Home Wiadomości Frankowicze z Getin Bank jak przygotować się na upadłość

Frankowicze z Getin Bank jak przygotować się na upadłość

dodał Anna Wrona

Niedawno złożony wniosek o upadłość Getin Banku może być wynikiem nadchodzącej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie restrukturyzacji banku, ewentualnego przejęcia innego, zdrowszego banku lub przygotowania do kolejnej restrukturyzacji innego banku.

Kluczowe dla upadłości będzie wykorzystanie listy dłużników banku, z której Getin Bank będzie czerpał środki na lata działalności. Upadłość może być kosztowna i czasochłonna, a utrzymanie funkcjonowania banku wymaga znacznych zasobów finansowych. Aktywa banku to głównie udzielone kredyty i pożyczki we frankach oraz złotówkach oraz przejęte nieruchomości.

Jeśli sąd gospodarczy ogłosi upadłość Getin Banku, bank będzie chroniony na różne sposoby. Zostaną wstrzymane działania komornicze oraz postępowania sądowe o zapłatę. Nie wiadomo jednak, czy obejmie to także postępowania dotyczące nieważności umów kredytowych.

W związku z tym kredytobiorcy frankowi Getin Banku zastanawiają się, co ich czeka w razie upadłości banku. Nie ma jednoznacznego scenariusza, ale syndyk może postanowić szybko pozbyć się portfela kredytów we frankach, poprzez ugody lub sprzedaż umów. Alternatywnie może walczyć o każdą umowę, co prowadzi do długotrwałej niepewności dla kredytobiorców.

Dla posiadaczy kredytów we frankach ważne jest zdefiniowanie nowego celu i wykazanie cierpliwości. Przygotowanie na różne scenariusze i możliwe zmiany w spłacie kredytu może okazać się kluczowe dla przetrwania w przypadku upadłości banku. Warto już teraz skonsultować swoją sytuację z doświadczonym w sprawach frankowych adwokatem. 

Przewidywane scenariusze dla kredytobiorców Getin Banku w kontekście upadłości: czego można się spodziewać?

Upadłość tak dużego podmiotu jak Getin Bank może trwać wiele lat, jednak upadłość generuje ogromne koszty, które muszą być pokryte.

Sprzedaż nieruchomości może potrwać kilka lat, a uzyskane środki mogą być niewielkie. Jakość nieruchomości banku nie jest najlepsza. W początkowej fazie największym źródłem przychodów będą spłacane pożyczki i kredyty, których w portfelu Getin Banku jest mnóstwo.

Zanim syndyk się zorganizuje, minie sporo czasu, a do ogłoszenia upadłości przez sąd gospodarczy, bankiem zarządzać będzie stary zarząd pod nadzorem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym czasie żadne kluczowe decyzje nie zostaną podjęte.

Sama upadłość może być ogłoszona w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, ale może to potrwać również rok lub dłużej. Wszystko zależy od jakości dokumentów, postawy sędziów i woli politycznej.

W wyniku restrukturyzacji w Getin Banku pozostały kredyty we frankach i złotówkach opartych na WIBOR. Większość z nich jest regularnie spłacana, co zapewni syndykowi dobrobyt i niemal nieograniczone środki.

Początkowo upadłość wzbudza emocje i zainteresowanie mediów, ale z czasem sytuacja się uspokoi, umożliwiając syndykowi spokojną pracę. Jego głównym celem będzie wykreślenie banku z KRS i podział pozostałych środków między wierzycieli.

W odniesieniu do kredytobiorców frankowych, możliwe są różne scenariusze. Najlepszy z nich przewiduje, że syndyk spróbuje szybko pozbyć się portfela kredytów frankowych, poprzez ugody lub sprzedaż umów. Mimo skali tysięcy umów, proces ten potrwa kilka lat. Najgorszy scenariusz zakłada, że syndyk będzie walczyć o każdą umowę do samego końca.

Oczywiście, każdy kredytobiorca może mieć inną sytuację, a rozwiązania mogą się różnić. Dlatego istotne jest, aby śledzić informacje dotyczące upadłości Getin Banku i podejmować świadome decyzje oparte na indywidualnych okolicznościach finansowych.

Współpraca już teraz z doświadczona kancelarią frankową może okazać się nieoceniona w celu poradzenia sobie z zawiłym procesem upadłości. Skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia może pomóc kredytobiorcom w wyborze najlepszego dla nich rozwiązania i zminimalizowaniu potencjalnych strat.

Warto także monitorować rynek i sprawdzać, czy inne instytucje finansowe oferują bardziej korzystne warunki spłaty kredytów. W przypadku upadłości banku, refinansowanie kredytu w innej instytucji może być najlepszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy.

Frankowi kredytobiorcy Getin Banku zmagają się z dylematami

Posiadacze kredytów we frankach w Getin Banku muszą być świadomi różnych możliwości i wyzwań, które mogą napotkać. Przede wszystkim, warto określić cel – usunięcie hipoteki banku z księgi wieczystej. Ważne jest również uzbrojenie się w cierpliwość i nie oczekiwanie cudownych rozwiązań.

Jeśli Twoja umowa kredytowa jest wadliwa i powinna zostać unieważniona, warto rozważyć wstrzymanie spłat, niezależnie od dotychczasowych wpłat. Niespłacane kredyty mogą być dla syndyka mało atrakcyjne, co zwiększa szanse na ich pozbycie się. W przypadku upadłości likwidacyjnej kluczowy jest przepływ gotówki, który może wpłynąć na decyzje syndyka.

Jeśli Twoja sprawa jest już w sądzie, warto również przemyśleć wstrzymanie płatności, niezależnie od etapu postępowania – oczywiście po konsultacji z prawnikiem, który prowadzi sprawę. Syndyk prawdopodobnie na początku swojej kadencji powiadomi kredytobiorców o zmianie nazwy spółki na „Getin w upadłości” i wezwie do kontynuowania spłaty kredytu. W przeciwnym razie grozi wypowiedzenie umowy i skierowanie sprawy do sądu.

Należy mieć na uwadze, że prawnicy mogą mieć różne podejścia do sytuacji, a niektórzy mogą zastosować taktykę oczekiwania. Pamiętaj jednak, że to Twoje własne środki są zagrożone, więc decyzje powinny być podejmowane świadomie, uwzględniając wszelkie potencjalne ryzyka. W obliczu niepewności, kredytobiorcy Getin Banku muszą stawić czoła dylematom i podejmować wyważone decyzje, biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową i prawną.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie