Home Wiadomości Frankowicze znów wygrali przed TSUE. Bardzo korzystny wyrok poprawi ich sytuacje

Frankowicze znów wygrali przed TSUE. Bardzo korzystny wyrok poprawi ich sytuacje

dodał Andrzej Kozlowski

Zapadł ważny wyrok TSUE, który odnosi się do polskich kredytów we frankach. Jeżeli konsument się temu sprzeciwia, sąd nie może zastąpić nieuczciwych postanowień umownych przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. W sytuacji, gdy kredytowa umowa nie może dalej obowiązywać bez postanowienia, trzeba stwierdzić jej nieważność. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów w obcej walucie.

Postanowienia TSUE

Kredytobiorcy, którzy zawarli kredy hipoteczny we frankach szwajcarskich, wystąpili do Sądu Rejonowego w Warszawie z powództwem o stwierdzenie nieuczciwych warunków umowy kredytowej, jakie miały dotyczyć mechanizmu wymiany. Sąd na początku chciał ustalić, czy dyrektywa unijna pozwala zastąpić nieważny warunek umowy kredytu wykładnią oświadczenia woli stron lub przepisami prawa krajowego o dyspozytywnym charakterze.

Takie pytanie zostało skierowane do TSUE. Nie bez znaczenia jest fakt, że sąd polski poprosił o wyjaśnienia odnośnie biegu terminy przedawnienia roszczenia o zwrot kwoty nadpłaconej, która przystępuje konsumentowi w razie nieuczciwych zapisów w umowie.

Ważne informacje

Niezwykle ważne jest to, że sąd w żadnym razie nie może narażać konsumenta na poniesienie szkód. W wyroku Trybunał wskazał, że krajowy sąd ma możliwość zastąpienia nieuczciwego warunku umowy w danych przypadkach. Jeśli konsumenci zostali poinformowani o konsekwencjach w związku z unieważnieniem umowy i wyrazili na to zgodę, w konsekwencji nie można stosować orzecznictwa krajowego.

To sprawia, że kredytobiorcy walutowi łatwiej unieważnią lub zmienią umowę. Sektor bankowy obawiał się wyroku TSUE, jednak kryzysu z pewnością nie będzie. Krajowe sądy są zobowiązane do zaniechania stosowania nieuczciwych warunków umowy, przy czym nie ma mowy o zmianie treści zapisów w dokumencie.

Co jeszcze warto wiedzieć? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nie jest zgodne usunięcie danego warunku umowy, który daje rzeczywiście nieuczciwy charakter, pozostawiając pozostałe części, jeśli taka zmiana prowadziłaby do zmiany treści warunku. To w efekcie miałoby wpływ na istotę zapisów umownych.

Terminy przedawniania

Warto mieć na uwadze terminy przedawniania. Trybunał wskazuje, że termin przedawnienia może być zgodny z przepisami prawnymi, gdy konsument ma możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem terminu przedawnienia.

Przeciwstawienie terminu o charakterze restytucyjnym w następstwie warunku nieuczciwego, nawet gdy konsument jest w stanie samodzielnie ocenić warunki umowne, nie może zapewnić dostatecznego zabezpieczenia. Te aspekty dotyczą fakt, ze prawo Unii sprzeciwia się orzecznictwu krajowemu, który pozwala wprowadzać takie praktyki.

Kredyty zaciągane we frankach jakiś czas temu cieszyły się bardzo dużą popularnością. Niestety kredytobiorcy aktualnie muszą walczyć z wzrostami rat kredytowych i nieuczciwymi zapisami w umowach. To z kolei sprawia, że konsumenci dochodzą swoich praw w sądach krajowych. Nie bez znaczenia są też przepisy UE.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie