Home Bez kategorii Frankowicze w pułapce restrukturyzacji Getin Noble Banku: Dziś TSUE powie co dalej z ich roszczeniami?

Frankowicze w pułapce restrukturyzacji Getin Noble Banku: Dziś TSUE powie co dalej z ich roszczeniami?

dodał Bankingo

W świecie finansów nie brakuje sytuacji, które mogą wywrócić do góry nogami życie zwykłych ludzi. Jednym z takich przykładów są problemy, z którymi przyszło się zmierzyć osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich w Getin Noble Banku. Historia frankowiczów to już długi rozdział pełen rozpraw sądowych i niepewności, jednak ostatnia decyzja o przymusowej restrukturyzacji banku, zarządzona 30 września 2022 roku, otworzyła nowy, zaskakująco skomplikowany rozdział.

 

Restrukturyzacja jest zazwyczaj odbierana jako procedura mająca na celu uratowanie banku przed upadłością. W przypadku Getin Noble Banku podjęto kroki mające na celu oddzielenie „zdrowych” aktywów, które przeniesiono do nowo utworzonego podmiotu – Velo Banku. Mimo tych zmian, frankowicze, osoby których kredyty znacząco wzrosły przez wzrost wartości franka szwajcarskiego, zostali z pustymi rękami. Przeniesienie wartościowych aktywów do innego banku sprawiło, że nawet wygrywając procesy sądowe przeciwko Getin Noble, nie mają zbyt wielkich szans na odzyskanie swoich pieniędzy, gdyż w wyniku restrukturyzacji, z banku nie zostało wiele do wzięcia.

 

Ta sytuacja doprowadziła do masowego składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie tylko przez poszkodowanych kredytobiorców, ale również część akcjonariuszy, obligatariuszy i rady nadzorczej banku. Wszystko to doprowadziło do zwrócenia się warszawskiego sądu z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Kwestie, które mają zostać rozstrzygnięte, dotyczą między innymi potencjalnego konfliktu interesów ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za zarządzanie przymusową restrukturyzacją.

 

Decyzja, której oczekujemy, może mieć znaczący wpływ na losy frankowiczów i z całą pewnością zapisze się w historii polskiego systemu bankowego. Czy możliwe będą milionowe odszkodowania od Skarbu Państwa dla poszkodowanych? Jak długo potrwa proces rozpatrywania tysięcy skarg? Odpowiedzi na te i inne pytania mogą się pojawić już niebawem, ale cała sprawa może przeciągnąć się na kolejne miesiące, jeżeli nie lata.

 

Historia kłopotów Getin Noble Banku

 

Przyczyny finansowych problemów Getin Noble Banku

 

Problemy finansowe Getin Noble Banku były znane od dawna, doprowadzając ostatecznie do sytuacji, w której bank został uznany za niezdolny do samodzielnego wyjścia z kryzysu. Decydującym momentem stało się zarządzenie przymusowej restrukturyzacji banku dnia 30 września 2022 roku. Kłopoty finansowe banku miały liczne przyczyny, które w sumie doprowadziły do tej drastycznej decyzji. Ostatecznie, w połączeniu ze złym stanem finansów, bank nie był w stanie sprostać wyzwaniom i załamał się pod ich ciężarem.

 

Przymusowa restrukturyzacja i jej skutki dla frankowiczów

 

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku miała wyjątkowo dotkliwe skutki dla osób posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, potocznie nazywanych frankowiczami. W ramach restrukturyzacji, z banku wydzielono majątek wartościowy i przeniesiono go do nowo utworzonego podmiotu – Velo Banku. Tymczasem frankowicze zostali z kredytami w upadającym Getin Noble Banku, co w praktyce oznaczało, że nawet w przypadku wygranych procesów sądowych, nie mieli z kim efektywnie egzekwować swoich roszczeń. To doprowadziło do sytuacji, w której pomimo uzyskania korzystnych wyroków, nie byli w stanie odzyskać żadnych pieniędzy, świadcząc o ich niekorzystnym położeniu w całym procesie restrukturyzacji.

 

Rola TSUE w sprawie frankowiczów Getin Noble Banku

 

Wątpliwości dotyczące legalności restrukturyzacji

 

Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w kontekście sprawy frankowiczów i Getin Noble Banku stała się kluczowa na skutek złożenia skarg na proces przymusowej restrukturyzacji. Zadaniem TSUE jest rozważenie wątpliwości związanych z legalnością tej restrukturyzacji, szczególnie w kontekście możliwego konfliktu interesów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jednocześnie pełnił rolę gwaranta depozytów, organu odpowiedzialnego za restrukturyzację oraz kuratora banku. To kompleksowość ról, jakie pełnił BFG, rodzi pytania o prawidłowość i sprawiedliwość przeprowadzonego procesu.

 

Potencjalne skutki decyzji TSUE dla frankowiczów

 

Decyzja, jaka zostanie podjęta przez TSUE, może mieć ogromne znaczenie dla frankowiczów. Jeśli trybunał uzna, że proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku był przeprowadzony z naruszeniem obowiązujących przepisów, otworzy to frankowiczom drogę do domagania się odszkodowań od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a co za tym idzie – od Skarbu Państwa. To mogłoby oznaczać wielomilionowe odszkodowania dla poszkodowanych kredytobiorców. Jednocześnie, TSUE ma za zadanie ocenić, czy polski sąd może rozpoznać tysiące skarg łącznie, co miałoby wpływ na czas trwania postępowania. Decyzje te nadal są w toku i mają kluczowe znaczenie dla przyszłości frankowiczów oraz ich długotrwałej batalii o sprawiedliwość finansową.

 

Możliwe scenariusze po wyroku TSUE

Sytuacja, w której znaleźli się frankowicze Getin Noble Banku, wkrótce może zostać objaśniona decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jakie scenariusze mogą się rozwinąć w zależności od wyroku?

 

Konsekwencje dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Wyrok TSUE może mieć znaczący wpływ na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zasadniczo na całą strukturę gwarantowania depozytów w Polsce. Jeśli TSUE uzna, że decyzja o restrukturyzacji Getin Noble Banku była niezgodna z prawem ze względu na potencjalny konflikt interesów, mogą pojawić się roszczenia o milionowe odszkodowania. Skarżący, w tym frankowicze, będą mieli prawo dochodzić swoich roszczeń od Funduszu, co może wpłynąć na jego stabilność finansową. Szczególnie ważna staje się kwestia, czy Fundusz był w stanie właściwie zrównoważyć swój obowiązek gwarantowania depozytów z rolą organu restrukturyzacyjnego.

 

Skutki dla czasu trwania postępowań przed WSA w Warszawie

 

Wyrokiem można przyśpieszyć lub znacznie wydłużyć czas trwania postępowań sądowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Jeśli TSUE pozwoli na łączne rozpatrywanie tysięcy skarg złożonych przez frankowiczów i inne grupy interesu, procesy mogą przyspieszyć. Jednak rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie znacząco wydłużyłoby procedury sądowe, wprowadzając frankowiczów i inne zainteresowane strony w jeszcze dłuższy stan niepewności.

 

Implikacje dla polskiego systemu bankowego

 

Wyrok TSUE wywoła znaczne reperkusje nie tylko w obrębie Getin Noble Banku, ale potencjalnie także w szerszym kontekście funkcjonowania polskiego systemu bankowego.

 

Znaczenie sprawy dla innych banków i ich klientów

 

Decyzja Trybunału może wytyczyć precedens w kwestii przeprowadzania restrukturyzacji banków w Polsce, co bezpośrednio wpłynie na inne instytucje finansowe oraz ich klientów. Banki będą musiały szczegółowo rewidować swoje procedury restrukturyzacyjne oraz strategie zarządzania kryzysowego, mając na uwadze możliwość podobnych sporów z klientami. Frankowicze oraz inni kredytobiorcy w różnych bankach zwrócą szczególną uwagę na przejrzystość i uczciwość procesów restrukturyzacyjnych.

 

Perspektywy zmian w przepisach dotyczących restrukturyzacji banków

 

Wyrok może zainicjować zmiany w polskich przepisach regulujących przymusową restrukturyzację banków. Legislaturze może zostać przedstawiona konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych praw i środków ochrony interesów klientów banków w trakcie procesów restrukturyzacji. To z kolei mogłoby sprzyjać większej stabilności finansowej i zwiększyć zaufanie do systemu bankowego w oczach obywateli.

 

Finalnie, decyzja TSUE dotycząca frankowiczów Getin Noble Banku zaznaczy ważny moment dla całego sektora bankowego w Polsce. Od konkretnych wyników tej sprawy może zależeć wiele aspektów funkcjonowania banków i ich relacji z klientami. Sektor bankowy, jak również cała gospodarka, z uwagą będzie obserwować rozwój sytuacji, będąc gotowym do dostosowania się do nowej rzeczywistości prawnej.

 

Podsumowanie

 

Zbliża się moment, który może być przełomowy dla frankowiczów z Getin Noble Banku, stojących w obliczu przymusowej restrukturyzacji instytucji. Co najważniejsze, losy ich roszczeń są właśnie w rękach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Decyzja, która zapadnie, ma szansę zdefiniować przyszłość zarówno dla tych kredytobiorców, jak i dla mechanizmów restrukturyzacji finansowej w Polsce.

 

Czego możemy się spodziewać?

 

– TSUE będzie musiał rozstrzygnąć, czy działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmujące przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, były zgodne z prawem. Kluczowe tutaj jest rozwiązanie potencjalnego konfliktu interesów wynikającego z wielorakich funkcji BFG.

– Istnieje potencjalna możliwość złożenia roszczeń o milionowe odszkodowania wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co wprowadza kolejny element niepewności i może stanowić istotny precedens.

– Rozpatrywanie tysięcy skarg przez WSA może zostać znacznie ułatwione lub utrudnione w zależności od decyzji TSUE o sposobie ich przetwarzania – czy można je rozpatrywać łącznie, czy każdą z osobna.

 

Rozstrzygnięcie TSUE, bez względu na jego kierunek, będzie miało dalekosiężne konsekwencje. Pierwsze z nich to oczywiście wpływ na sytuację frankowiczów pogrążonych w pułapce restrukturyzacji Getin Noble Banku, z których wielu może stracić szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Drugie, szersze, dotyczy precedensu dla przyszłych procesów restrukturyzacyjnych w polskim systemie bankowym oraz sposobu ich oceny w świetle prawa unijnego.

 

Na razie jednak, zanim zapadnie ostateczna decyzja, wszystko pozostaje w sferze oczekiwań i spekulacji. Bez wątpienia jednak ta historia będzie miała swoje dalsze ciągi, będące zarówno lekcją dla systemu finansowego, jak i ostrzeżeniem dla kredytobiorców na przyszłość.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie