Home Finanse Ile osób ma kredyt we frankach?

Ile osób ma kredyt we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich są jednym z najważniejszych tematów w polskim sektorze finansowym. W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby osób mających takie zobowiązania.

Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) opublikowanych na koniec 2022 roku liczba czynnych kredytów we frankach szwajcarskich w krajowych bankach wyniosła 341,96 tysiąca.

To oznacza spadek o około 47,3 tysiąca w porównaniu z końcem 2021 roku, kiedy to liczba ta wynosiła 389,3 tysiąca. Jest to kontynuacja trendu obserwowanego w poprzednich latach, gdy liczba kredytów frankowych systematycznie maleje.

Warto jednak zauważyć, że jeszcze na koniec 2016 roku było ich ponad 521 tysiące, a na koniec 2019 roku – 452 tysiące.Podobne dane przedstawia Komisja Nadzoru Finansowego, która informuje, że liczba kredytów we frankach spada. Na koniec listopada 2022 roku było ich 315 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła nawet około 375 tysięcy.

Jest to zatem kolejny dowód na to, że Polacy sukcesywnie spłacają kredyty we frankach i banki nie udzielają już nowych hipotek w tej walucie a także na to, że frankowicze chętnie pozywają banki za kredyty we frankach.

Obecnie szacuje się, że liczba pozwów w sądach przekroczyła 140.000. Związek Banków Polskich w dniu 28.08.2023 podał także, że banki zawarły z frankowiczami ponad 70.000 ugód związanych z kredytami we frankach.

Powody spadku liczby kredytów we frankach

Eksperci tłumaczą, że głównym powodem topnienia liczby kredytów we frankach jest fakt, że Polacy sukcesywnie spłacają swoje zobowiązania oraz pozywają banki i prawomocnie wygrywają sprawy w sądzie. Wiele osób decyduje się również na przewalutowanie kredytów na złote lub zawarcie ugody z bankami. Przykładem może być Bank Millennium, który informuje w swoich raportach finansowych, że liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku o 6631 w porównaniu z ponad 47,5 tysiącem na koniec 2021 roku. Na koniec 2021 roku było ich 57,8 tysiąca. Warto również zauważyć, że zmniejsza się wartość kredytów we frankach. Na koniec listopada 2022 roku zadłużenie gospodarstw domowych wynosiło 54,9 miliarda złotych, czyli o ponad 23 miliardy złotych mniej niż rok wcześniej i niemal dwa razy mniej niż na początku 2018 roku.

Wzrost liczby ugód w sprawach frankowych

Mimo że porozumienie z bankiem w kwestii kredytów we frankach może być mniej opłacalne finansowo niż rozstrzygnięcie sądowe, coraz więcej osób decyduje się na podpisanie ugody. Warto zauważyć, że liczba ugód rośnie, mimo że niektórzy uważają, że są one mniej korzystne dla kredytobiorców niż rozstrzygnięcia sądowe.

Wpływ na banki

Spadek liczby kredytów we frankach nie oznacza, że problem ten jest coraz mniejszy dla banków. Wręcz przeciwnie, instytucje finansowe zmuszone są zawiązywać kolejne rezerwy na pokrycie ewentualnych strat związanych z kredytami we frankach. PKO BP informuje, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi wyniosły 738 milionów złotych w IV kwartale 2022 roku. Natomiast mBank podaje, że koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi w CHF wyniosły 430,1 miliona złotych w tym samym okresie. W obu przypadkach banki musiały uwzględnić koszty prawomocnych wyroków sądowych, koszty zawartych ugód oraz aktualizację parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu.

Podsumowanie

Liczba osób mających kredyty we frankach systematycznie maleje, a trend ten utrzymuje się od kilku lat. Polacy sukcesywnie spłacają swoje zobowiązania, a banki nie udzielają już nowych hipotek w tej walucie. Jednocześnie wzrasta liczba ugód podpisywanych między kredytobiorcami a bankami, ale również liczba pozwów przeciwko bankom.

Problem kredytów we frankach nadal dotyka zarówno kredytobiorców, jak i banki, które muszą zawiązywać rezerwy na pokrycie potencjalnych strat. Warto obserwować dalszy rozwój sytuacji i ewentualne zmiany w przepisach regulujących kwestię kredytów frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie