Home Finanse Jak obliczyć odsetki ustawowe od CHF?

Jak obliczyć odsetki ustawowe od CHF?

dodał Bankingo

W przypadku kredytobiorców frankowych, którzy uzyskają nieważność umowy kredytowej, przysługują im ustawowe odsetki za opóźnienie. Obliczenie tych odsetek może być nieco skomplikowane, ale istnieje kilka kluczowych kroków, które należy podjąć.

Krok 1: Określ saldo zadłużenia

Pierwszym krokiem w obliczeniu ustawowych odsetek za opóźnienie jest określenie salda zadłużenia, czyli kwoty, którą kredytobiorca musi zwrócić bankowi. Ważne jest uwzględnienie wszystkich wpłaconych rat kapitałowych, odsetkowych, prowizji, opłat przygotowawczych itp. W przypadku kredytu we frankach, należy również wziąć pod uwagę wartość franków szwajcarskich, która musi zostać zwrócona w złotówkach.

Krok 2: Określ datę początkową

Następnym krokiem jest określenie daty początkowej, od której będą naliczane odsetki za opóźnienie. W przypadku kredytu we frankach istnieje kilka różnych poglądów. Niektóre sądy przyjmują, że odsetki są należne od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia, czyli od dnia wniesienia pozwu. Inne sądy uznają, że odsetki są należne od dnia, w którym kredytobiorca wyraził swoją wolę unieważnienia umowy. Istnieje również pogląd, że odsetki są należne dopiero od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Krok 3: Oblicz odsetki za opóźnienie

Po ustaleniu salda zadłużenia i daty początkowej można przystąpić do obliczenia odsetek za opóźnienie. Odsetki te są obliczane na podstawie stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punktu procentowego. Obecnie stawka ustawowych odsetek za opóźnienie wynosi 12%. Aby obliczyć kwotę odsetek, należy pomnożyć saldo zadłużenia przez stawkę odsetek i podzielić przez 100.

Przykład obliczenia odsetek za opóźnienie

Aby lepiej zrozumieć, jak obliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie, przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji. Załóżmy, że kredytobiorca pożyczył 200 000 zł we frankach szwajcarskich, a następnie spłacił 180 000 zł. Saldo zadłużenia wynosi więc 20 000 zł. Załóżmy również, że data początkowa została ustalona na dzień wniesienia pozwu, a stawka odsetek za opóźnienie wynosi 12%.

Kwota odsetek za opóźnienie wynosiłaby w tym przypadku 20 000 zł x 12% / 100 = 2 400 zł.

Teraz już wiesz jak obliczyć odsetki ustawowe od CHF!

Obliczenie ustawowych odsetek za opóźnienie na CHF może być nieco skomplikowane, ale z uwzględnieniem kilku kroków można dokładnie określić kwotę, która przysługuje kredytobiorcy. Ważne jest, aby uwzględnić saldo zadłużenia, wybrać właściwą datę początkową i obliczyć odsetki na podstawie odpowiedniej stawki. Warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w tym procesie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie