Home Finanse Dyspozycja wypłaty środków po śmierci a podatek – Kiedy zgłosić?

Dyspozycja wypłaty środków po śmierci a podatek – Kiedy zgłosić?

dodał Bankingo

W przypadku śmierci bliskiej osoby, nie tylko musimy zmierzyć się z żalem i stratą emocjonalną, ale także z formalnościami związanymi z dziedziczeniem i rozliczeniem podatkowym. Jednym z zagadnień, które może nas nurtować, jest kwestia dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci. Czy takie środki podlegają opodatkowaniu? Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku? I kiedy należy zgłosić taką dyspozycję w urzędzie skarbowym? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Co to jest dyspozycja wypłaty środków na wypadek śmierci?

Dyspozycja wypłaty środków na wypadek śmierci to umowa zawarta z bankiem lub instytucją finansową, w której deponent określa, jak mają być rozdzielone jego środki pieniężne po jego śmierci. Może to być na przykład wypłata środków na określone osoby lub przekazanie ich na cele charytatywne.

Warto zaznaczyć, że środki objęte taką dyspozycją nie wchodzą w skład spadku. Mimo to, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podlegają one rozliczeniu podatkowemu.

Ulga dla najbliższej rodziny

W przypadku dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla najbliższej rodziny. Zgodnie z przepisami, ulga ta przysługuje małżonkowi, zstępnym (dzieci, wnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie), pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze.

Ważne jest jednak zgłoszenie takiej dyspozycji w urzędzie skarbowym. Zgodnie z Krajową Informacją Skarbową, termin zgłoszenia wynosi sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia śmierci deponenta.

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym

Aby skorzystać z ulgi podatkowej dla najbliższej rodziny w przypadku dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, konieczne jest złożenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. W rubrykach „data nabycia” oraz „data powstania obowiązku podatkowego” należy wpisać datę śmierci deponenta. Następnie należy zaznaczyć numer 13 w pozycji 40 w części D formularza. W części F formularza zakreślamy pozycję 50 „inny dokument”. W części G formularza wypełniamy pozycję 79 „środki pieniężne”. Wartość udziału w pozycji 80 powinna wynosić 100%. Po uzupełnieniu formularza, należy go złożyć w urzędzie skarbowym.

Termin zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia spadku, sześciomiesięczny termin liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Jednak w przypadku dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, termin zgłoszenia wynosi sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia śmierci deponenta. Należy więc pamiętać o tym terminie i złożyć zgłoszenie w odpowiednim czasie, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej.

Podsumowanie

Dyspozycja wypłaty środków na wypadek śmierci to umowa, która określa jak mają być rozdzielone środki pieniężne po śmierci deponenta. Takie środki nie wchodzą w skład spadku, ale podlegają rozliczeniu podatkowemu. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla najbliższej rodziny, ale konieczne jest zgłoszenie takiej dyspozycji w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Termin zgłoszenia wynosi sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia śmierci deponenta.

Bądźmy odpowiedzialni podatkowo i pamiętajmy o zgłoszeniu takiej dyspozycji w odpowiednim terminie, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie