Home Wiadomości Roszczenia frankowiczów a przeciążenie sądów: czy nowelizacja KPC pomoże?

Roszczenia frankowiczów a przeciążenie sądów: czy nowelizacja KPC pomoże?

dodał Bankingo

W ostatnich latach widoczny jest wzrost liczby roszczeń frankowiczów kierowanych do sądów. W wyniku dynamicznego wzrostu spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich, sądy w Polsce doświadczają znacznego przeciążenia. Statystyki pokazują, że liczba spraw sądowych dotyczących frankowiczów nieustannie rośnie, co niekorzystnie wpływa na czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie. W efekcie, zarówno frankowicze, jak i instytucje finansowe oczekują na wyrok sądu nawet kilka lat.

Sytuacja w XXVIII Wydziale Cywilnym w Warszawie:

W Warszawie sytuacja dotycząca liczby spraw frankowych jest szczególnie alarmująca. XXVIII Wydział Cywilny, specjalizujący się w tego rodzaju sprawach, z roku na rok doświadcza coraz większego napływu nowych wniosków. Obecna liczba orzeczników nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, co prowadzi do dalszego wydłużenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe.

Aby zaradzić temu problemowi, eksperci zwracają uwagę na konieczność odciążenia Wydziału Frankowego poprzez zwiększenie liczby orzeczników oraz wprowadzenie nowych procedur mających na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw. Dzięki takim działaniom, możliwe będzie skrócenie czasu oczekiwania na prawomocne orzeczenie i zwiększenie satysfakcji stron, które w obecnej sytuacji często muszą czekać latami na rozwiązanie swoich problemów.

Eksperci proponują zmiany

Aby zaradzić problemom wynikającym z przeciążenia sądów sprawami frankowiczów, eksperci proponują wprowadzenie istotnych zmian. Pierwszą z nich jest utworzenie wyspecjalizowanych Wydziałów Frankowych w stolicach województw. Dzięki temu, sprawy związane z kredytami we frankach szwajcarskich mogłyby być rozpatrywane przez dedykowane jednostki, co pozwoliłoby na skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe i zmniejszenie obciążenia istniejących wydziałów.

Drugą propozycją jest nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w celu ograniczenia dostępu do Wydziału Frankowego. Zmiana ta miałaby na celu skierowanie spraw do wydziałów frankowych jedynie w przypadku, gdy sprawy dotyczą specyficznych kwestii związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.

Pozostałe sprawy, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, mogłyby być rozpatrywane przez ogólne wydziały cywilne. W ten sposób, Wydziały Frankowe mogłyby skoncentrować się na sprawach o największej wadze i złożoności, co przełożyłoby się na szybsze i bardziej efektywne rozpatrywanie spraw związanych z kredytami we frankach.

Wdrożenie tych propozycji mogłoby znacząco poprawić sytuację zarówno frankowiczów, jak i sądów. Dzięki wprowadzeniu wyspecjalizowanych Wydziałów Frankowych oraz zmianie przepisów dotyczących dostępu do nich, można by przyspieszyć rozpatrywanie spraw i zwiększyć efektywność polskiego systemu sądownictwa.

Pomysły na usprawnienie orzekania w sprawach frankowych

W celu usprawnienia orzekania w sprawach frankowych, jednym z pomysłów jest utworzenie większej liczby wydziałów wyspecjalizowanych. W ten sposób, każdy wydział mógłby skupić się na sprawach dotyczących kredytów we frankach, co pozwoliłoby na przyspieszenie procesu sądowego i skuteczniejsze rozpatrywanie spraw.

W przypadku spraw o mniejszej wadze lub o mniejszej złożoności, orzekanie w trybie niejawnym może pozwolić na szybsze rozwiązanie sporów. Umożliwiłoby to zaoszczędzenie czasu i zasobów sądów, co przekładałoby się na skrócenie czasu oczekiwania na rozprawę.

Przesłuchanie stron mogłoby być przeprowadzone za pomocą technologii, takiej jak wideokonferencje, co pozwoliłoby na skrócenie czasu oczekiwania na termin rozprawy oraz zmniejszenie obciążenia sądów. Taki sposób przesłuchania pozwalałby na udział obu stron w procesie, nawet jeśli nie mogłyby się one fizycznie stawić w sądzie.

Przedłużanie postępowań przez banki

Banki, będąc stroną w sporach frankowych, mogą stosować taktykę przedłużania postępowań poprzez wypytania o detale życia prywatnego oraz sytuacji finansowej frankowiczów. W ten sposób mogą próbować wykazać, że pozwanie klienta nie było uzasadnione.

Inną strategią banków może być wskazywanie licznych świadków. W efekcie, sądy muszą przesłuchać każdego ze wskazanych świadków, co wydłuża czas trwania procesu sądowego. Choć jest to zgodne z prawem, takie działanie może być wykorzystywane przez banki w celu utrudnienia frankowiczom dochodzenia swoich praw.

Sytuacja kredytobiorców uczestniczących w pozwach zbiorowych

Kredytobiorcy uczestniczący w pozwach zbiorowych związanych z frankami często muszą zmagać się z długotrwałymi postępowaniami sądowymi. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy może trwać nawet kilka lat, co wpływa na ich życie prywatne i finansowe.

Opóźnienia w rozpatrywaniu spraw zbiorowych wynikają z kilku czynników, takich jak: przeciążenie sądów, skomplikowane aspekty prawne związane z kredytami we frankach czy taktyki przedłużające proces stosowane przez banki. Wszystko to sprawia, że postępowania sądowe stają się coraz bardziej czasochłonne i trudne do rozstrzygnięcia.

Potrzeba zmian w systemie sądowym

Aby sprostać wyzwaniom związanym z rozpatrywaniem spraw frankowych, konieczne są zmiany w systemie sądowym. Przede wszystkim, należy zwiększyć liczbę wyspecjalizowanych wydziałów, które będą mogły skutecznie radzić sobie z takimi sprawami. Ponadto, warto wprowadzić udogodnienia technologiczne, które usprawnią proces sądowy oraz rozważyć możliwość orzekania w trybie niejawnym w mniej złożonych przypadkach.

Zmiany w systemie sądowym mają na celu przyspieszenie rozstrzygania sporów sądowych dotyczących frankowiczów. Wprowadzenie proponowanych zmian, takich jak utworzenie większej liczby wydziałów wyspecjalizowanych czy ograniczenie dostępu do Wydziału Frankowego, może skutkować skróceniem czasu oczekiwania na prawomocne orzeczenie. W efekcie, kredytobiorcy mogą liczyć na szybsze zakończenie swoich spraw i sprawiedliwe rozwiązanie ich problemów związanych z kredytami we frankach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie