Home Finanse Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT – Czy jest możliwa?

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT – Czy jest możliwa?

dodał Bankingo

Wielu przedsiębiorców w Polsce korzysta z możliwości zwolnienia z podatku VAT, jeśli wartość ich sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym. Jednak z czasem może się zdarzyć, że przedsiębiorca zechce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z VAT i zmienić swoje status na czynnego podatnika VAT. Czy jest to możliwe? Czy istnieją jakieś warunki, które należy spełnić? W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii bliżej.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zgodnie z ustawą o VAT, podmiot dokonujący sprzedaży, której wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT. Oznacza to, że nie musi on wykazywać VAT na swoich fakturach i nie jest zobowiązany do rozliczania się z tym podatkiem.

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Mimo że zwolnienie z VAT jest uprawnieniem podatnika, a nie jego obowiązkiem, istnieje możliwość rezygnacji ze statusu podatnika zwolnionego z VAT i zmiany na czynnego podatnika VAT. W takim przypadku przedsiębiorca będzie musiał wykazywać VAT na swoich fakturach i odpowiednio rozliczać się z tym podatkiem.

Aby zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z VAT, przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to powinno zawierać informację o rezygnacji ze zwolnienia z VAT oraz datę, od której ma ono obowiązywać.

Warto jednak pamiętać, że rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT wiąże się z pewnymi konsekwencjami i obowiązkami. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, wystawiania faktur VAT i regularnego rozliczania się z tym podatkiem.

Warunki rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Przedsiębiorca może zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeśli spełnia określone warunki. Przede wszystkim musi przekroczyć wartość sprzedaży w wysokości 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym lub przewiduje, że przekroczy tę wartość w bieżącym roku podatkowym.

Ponadto, przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą, która jest zgodna z przepisami prawa i nie narusza żadnych obowiązujących przepisów. Powinien również regularnie rozliczać się z innymi podatkami i składkami, takimi jak podatek dochodowy czy ZUS.

Jak zgłosić powrót do zwolnienia?

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to powinno zawierać informację o powrocie do zwolnienia z VAT oraz datę, od której ma ono obowiązywać.

Podobnie jak w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT, powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT wiąże się z obowiązkiem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i rozliczania się z innymi podatkami i składkami.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Nie wszystkie działalności gospodarcze mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Istnieje kilka wyjątków, które nie mogą zrezygnować ze zwolnienia i muszą być czynnymi podatnikami VAT.

Przede wszystkim, jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność, która jest objęta obowiązkiem rejestracji jako czynny podatnik VAT, nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Dotyczy to na przykład sprzedaży towarów importowanych, usług telekomunikacyjnych czy usług finansowych.

Ponadto, jeśli przedsiębiorca korzysta z mechanizmu podzielonej płatności, musi być czynnym podatnikiem VAT i nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Uwaga na konsekwencje

Zmiana statusu z podatnika zwolnionego z VAT na czynnego podatnika VAT wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Przedsiębiorca będzie musiał prowadzić pełną księgowość, wystawiać faktury VAT, regularnie rozliczać się z tym podatkiem i składać odpowiednie deklaracje podatkowe.

Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał dostosować się do innych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczanie się z innymi podatkami i składkami, czy przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

Korekta VAT

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT, przedsiębiorca może być zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT za okresy objęte zwolnieniem. Korekta ta dotyczy wartości początkowej środków trwałych, wyposażenia, towarów handlowych, które były objęte zwolnieniem podmiotowym z VAT.

W przypadku środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekty VAT za okresy, w których te środki trwałe były wykorzystywane w działalności opodatkowanej VAT.

Natomiast w przypadku wyposażenia i środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł oraz towarów handlowych, przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekty VAT tylko za okres, w którym nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Podsumowanie

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego z VAT i zmiana na czynnego podatnika VAT jest możliwa, ale wiąże się z pewnymi warunkami i konsekwencjami. Przedsiębiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie w właściwym urzędzie skarbowym, informując o rezygnacji ze zwolnienia z VAT. Należy pamiętać, że rezygnacja ta wymaga prowadzenia pełnej księgowości, wystawiania faktur VAT i regularnego rozliczania się z tym podatkiem. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT, przedsiębiorca może być również zobowiązany do dokonania korekty VAT za okresy, w których obowiązywało zwolnienie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie