Home Edukacja Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po wygranej sprawie frankowej – Jak to zrobić?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po wygranej sprawie frankowej – Jak to zrobić?

dodał Bankingo

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest popularnym sposobem zabezpieczenia udzielonego kredytu. Jednakże, po wygranej sprawie frankowej, kiedy umowa kredytu zostaje unieważniona, konieczne staje się wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości można go przeprowadzić bez większych trudności. W tym artykule przedstawimy kroki, które należy podjąć, aby ostatecznie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po wygranej sprawie frankowej.

Kiedy wykreślenie hipoteki jest możliwe?

Aby skutecznie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Według ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wykreślenie hipoteki jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką wygaśnie w całości. Oznacza to, że kredytobiorca musi spłacić całe zadłużenie lub skorzystać z innej metody wygaśnięcia wierzytelności. Ponadto, wierzyciel hipoteczny musi wyrazić zgodę na usunięcie wpisu z ksiąg wieczystych.

Jak uzyskać zgodę wierzyciela?

Aby uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie listu mazalnego. Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące księgi wieczystej, informacje o wierzycielu hipotecznym oraz podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej. Warto również załączyć kopie wyroków sądowych potwierdzających wygraną sprawę frankową.

Przesłanie wniosku o wydanie listu mazalnego

Wypełniony wniosek o wydanie listu mazalnego należy wysłać na adres siedziby banku. Ważne jest, aby list był wysłany przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu kredytobiorca będzie miał dowód na to, że list dotarł do adresata.

Odpowiedź banku i list mazalny

Bank powinien odpowiedzieć na wniosek w ciągu około miesiąca. W odpowiedzi powinien zawrzeć list mazalny, który jest dokumentem potwierdzającym, że bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. List mazalny powinien zawierać informacje dotyczące numeru księgi wieczystej, danych wierzyciela oraz sformułowanie, że wierzyciel wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Proces sądowy

Czasami cały proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej może trwać nawet kilka miesięcy ze względu na procedury sądowe. W takiej sytuacji warto skonsultować się z profesjonalistami, którzy mogą pomóc w przyspieszeniu procesu.

Podsumowanie

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po wygranej sprawie frankowej jest możliwe, ale wymaga podjęcia odpowiednich działań. Konieczne jest uzyskanie zgody wierzyciela poprzez złożenie wniosku o wydanie listu mazalnego. Następnie, po otrzymaniu listu mazalnego, można przystąpić do formalności związanych z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. W razie trudności warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy znają się na tym procesie i mogą pomóc w przyspieszeniu całej procedury.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie