarł 924 ugody, podczas gdy liczba nowych spraw sądowych przeciwko bankowi wyniosła 1637. To oznacza, że liczba nowych spraw sądowych była o wiele większa niż liczba zawartych ugód.

Podobnie sytuacja wygląda u Santander Bank Polska, który w pierwszej połowie roku zawarł 4337 ugód, ale liczba spraw sądowych przeciwko bankowi wyniosła aż 14 948. To oznacza, że liczba toczących się spraw sądowych jest dwa razy większa niż liczba zawartych ugód.

Wysokie koszty procesów sądowych

Należy zauważyć, że procesy sądowe wiążą się z wysokimi kosztami dla kredytobiorców frankowych. Banki podkreślają, że kancelarie prawne specjalizujące się w sprawach frankowych próbują zniechęcać do zawierania ugód i zachęcać do wnoszenia spraw do sądu.

Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZBP, w umowach między kancelariami a frankowiczami pojawiają się klauzule abuzywne, zwłaszcza dotyczące zapisów o wynagrodzeniu w formule success fee. Prezes Białek wspomniał nawet o rekordowej umowie, która zawierała success fee na poziomie 40%.

Waloryzacja kapitału

ZBP zwrócił również uwagę na ostatnie opinie sądów dotyczące waloryzacji kapitału po unieważnieniu kredytu frankowego. Jednym z sądów uznał, że siła nabywcza pieniądza w czasie spada i zasądził 34% waloryzację spłacanego kapitału przez kredytobiorcę.

Warto jednak zaznaczyć, że według prezesa Białka, waloryzacja kapitału jest odrębną instytucją prawną i nie ma nic wspólnego z wynagrodzeniem czy rekompensatą za korzystanie z kapitału, co zostało zakazane przez TSUE w swoim wyroku z 16 czerwca 2023 r.

Już wiadomo ile ugód z frankowiczami zawarły banki

Liczba zawartych ugód w sprawach kredytów frankowych przekroczyła już 70 000, ale wciąż toczą się liczne sprawy sądowe. Banki próbują zachęcić kredytobiorców do zawierania ugód, ale dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Banku Millennium i Santander Bank Polska sugerują, że większość frankowiczów wybiera drogę sądową.

Procesy sądowe wiążą się jednak z wysokimi kosztami dla kredytobiorców, a umowy zawierane między kancelariami a frankowiczami często zawierają klauzule abuzywne. Ważne jest również zwrócenie uwagi na kwestię waloryzacji kapitału, która jest odrębną instytucją prawną.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie