Home Wiadomości Szef Komisji Nadzoru Finansowego będzie zarabiał 13 x przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej!

Szef Komisji Nadzoru Finansowego będzie zarabiał 13 x przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej!

dodał Anna Wrona

Od maja 2023 r. wprowadzone zostają istotne zmiany w systemie wynagradzania zarządu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wprowadzone rozporządzenie, które opublikowano w Dzienniku Ustaw, stanowi, że pensje przewodniczącego KNF oraz jego zastępców będą zależne od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wynagrodzenie miesięczne przewodniczącego KNF będzie równało się 13-krotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Z kolei zastępcy przewodniczącego KNF otrzymają 11-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto, rozporządzenie wprowadza zasady dotyczące ustalania wysokości rocznej nagrody dla przewodniczącego oraz jego zastępców, która wyniesie 120% ich miesięcznego wynagrodzenia.

W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło 5540,25 zł.

Przed wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania zarządu KNF, pensje były ustalane na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, określanej ustawą budżetową. Dodatkowo, szefowi KNF oraz jego zastępcom przysługiwała miesięczna nagroda w wysokości 125% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrolę nad takimi sektorami, jak bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych. Nadzór nad działalnością Urzędu KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie