Strona główna » Frankowicze – jak radzić sobie z kredytem? Przegląd czterech opcji i ich konsekwencji

Frankowicze – jak radzić sobie z kredytem? Przegląd czterech opcji i ich konsekwencji

dodał Bankingo

Kredytobiorcy frankowi, czyli tzw. frankowicze, jeszcze do niedawna mieli tylko dwie możliwości: pokornie spłacać kredyt lub skierować sprawę na drogę sądową. Stopniowa zmiana orzecznictwa sądów na coraz bardziej prokonsumenckie sprawiła, że pod koniec 2021 roku część kredytobiorców uzyskała możliwość polubownego załatwienia sporu z bankiem na drodze ugody. Obecnie coraz więcej mówi się o czwartej opcji, tj. o ustawie frankowej, nad którą pracuje KNF. Warto przypomnieć, że pierwsze prace nad ustawowym rozwiązaniem problemu frankowego miały miejsce już około roku 2016. Dzisiaj mamy już 2023 rok, a ustawa nadal nie została przyjęta. W niniejszym artykule omawiamy cztery opcje, które w związku ze swoimi kredytami mają w 2023 Frankowicze, tj. ugodę z bankiem, spłacanie kredytu wg harmonogramu frankowego, skierowanie sprawy na drogę sądową lub czekanie na ustawę frankową.

Frankowicze to określenie osób posiadających kredyt hipoteczny zaciągnięty we frankach szwajcarskich (CHF) w Polsce. Kredyty te zyskały popularność na początku XXI wieku ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów złotowych. W wyniku zmian kursu CHF względem PLN oraz kontrowersyjnych klauzul umownych, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Przez lata frankowicze zmagali się z rosnącymi ratami i saldem zadłużenia, co prowadziło do licznych sporów sądowych. Stopniowa zmiana orzecznictwa na korzyść konsumentów umożliwiła części frankowiczów polubowne rozwiązanie sporu z bankiem.

Ugoda z bankiem

Wiele banków, które udzielały kredytów frankowych, zdaje sobie sprawę z rosnącej presji ze strony kredytobiorców i sądów. W odpowiedzi na te wydarzenia, niektóre z nich zaczęły oferować frankowiczom możliwość zawarcia ugód. Każdy bank ma swoje własne warunki i propozycje, dlatego warto sprawdzić, jakie oferty są dostępne w konkretnych placówkach. Przykłady banków, które oferują ugody frankowiczom, to m.in. mBank, BNP Paribas, Millennium

Propozycje ugód różnią się w zależności od banku, ale zwykle obejmują takie elementy, jak:

  • Umorzenie części zadłużenia: bank może zgodzić się umorzyć część kredytu, co pozwoli kredytobiorcy na zmniejszenie salda zadłużenia.
  • Przeliczenie zadłużenia na walutę krajową: bank może zaproponować przeliczenie kredytu frankowego na walutę krajową, np. złote, z zastosowaniem korzystniejszego kursu niż bieżący.
  • Zmiana oprocentowania kredytu: bank może zaoferować niższe oprocentowanie kredytu, co obniży wysokość rat.

Ugoda z bankiem może przynieść frankowiczowi pewne korzyści:

  • Zmniejszenie salda zadłużenia: umorzenie części kredytu lub przeliczenie go na walutę krajową może skutkować obniżeniem salda zadłużenia i zmniejszeniem wysokości rat.
  • Uniknięcie procesu sądowego: ugoda pozwala uniknąć kosztów, czasu i stresu związanego z procesem sądowym.

Jednak zgoda na propozycję banku niesie również ryzyka:

  • Niekorzystne warunki: warunki ugody mogą być dla kredytobiorcy mniej korzystne niż te, które mógłby uzyskać w wyniku procesu sądowego.
  • Uznanie umowy kredytowej za ważną: podpisanie ugody często oznacza uznanie przez frankowicza, że umowa kredytowa była ważna, co może uniemożliwić skierowanie sprawy do sądu w przyszłości.

Zanim frankowicz zdecyduje się na ugadę z bankiem, powinien dokładnie przeanalizować jej warunki, a także skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnikiem. To pozwoli na podjęcie świadomej i korzystnej decyzji.

Spłacanie kredytu wg starego harmonogramu frankowego

Kontynuowanie spłacania kredytu na starych zasadach, czyli zgodnie z harmonogramem frankowym, może być ryzykowne dla frankowiczów. Przede wszystkim wiąże się to z narażeniem na wahania kursów walut oraz możliwością zmiany stóp procentowych w przyszłości, co może wpłynąć na wysokość raty kredytu.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem złotego (PLN) oznacza dla kredytobiorców większe koszty przeliczenia rat na walutę krajową. Długoterminowo, kontynuowanie spłacania kredytu na starych zasadach może prowadzić do wzrostu zadłużenia w PLN, nawet jeśli kredytobiorca regularnie spłaca raty. Taka sytuacja może być szczególnie niekorzystna dla frankowiczów, którzy mają problemy ze spłatą kredytu.

Stopy procentowe w Szwajcarii są kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość rat kredytów frankowych. W ostatnich latach stopy procentowe w Szwajcarii były na niskim poziomie, co pomagało frankowiczom w utrzymaniu niższych rat. Niemniej jednak, sytuacja może się zmienić, a wzrost stóp procentowych w Szwajcarii mógłby spowodować zwiększenie rat kredytowych.

Kontynuowanie spłacania kredytu na starych zasadach, zgodnie z harmonogramem frankowym, niesie ze sobą ryzyka związane z wahaniem kursów walut i możliwością zmiany stóp procentowych. Wobec tego, zanim frankowicz zdecyduje się na tę opcję, warto przemyśleć inne możliwości i skonsultować się z prawnikiem.

Liczba pozwów i statystyki wyroków

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby pozwów składanych przez frankowiczów przeciwko bankom, co wiąże się z kontrowersyjnymi kredytami denominowanymi w frankach szwajcarskich. Wyroki sądów są zróżnicowane, a statystyki pokazują, że nie we wszystkich przypadkach kredytobiorcy odnoszą sukcesy. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wynik procesu zależy od wielu czynników, takich jak dowody czy argumentacja stron.

Skierowanie sprawy do sądu może przynieść frankowiczom korzyści w postaci unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany jej warunków na bardziej korzystne. Ostateczny wynik zależy jednak od orzeczenia sądu. Ważną zaletą drogi sądowej jest możliwość dochodzenia swoich praw i uzyskanie wsparcia w walce z praktykami banków uznawanymi za nieuczciwe.

W związku z rosnącą liczbą spraw dotyczących kredytów frankowych, sądy w Polsce podejmują działania mające na celu przyspieszenie rozpatrywania tego typu spraw. Wprowadzone są specjalne procedury i środki, które mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie. Mimo tych działań, procesy sądowe w dalszym ciągu mogą być czasochłonne i kosztowne, dlatego zanim frankowicz zdecyduje się na taką drogę, warto dokładnie przemyśleć konsekwencje i możliwości.

Opcja skierowania sprawy do sądu może być korzystna dla frankowiczów, którzy chcą walczyć o swoje prawa i dochodzić sprawiedliwości. Należy jednak mieć na uwadze, że procesy sądowe mogą być długotrwałe i kosztowne, a ich wynik nie zawsze jest przewidywalny.

Czekanie na ustawę frankową

W ramach ustawy rozważane są różne rozwiązania, takie jak przewalutowanie kredytów na złote, podział ryzyka walutowego między kredytobiorców a banki. Rząd obecnie nie pracuje nad ustawą dla frankowiczów. Projekt taki przygotowuje KNF, która jawi się w oczach frankowiczów jako instytucja sprzyjająca bankom.

Na drodze do uchwalenia ustawy frankowej napotykane są różne przeszkody, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Wśród nich należy wymienić opór ze strony frankowiczów, którzy na obecnym etapie zdecydowanie wolą korzystniejsze rozwiązanie jakim jest pozwanie banku w sądzie.  Ponadto, istnieje obawa, że wprowadzenie ustawy mogłoby zakłócić stabilność systemu finansowego kraju.

Czekanie na ustawę frankową może być ryzykowne dla frankowiczów, ponieważ nie ma pewności, kiedy i czy w ogóle zostanie ona uchwalona. Ponadto, nawet jeśli ustawa wejdzie w życie, jej ostateczny kształt może różnić się od tego, co początkowo było proponowane, co może sprawić, że nie wszystkim frankowiczom uda się skorzystać z oferowanych rozwiązań. Warto więc rozważyć inne opcje, które dają większą pewność co do sposobu rozwiązania problemów związanych z kredytem frankowym.

Opcja czekania na ustawę frankową jest obarczona niepewnością, a przeszkody na drodze do jej uchwalenia mogą sprawić, że frankowicze będą musieli długo czekać na ewentualne korzyści. Z tego powodu, warto rozważyć inne dostępne opcje i nie polegać wyłącznie na oczekiwaniu na ustawodawstwo.

Rekomendacje dla kredytobiorców

Frankowicze powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz indywidualne okoliczności, zanim zdecydują się na wybranie jednej z przedstawionych opcji. Ważne jest, aby konsultować się z  prawnikami, którzy mogą pomóc w ocenie konkretnego przypadku i zasugerować najlepsze rozwiązanie. Wybór odpowiedniej opcji powinien być oparty na realiach finansowych, ryzyku oraz dostępnych możliwościach negocjacji z bankiem lub wsparcia ze strony prawników.

Rozwiązanie problemu kredytów frankowych będzie miało istotne znaczenie dla przyszłości tysięcy kredytobiorców w Polsce. Wybór odpowiedniej opcji może wpłynąć na stabilność finansową i jakość życia frankowiczów oraz ich rodzin. Ponadto, sposób rozwiązania tego problemu będzie miał wpływ na polski rynek kredytowy, relacje między bankami a kredytobiorcami, a także na stabilność systemu finansowego kraju.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie