Home Wiadomości Nowelizacja KPC już działa i znacząco przyspiesz sprawy frankowiczów

Nowelizacja KPC już działa i znacząco przyspiesz sprawy frankowiczów

dodał Bankingo

W ostatnich latach procesy związane z unieważnianiem umów kredytowych we frankach szwajcarskich przeszły znaczącą zmianę. Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (KPC), wprowadzonej przez Sejm, kredytobiorcy frankowi otrzymali udogodnienia, które przyspieszają rozpatrywanie ich spraw przed sądami. W tym artykule przyjrzymy się głównym zmianom, które mogą wpłynąć na proces unieważniania umów frankowych, a także omówimy korzystne wyroki w sprawach frankowiczów oraz rolę instytucji państwowych w ich wsparciu.

Zdalne rozprawy – korzyść dla frankowiczów

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez nowelizację kpc jest możliwość przeprowadzania zdalnych rozpraw. Wprowadzenie tego rozwiązania w czasie pandemii COVID-19 okazało się nie tylko tymczasowe, ale stałe.

Teraz frankowicze, podobnie jak inni uczestnicy spraw cywilnych, mogą uczestniczyć w rozprawach online, składać zeznania przez Internet i przekazywać dokumenty do sądu w formie papierowej.

Zdalne rozprawy przynoszą wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu i stresu związanego z wystąpieniem publicznym. Kredytobiorcy mogą uczestniczyć w rozprawie z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do Internetu. Ta zmiana jest istotna dla frankowiczów, którzy często nie mieszkają w pobliżu sądu, co utrudniałoby im uczestnictwo w tradycyjnych rozprawach.

Obowiązek rejestracji w portalu informacyjnym

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez nowelizację kpc jest obowiązek rejestracji w portalu informacyjnym sądu dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i biegłych sądowych. To udogodnienie ma na celu ułatwienie komunikacji w sprawach cywilnych. Posiadanie konta w portalu informacyjnym umożliwia przeglądanie akt sprawy, udostępnianie odpisów i kopii dokumentów.

Ta zmiana wpływa na przyspieszenie procesu, ponieważ strony procesu mogą szybko uzyskać potrzebne informacje i dokumenty bez konieczności osobistego stawiania się w sądzie. Warto podkreślić, że ustawa o zmianach w kpc wprowadza również e-doręczenia do pracy krajowych sądów, co jeszcze bardziej ułatwia komunikację między stronami a sądem.

Apelacje w jednoosobowych składach

Najbardziej kontrowersyjną zmianą wprowadzoną przez nowelizację kpc jest dotycząca rozpatrywania spraw apelacyjnych w jednoosobowych składach sędziowskich. Zmiana ta wynika z uchwały Sądu Najwyższego, który uznał, że rozpoznawanie spraw apelacyjnych w jednoosobowych składach na podstawie przepisów wprowadzonych w czasie epidemii jest sprzeczne z Konstytucją RP. Jednak nowelizacja kpc pozwala na rozpoznawanie spraw apelacyjnych w jednoosobowych składach, z wyjątkiem spraw o znacznej wartości przedmiotu sporu.

W przypadku takich spraw, apelacje będą rozpatrywane przez trzyosobowe składy sędziowskie. Decyzję o rozpoznawaniu sprawy w składzie trzyosobowym może podjąć prezes sądu, jeśli sprawa ze względu na swoją zawiłość lub precedensowy charakter będzie wymagać szerszej obsady.

Ta zmiana budzi kontrowersje wśród ekspertów, którzy zwracają uwagę, że kryterium finansowe nie powinno być decydujące, ponieważ nawet sprawy o mniejszej wartości sporu mogą być zawiłe i mieć fundamentalne znaczenie dla stron.

Szybki proces unieważniania umów frankowych

Dzięki nowelizacji kpc oraz korzystnym orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), proces unieważniania umów frankowych stał się szybszy i bardziej efektywny. W ostatnich latach obserwujemy skrócenie czasu trwania procesów, które teraz zazwyczaj zamykają się w przedziale od półtora roku do dwóch lat.

Przyczyną tego przyspieszenia jest wiele czynników. Po pierwsze, sądy coraz lepiej rozumieją specyfikę umów frankowych i argumentację kredytobiorców. Dzięki temu sędziowie są w stanie podejmować szybkie decyzje dotyczące unieważnienia umów. Po drugie, rozwój profesjonalizmu kancelarii frankowych, które specjalizują się w sprawach frankowiczów, wpływa na przyspieszenie procesu.

Kancelarie te opracowują trafną i efektywną argumentację, która przekonuje sędziów do unieważnienia umów. Po trzecie, instytucje państwowe, takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wspierają kredytobiorców we frankach, umieszczając klauzule abuzywne w rejestrze klauzul abuzywnych. To sprawia, że sądy nie muszą kolejny raz analizować abuzywności umów i mogą podejmować szybkie decyzje.

Ekstremalnie Szybkie Unieważnienia Kredytów Frankowych: Nowy Rekord w Krakowie!

Czasami zdarzają się wyroki sądowe, które nie tylko zmieniają życie poszczególnych osób, ale również ustanawiają nowe standardy w praktyce prawniczej. Takim wyrokiem jest prawomocne unieważnienie kredytu we frankach przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. To osiągnięcie jest szczególnie wartościowe z kilku powodów.

Przede wszystkim, czas trwania sprawy był absolutnie rekordowy. Proces w obu instancjach zakończył się w zaledwie 11 miesięcy, co w tego typu sprawach jest praktycznie niespotykane. Wynik ten jest nie tylko rekordem czasowym, ale również dowodem na efektywność działań adwokata Pawła Borowskiego, który prowadził sprawę.

Dodatkowo, wyrok zasądził na rzecz Klientów kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, ale także znaczące sumy wynoszące 76 816,07 zł oraz 301 258,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. To oznacza nie tylko zwrócenie wpłaconych kwot przez Klientów, ale również dodatkowy zysk, co jest ogromnym sukcesem w kontekście problematycznych kredytów we frankach.

Wyrok ten jest również znaczący z punktu widzenia prawa konsumenckiego, gdyż sąd wykazał, że klauzule dotyczące kursu waluty byłyabuzywne i dawały bankowi możliwość jednostronnego kształtowania zobowiązań. To uderza w samo serce problemu, który dotyka tysiące kredytobiorców, czyli niewłaściwie sformułowane umowy i niedoświadczone procedury banków.

Podsumowując, ten wyrok to prawdziwy game changer w kontekście walki z niesprawiedliwymi praktykami bankowymi i otwiera nową erę w obszarze kredytów we frankach. Nie tylko ustanawia rekordy czasowe, ale również pokazuje, że prawa konsumentów są nareszcie respektowane i chronione w Polsce.

Rola instytucji państwowych

Instytucje państwowe, takie jak UOKiK, odgrywają istotną rolę w wsparciu frankowiczów. Działania UOKiK mają charakter precedensowy i przyspieszają proces unieważnienia umów. Klauzule abuzywne umieszczane w rejestrze klauzul abuzywnych przez UOKiK są podstawą do szybkiego unieważnienia umów przez sądy. Ponadto, instytucje państwowe, takie jak UOKiK, monitorują praktyki banków i podejmują działania, które mają na celu ochronę konsumentów. To ważne wsparcie dla frankowiczów, którzy walczą o swoje prawa w procesie unieważniania umów frankowych.

Podsumowanie

Nowelizacja KPC przyniosła wiele udogodnień dla frankowiczów, którzy walczą o unieważnienie umów kredytowych we frankach. Zdalne rozprawy, obowiązek rejestracji w portalu informacyjnym oraz rozpatrywanie spraw apelacyjnych w jednoosobowych składach sędziowskich to kluczowe zmiany wprowadzone przez nową ustawę. Sądy coraz lepiej rozumieją specyfikę umów frankowych i są gotowe podejmować szybkie decyzje dotyczące unieważnienia umów. Korzystne wyroki sądowe oraz wsparcie instytucji państwowych, takich jak UOKiK, są dodatkowymi czynnikami przyspieszającymi proces unieważniania umów. Wszystkie te zmiany mają na celu zapewnienie frankowiczom sprawiedliwości i ochrony ich praw jako konsumentów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie