Home Wiadomości Ile osób w Polsce spłaca kredyty we frankach?

Ile osób w Polsce spłaca kredyty we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich były przez wiele lat popularnym wyborem wśród polskich kredytobiorców. Jednak wraz z upływem czasu, liczba osób posiadających takie kredyty systematycznie maleje. Sprawdźmy, ile osób w Polsce aktualnie spłaca kredyty we frankach i jak sytuacja ta ewoluowała w ostatnich latach.

Liczba kredytów we frankach w Polsce

Według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) na koniec 2022 roku liczba czynnych rachunków we frankach szwajcarskich w polskich bankach wyniosła 341,96 tysiąca. Porównując te dane z końcem roku 2021, możemy zauważyć, że liczba ta zmniejszyła się o około 47,3 tysiąca. Rok 2022 był kolejnym rokiem, w którym liczba kredytów we frankach sukcesywnie spadała. Warto także wspomnieć, że jeszcze na koniec 2016 roku było ich około 521 tysięcy, a na koniec 2019 roku – 452 tysiące.

Kolejne dane, tym razem pochodzące od Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzają trend spadkowy. Na koniec listopada 2022 roku liczba kredytów we frankach wynosiła 315 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej było ich nawet około 375 tysięcy.

Powody topnienia liczby frankowiczów

Głównym powodem zmniejszającej się liczby osób posiadających kredyty we frankach jest fakt, że Polacy sukcesywnie spłacają te zobowiązania, a nowe hipoteki w tej walucie nie są już udzielane przez banki. Ponadto, część kredytów jest umarzana w postępowaniach sądowych, a część przewalutowywana na złotówki w efekcie zawieranych ugod z bankami.

Przykładem takiej sytuacji jest Bank Millennium, który w swoich raportach finansowych informuje o zmniejszeniu liczby aktywnych kredytów walutowych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Dzięki negocjacjom z klientami w sprawie przedterminowej spłaty lub przewalutowania na złotówki, liczba tych kredytów zmniejszyła się o 6631 w porównaniu z końcem 2021 roku. Na koniec 2021 roku było ich 57,8 tysięcy.

Spadająca wartość kredytów we frankach

Wraz z malejącą liczbą kredytów we frankach, maleje również ich wartość. Według Narodowego Banku Polskiego, na koniec listopada 2022 roku zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów we frankach wynosiło 54,9 miliarda złotych. Jest to o ponad 23 miliardy złotych mniej niż rok wcześniej i niemal dwa razy mniej niż na początku 2018 roku.

Jakie są perspektywy dla frankowiczów?

Dla osób posiadających kredyty we frankach, sytuacja staje się coraz bardziej stabilna i korzystna. Sądy obecnie unieważniają kredyty we frankach gdyż zawierają one klauzule abuzywne.

Choć ugody z bankami nie są korzystne pewna grupa osób decyduje się na nie.

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna, a ostateczne decyzje co do spłaty kredytów we frankach należy podejmować w oparciu o własne możliwości finansowe i poradę specjalistów.

Podsumowanie

Liczba osób spłacających kredyty we frankach w Polsce systematycznie maleje. Trend ten wynika z sukcesywnej spłaty zobowiązań przez polskich kredytobiorców, braku udzielania nowych hipotek w tej walucie oraz umarzania i przewalutowywania kredytów. Wraz ze spadającą liczbą frankowiczów, maleje również wartość tych kredytów.

Perspektywy dla osób posiadających kredyty we frankach stają się coraz bardziej stabilne, a negocjacje z bankami stają się popularniejsze. Ostateczne decyzje co do spłaty kredytów we frankach powinny być podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem własnej sytuacji finansowej i porad specjalistów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie