Home Wiadomości Ile pozwów frankowych?

Ile pozwów frankowych?

dodał Bankingo

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująca. Liczba pozwów w sprawach kredytów frankowych w Polsce dramatycznie wzrosła w pierwszym kwartale 2023 roku. Frankowicze tylko w I kwartale 2023 r. wszczęli już niemal 22,2 tysiąca spraw, co stanowi wzrost o 58% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrost liczby pozwów

Liczba pozwów dotyczących kredytów frankowych w pierwszym kwartale 2023 roku znacząco wzrosła. Obecnie frankowicze wszczęli już niemal 22,2 tysiąca spraw, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z rokiem poprzednim.

To niezwykle istotne odkrycie, które wskazuje na rosnący niezadowolenie klientów i ich gotowość do podjęcia działań sądowych w celu ochrony swoich praw.

Opinia rzecznika I WYROK Trybunału Sprawiedliwości UE

Warto zauważyć, że opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, przedstawiona w połowie lutego a następnie wyrok TSUE, miała ogromny wpływ na decyzję wielu frankowiczów o rozpoczęciu procesów sądowych.

Rzecznik stwierdził, że banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jeśli umowa kredytu walutowego zawiera nieuczciwe warunki, co następnie zostało potwierdzone w wyroku TSUE. To oznacza, że frankowicze, którzy wygrają proces sądowy, będą musieli oddać bankowi jedynie pożyczoną kwotę, bez konieczności płacenia odsetek.

Banki najbardziej pozywane

Najczęściej pozywanym bankiem w przypadku kredytów frankowych jest PKO BP. Bank ten posiada największy portfel kredytów we frankach szwajcarskich i obsługuje największą liczbę klientów posiadających tego rodzaju kredyty – ponad 100 tysięcy. W pierwszym kwartale 2023 roku PKO BP był pozwany w ponad 2,67 tysiąca spraw, co stanowi rekordową liczbę w ciągu ostatnich pięciu kwartałów.

Rekordy w innych bankach

Należy również zauważyć, że nie tylko PKO BP ma problemy z liczbą pozwów dotyczących kredytów frankowych. W przypadku Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas Bank Polska i BOŚ również odnotowano rekordowy wzrost liczby spraw sądowych. Szczególnie interesujący jest przypadek Santandera, który posiada największą liczbę klientów posiadających kredyty we frankach – obecnie około 36 tysięcy. W pierwszym kwartale 2023 roku Santander został pozwany w aż 1468 sprawach, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dynamiczny wzrost pozwów w mBanku i Millennium

Również w przypadku mBanku i Millennium odnotowano dynamiczny wzrost liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych. Liczba pozwów w mBanku wzrosła o 31% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając liczbę 18,8 tysiąca. Natomiast w Millennium wzrost wyniósł 39%, a liczba pozwów sięgnęła 18,7 tysiąca. Choć w ujęciu kwartalnym nie udało się pobić rekordów z początku minionego roku, to i tak mBank i Millennium mają powody do zmartwień z powodu wzrostu liczby spraw sądowych.

Już wiesz ile jest pozwów frankowych

Liczba pozwów dotyczących kredytów frankowych w Polsce dramatycznie wzrosła w pierwszym kwartale 2023 roku. Frankowicze weszli na ścieżkę sądową w niemal 22,2 tysiąca przypadków, co stanowi wzrost o 58% w porównaniu z rokiem poprzednim. Opinia rzecznika i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz niezadowolenie klientów z nieuczciwych warunków umów kredytowych przyczyniły się do wzrostu liczby pozwów.

Najbardziej pozywanym bankiem jest PKO BP, ale również Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank i Millennium odnotowały rekordowy wzrost liczby spraw sądowych. Sytuacja ta jest niezwykle istotna i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie