Home Finanse Ile można podarować dziecku bez podatku?

Ile można podarować dziecku bez podatku?

dodał Bankingo

Podarowanie darowizny dziecku to często spotykana sytuacja, która może wiązać się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi. W Polsce obowiązuje podatek od spadków i darowizn, który nakłada pewne obciążenia finansowe na darczyńcę. Jednak istnieją również pewne kwoty wolne od podatku, które pozwalają na przekazanie pewnej sumy pieniędzy lub majątku dziecku bez konieczności opłacania podatku. W tym artykule dowiesz się, ile można darować dziecku bez podatku oraz jakie są różnice w zależności od grupy podatkowej.

Darowizna od rodziców – co to jest?

Darowizna od rodziców to przekazanie majątku lub pieniędzy na rzecz swojego dziecka bez oczekiwania niczego w zamian. Jest to forma wsparcia finansowego, która może mieć różne cele – od pomocy przy zakupie mieszkania do wsparcia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W Polsce darowizna od rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, który jest pobierany przez odpowiedni urząd skarbowy. Jednak istnieją pewne kwoty wolne od podatku, które pozwalają na przekazanie pewnych sum pieniędzy lub majątku dziecku bez konieczności opłacania podatku.

Grupy podatkowe

Podatek od spadków i darowizn w Polsce dzieli się na trzy grupy podatkowe, zależnie od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. W przypadku darowizny od rodziców, zazwyczaj mamy do czynienia z grupą I podatkową, która obejmuje najbliższych członków rodziny. Kwota wolna od podatku dla tej grupy podatkowej wynosi obecnie 10 434 zł (od 13 października 2022 roku). Oznacza to, że można przekazać dziecku kwotę do 10 434 zł bez konieczności opłacania podatku.

Jak rozliczyć darowiznę od rodziców?

Aby poprawnie rozliczyć darowiznę od rodziców, należy pamiętać o kilku ważnych krokach. Po pierwsze, należy sporządzić umowę darowizny, która powinna być podpisana przez obie strony – darczyńcę (rodziców) i obdarowanego (dziecko). Umowa ta powinna zawierać informacje dotyczące wartości darowizny, jej celu oraz daty przekazania. Następnie, należy zgłosić darowiznę do odpowiedniego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące darowizny, takie jak wartość, rodzaj majątku lub pieniędzy oraz dane obdarowanego. Po złożeniu zgłoszenia i opłaceniu ewentualnego podatku, należy zachować dokumentację potwierdzającą dokonanie darowizny, taką jak potwierdzenie zapłaty podatku i kopię umowy darowizny.

Jakie są korzyści z przekazania darowizny dziecku?

Przekazanie darowizny dziecku może wiązać się z wieloma korzyściami, zarówno dla rodziców, jak i dla samego dziecka. Oto kilka najważniejszych korzyści:

 1. Wsparcie finansowe: Przekazanie darowizny może być formą wsparcia finansowego dla dziecka, na przykład przy zakupie mieszkania, otwarciu własnej firmy lub spłacie długów.
 2. Podatek: Przekazanie darowizny w ramach kwoty wolnej od podatku pozwala uniknąć konieczności opłacania podatku od spadków i darowizn.
 3. Pomoc w rozwoju: Przekazanie darowizny może pomóc dziecku w rozwinięciu swojego potencjału i spełnieniu swoich marzeń, na przykład poprzez edukację, podróże lub rozwój zawodowy.
 4. Ochrona majątku: Przekazanie darowizny może być również formą ochrony majątku rodzinnego, szczególnie w przypadku planowania dziedziczenia.
 5. Zwiększenie więzi rodzinnych: Przekazanie darowizny może wzmacniać więzi rodzinne i budować większe zaufanie między rodzicami a dziećmi.

Jakie są limity kwot wolnych od podatku?

W Polsce istnieją limity kwot wolnych od podatku, które określają maksymalną wartość darowizny, którą można przekazać bez konieczności opłacania podatku od spadków i darowizn. Kwoty te są zależne od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Dla grupy podatkowej I, do której zazwyczaj należy dziecko, limit kwoty wolnej od podatku wynosi obecnie 10 434 zł (od 13 października 2022 roku).

Przykłady opodatkowania darowizny od rodziców

Aby lepiej zrozumieć, jak działa opodatkowanie darowizny od rodziców, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 1. Przekazanie kwoty poniżej limitu kwoty wolnej od podatku: Jeśli rodzice przekażą dziecku kwotę pieniędzy poniżej limitu kwoty wolnej od podatku (np. 8 000 zł), nie będzie konieczności opłacania podatku od spadków i darowizn. Dziecko może swobodnie korzystać z otrzymanej darowizny.
 2. Przekazanie kwoty powyżej limitu kwoty wolnej od podatku: Jeśli rodzice przekażą dziecku kwotę pieniędzy powyżej limitu kwoty wolnej od podatku (np. 12 000 zł), konieczne będzie opłacenie podatku od spadków i darowizn od nadwyżki powyżej limitu.
 3. Przekazanie nieruchomości: Jeśli rodzice przekażą dziecku nieruchomość w formie darowizny, konieczne będzie sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Wartość nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przekazanie innych składników majątku: W przypadku przekazania innych składników majątku, takich jak samochód, sprzęt elektroniczny czy biżuteria, konieczne będzie zgłoszenie darowizny do odpowiedniego urzędu skarbowego i opłacenie ewentualnego podatku.

Jak przekazać darowiznę dziecku?

Przekazanie darowizny dziecku może odbywać się na różne sposoby, w zależności od rodzaju majątku lub pieniędzy, które chcemy przekazać. Oto kilka przykładów:

 1. Przelew na konto bankowe: W przypadku przekazywania pieniędzy, najprostszym sposobem jest dokonanie przelewu na konto bankowe dziecka. Warto pamiętać, aby w tytule przelewu zawrzeć informację o darowiznie.
 2. Akt notarialny: Jeśli chcemy przekazać dziecku nieruchomość, konieczne będzie sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Notariusz dokona odpowiednich wpisów do księgi wieczystej i przekaże kopie umowy obdarowanemu.
 3. Przekazanie rzeczy materialnych: Jeśli chcemy przekazać dziecku rzeczy materialne, takie jak samochód, sprzęt elektroniczny czy biżuteria, warto sporządzić umowę darowizny, która potwierdzi przekazanie tych przedmiotów.

Już wiesz ile mozna podarować dziecku bez podatku?

Przekazanie darowizny dziecku może być formą wsparcia finansowego, która pozwala na przekazanie pewnej sumy pieniędzy lub majątku bez konieczności opłacania podatku od spadków i darowizn. Istnieją limity kwot wolnych od podatku, które określają maksymalną wartość darowizny, która może być przekazana bez podatku. Aby poprawnie rozliczyć darowiznę od rodziców, należy sporządzić umowę darowizny, zgłosić ją do urzędu skarbowego i opłacić ewentualny podatek. Przekazanie darowizny może mieć wiele korzyści zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, takich jak wsparcie finansowe, ochrona majątku i zwiększenie więzi rodzinnych. Przekazanie darowizny może odbywać się na różne sposoby, w zależności od rodzaju majątku lub pieniędzy, które chcemy przekazać. Warto pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej dokonanie darowizny.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie