Home Bez kategorii Emerytury pomostowe: nowe przepisy i zmiany od 2024 r.

Emerytury pomostowe: nowe przepisy i zmiany od 2024 r.

dodał Bankingo

Przyjrzyjmy się nowym przepisom dotyczącym emerytur pomostowych, które wejdą w życie od 1 września 2024 roku. Dowiedzmy się, dla kogo przysługuje emerytura pomostowa, jakie są warunki jej uzyskania oraz jakie będą wynosić świadczenia.Wprowadzenie

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która zmienia obecne przepisy dotyczące tego świadczenia. Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowe przepisy mają na celu przywrócenie sprawiedliwości i umożliwienie większej liczbie osób skorzystania z emerytury pomostowej.

Kogo dotyczą zmiany?

Zgodnie z nowymi przepisami, emeryturę pomostową będą mogły otrzymać osoby, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 roku w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych, lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze. Przykładowymi zawodami uprawniającymi do emerytury pomostowej są górnik, hutnik, rybak czy opiekun w domu opieki społecznej nad osobami z chorobami psychicznymi lub ratownik medyczny. Osoby te muszą również spełnić określony staż pracy oraz osiągnąć odpowiedni wiek: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Przejściowy charakter emerytur pomostowych

Emerytury pomostowe mają charakter przejściowy i stanowią rodzaj świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Stanowią one swoiste „pomosty” między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego. Oznacza to, że osoby pobierające emerytury pomostowe na początku są w okresie przejściowym, a następnie przechodzą na emeryturę na ogólnych zasadach.

Nowe przepisy od 2024 roku

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych wprowadza szereg zmian, które będą obowiązywać od 1 września 2024 roku. Jedną z głównych zmian jest uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Dotychczasowe przepisy przewidywały wygasanie tego świadczenia, co stanowiło przeszkodę dla wielu osób, które spełniały warunki do jego otrzymania. Dzięki nowym przepisom, osoby uprawnione będą mogły skorzystać z emerytury pomostowej bez obaw o jej wygaśnięcie.

Wysokość emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa jest wyliczana na podstawie tych samych zasad co emerytura powszechna. Świadczenie wynosi 100% potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i jest waloryzowane według tych samych zasad. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, średnia emerytura pomostowa wynosi około 3200 złotych.

Prognozy dotyczące liczby osób korzystających z emerytur pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że po uchyleniu wygasającego charakteru emerytur pomostowych, liczba osób korzystających z tego świadczenia będzie stopniowo maleć. Według prognoz, w 2024 roku na emeryturę pomostową przejdzie około 7,3 tysiąca osób, a w 2029 roku – 4 tysiące osób. W 2033 roku liczba ta ma wynieść 4,8 tysiąca. Te prognozy uwzględniają zmiany demograficzne i przewidywany wzrost liczby osób zatrudnionych w zawodach uprawniających do emerytury pomostowej.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych, które wejdą w życie od 1 września 2024 roku, mają na celu przywrócenie sprawiedliwości i umożliwienie większej liczbie osób skorzystania z tego świadczenia. Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze, będą mogły przejść na emeryturę pomostową, spełniając określone warunki wiekowe i stażu pracy. Emerytury pomostowe mają charakter przejściowy i stanowią rodzaj świadczenia pieniężnego, które ma zrekompensować trudności związane z pracą w szczególnych warunkach. Średnia wysokość emerytury pomostowej wynosi około 3200 złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prognozuje, że liczba osób korzystających z emerytur pomostowych będzie stopniowo maleć w najbliższych latach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie