Home Prawo Czy kryterium transgraniczne dotyczy podatku VAT?

Czy kryterium transgraniczne dotyczy podatku VAT?

dodał Bankingo

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kryterium transgranicznemu w kontekście podatku od wartości dodanej (VAT). Wprowadzenie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych przyniosło wiele zmian i wyzwań dla podatników VAT. Dlatego ważne jest zrozumienie, jak kryterium transgraniczne wpływa na obowiązki raportowania VAT.

Co to jest kryterium transgraniczne?

Kryterium transgraniczne jest jednym z kluczowych aspektów, które decydują o kwalifikacji danej transakcji jako transakcji transgranicznej. Zgodnie z przepisami, transakcja jest uważana za transgraniczną, jeśli obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie UE lub państwo członkowskie UE i państwo trzecie. Co więcej, transakcja musi spełniać co najmniej jeden z pięciu warunków wymienionych w Ordynacji Podatkowej.

Warunki te obejmują sytuacje, w których uczestnicy transakcji nie mają miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium tego samego państwa. Ponadto, jeśli przynajmniej jeden uczestnik transakcji prowadzi działalność na terytorium danego państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu, to również transakcja kwalifikuje się jako transgraniczna.

Wyjątki od kryterium transgranicznego

Warto zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od kryterium transgranicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o podatek od wartości dodanej. Jeśli transakcja dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, to nie jest ona uważana za schemat podatkowy transgraniczny. Jednak może istnieć konieczność raportowania takiej transakcji jako „schematu krajowego”.

Przesłanki dodatkowe

Należy podkreślić, że samo spełnienie kryterium transgranicznego nie jest wystarczające do uznania transakcji za schemat podatkowy transgraniczny. Muszą wystąpić także dodatkowe przesłanki. Schemat podatkowy transgraniczny to taki, który oprócz spełnienia kryterium transgranicznego, spełnia także kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną lub szczególną cechę rozpoznawczą.

Definicje kryterium głównej korzyści oraz ogólnych i szczególnych cech rozpoznawczych są szczegółowo opisane w Ordynacji Podatkowej. Jednakże, interpretacja tych definicji może budzić pewne wątpliwości. W takich przypadkach zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców podatkowych.

Obowiązek raportowania schematów transgranicznych

W przeciwieństwie do schematów krajowych, schematy transgraniczne są objęte obowiązkiem raportowania niezależnie od statusu korzystającego. Oznacza to, że niezależnie od wysokości przychodów, kosztów czy wartości aktywów, każdy podatnik powinien przeanalizować, czy jego działania spełniają kryteria kwalifikujące je jako schematy podatkowe transgraniczne.

Ministerstwo Finansów wprowadziło pewne ułatwienia w zakresie MDR dla podmiotów, które podpisały umowę o współdziałanie z Szefem KAS. Niestety, nawet w przypadku zawarcia takiej umowy, schematy transgraniczne nadal podlegają obowiązkowi raportowania MDR.

Terminy raportowania

Warto zauważyć, że terminy raportowania schematów transgranicznych są ściśle określone. Pierwszy termin raportowania zależy od daty, kiedy miała miejsce pierwsza czynność związana z danym schematem. W zależności od podmiotu raportującego, termin ten może upłynąć 31 grudnia 2020 r., 31 stycznia 2021 r. lub 28 lutego 2021 r.

Ponadto, termin na raportowanie schematów transgranicznych po raz pierwszy rozpocznie bieg 1 stycznia 2021 r.

Wnioski

Wprowadzenie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, w tym schematów transgranicznych, przyniosło wiele zmian i wyzwań dla podatników VAT. Kryterium transgraniczne odgrywa kluczową rolę w identyfikacji transakcji transgranicznych, które podlegają obowiązkowi raportowania. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe przesłanki, które decydują o uznaniu transakcji za schemat podatkowy transgraniczny. Terminy raportowania schematów transgranicznych są ściśle określone i powinny być przestrzegane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą podatkowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie