Home Finanse Frankowicze mBank i ugody w 2024

Frankowicze mBank i ugody w 2024

dodał Bankingo

Ugody bankowe z mBank SA w przypadku frankowiczów są obecnie mocno dyskusyjne, zwłaszcza po wydaniu 10 korzystnych dla nich wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w 2023 roku. Warto zastanowić się, czy w obliczu tych wyroków, warto podpisywać ugody z mBankiem, czy może lepiej poczekać na prawomocne orzeczenie. Obecnie banki przedstawiają wstępne raporty za 2023 rok z których wynika, ze zdecydowanie więcej klientów decyduje się na złożenie pozwu niż podpisanie ugody z bankiem..

Wyroki TSUE korzystne dla frankowiczów

W grudniu 2023 roku TSUE wydał wyrok C-140/22, który potwierdził, że mBank oraz inne banki nie mogą pobierać opłat ani odsetek za udzielenie kapitału na podstawie nieuczciwej umowy kredytowej we frankach. To wydarzenie, wraz z innymi wyrokami TSUE w 2023 roku, znacząco umacnia pozycję frankowiczów w sporze z bankami. Dodatkowo wyroki TSUE przyznały frankowiczom możliwość uzyskania odsetek za cały czas trwania procesu przed sądem – oznacza to, że otrzymają oni odsetki w wysokości 11,25% rocznie (stan na luty 2024) od całej kwoty na jaką opiewa wartość przedmiotu sporu w sądzie.

Dlaczego ugoda bankowa z mBank SA nie jest korzystna?

Ugoda bankowa z mBank SA nie jest obecnie korzystna dla frankowiczów, ponieważ bank przegrywa masowo sprawy przed sądami. Doświadczone kancelarie frankowe szacują, że mBank na początku 2024 r. przegrywa z frankowiczami prawomocnie 99% spraw. Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach mbank oznacza, że ten oznacza, że bank będzie musiał wyzerować saldo kredytu i zwrócić frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego kwoty tytułem spłaty kredytu.

Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że TSUE ułatwił unieważnienie kredytów frankowych. Sąd może teraz orzec nieważność umowy kredytu waloryzowanego do franka już na pierwszej rozprawie. Dodatkowo, frankowicze mogą zabezpieczyć swoje roszczenia, co pozwala im na zaprzestanie płacenia rat przed rozprawą. Mbank mocno stara się przekonać obecnie frankowiczów do podpisania ugody proponując co jakiś czas nowe wersje ugody, najczęściej z pominięciem prawnika reprezentującego kredytobiorcę w sądzie.

Zalety ugody z mBank SA

Mimo korzystnych wyroków TSUE, ugoda z mBank SA może mieć pewne zalety. Przede wszystkim, może to oznaczać szybsze zakończenie sporu frankowego i uniknięcie długotrwałego procesu sądowego. Dodatkowo, ugoda może zapewnić frankowiczom pewną rekompensatę finansową, choć niekoniecznie na takiej samej zasadzie jak w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu. Za każdym razem jednak warto skonsultować propozycję ugody z doświadczoną kancelarią frankową.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie