Home Wiadomości Czy frankowicze będą płacić za korzystanie z kapitału?

Czy frankowicze będą płacić za korzystanie z kapitału?

dodał Bankingo

Wyrok TSUE C-520/21, który został ogłoszony 15 czerwca 2023 roku, ma ogromne znaczenie dla tysięcy Frankowiczów, którzy od lat borykają się z problemem kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych, zwanych „kredytami frankowymi”.

Wyrok ten dotyczy kwestii bezumownego korzystania z kapitału, czyli wynagrodzenia, którego banki domagały się od konsumentów za korzystanie z udzielonego kredytu.

Rzecznik Generalny TSUE a roszczenia banków

Już w połowie lutego 2023 roku Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię, która była niezwykle niekorzystna dla banków.Stwierdził, że nieuczciwe banki nie mają prawa żądać od konsumentów żadnej formy rekompensaty za udostępnienie kapitału, takiej jak wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy sądowa waloryzacja świadczenia.Jednocześnie nie wykluczył możliwości, że kredytobiorcy mogą dochodzić od banków dodatkowych świadczeń, jeśli sądy krajowe uznałyby takie roszczenia za zasadne.

Opinia Rzecznika Generalnego była punktem wyjścia do wydania wyroku TSUE w sprawie C-520/21. Ekspertów nie zaskoczyło, że sędziowie TSUE w swoim wyroku podzielili stanowisko Rzecznika Generalnego.

Wyrok TSUE a roszczenia banków

Wyrok TSUE jest jednoznacznie negatywny dla banków.Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają prawa żądać od Frankowiczów żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem udzielonego kapitału. To oznacza, że banki nie mogą domagać się od konsumentów zapłaty za bezumowne korzystanie z kapitału.

Decyzja TSUE jest spójna z przepisami unijnymi i krajowymi, które chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków. Dyrektywa 93/13 stanowi, że jeśli umowa kredytowa jest nieważna, bank nie ma prawa żądać od konsumenta żadnych dodatkowych opłat. Trybunał potwierdził, że ochrona konsumentów ma pierwszeństwo przed interesami finansowymi banków.

Skutki wyroku TSUE dla Frankowiczów

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 ma ogromne znaczenie dla Frankowiczów. Po pierwsze, wyrok ten eliminuje ryzyko odwetowych działań banków wobec kredytobiorców, którzy domagają się unieważnienia wadliwej umowy.Banki nie będą mogły już stosować praktyk, które miały na celu odstraszenie kolejnych Frankowiczów od dochodzenia swoich roszczeń.

Po drugie, wyrok TSUE stanowi kolejny ważny argument procesowy dla Frankowiczów, którzy nadal borykają się z problemem kredytów frankowych. Wyrok potwierdza, że Frankowicze mają prawo domagać się unieważnienia wadliwej umowy i żądania zwrotu nadpłaconych rat.

Co dalej dla Frankowiczów?

Choć wyrok TSUE jest korzystny dla Frankowiczów, nie oznacza automatycznego unieważnienia umów kredytowych. Kredytobiorcy, którzy chcą unieważnić swoje umowy, wciąż muszą skierować pozew do sądu z żądaniem unieważnienia wadliwej umowy.

Warto jednak zauważyć, że wyrok TSUE w sprawie C-520/21 ma duże znaczenie precedensowe.Sędziowie TSUE jednoznacznie potwierdzili, że banki nie mają prawa żądać od Frankowiczów dodatkowych roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału. To stanowi ważny argument dla Frankowiczów, którzy wciąż walczą o swoje prawa.

Frankowicze mogą również skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak adwokaci i radcy prawni, którzy specjalizują się w sprawach kredytów frankowych. Ci eksperci mogą pomóc w przygotowaniu i prowadzeniu sprawy sądowej oraz udzielić niezbędnej porady prawnej.

Podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 jest korzystny dla Frankowiczów, ponieważ potwierdza, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców dodatkowych roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału. Wyrok ten eliminuje ryzyko odwetowych działań banków wobec Frankowiczów i stanowi ważny argument procesowy dla tych, którzy wciąż walczą o unieważnienie wadliwych umów.

Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mogą wspomóc Frankowiczów w procesie sądowym i pomóc im w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych rat.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie