Home Finanse Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na umowie zlecenie w 2024 roku

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na umowie zlecenie w 2024 roku

dodał Bankingo

Przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione często korzystają z umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. Jednak od kilku lat obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na tego rodzaju umowach. W artykule tym dowiesz się, jakie są zasady minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie w 2024 roku i jakie są jej konsekwencje dla pracodawców i pracowników.

Rodzaje umów objęte regulacją

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie dotyczy umów o świadczenie usług oraz umów zlecenia. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę definiuje minimalną stawkę godzinową jako minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Warto zaznaczyć, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów zlecenia o charakterze prywatnym, zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Przepisy nie mają również zastosowania do umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi, a wynagrodzenie określono prowizyjnie.

Osoby objęte minimalną stawką godzinową

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie dotyczy osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, które nie wykonują działalności gospodarczej. Dotyczy również osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i zmienia się wraz z nim. W 2024 roku stawka minimalna wynosiła od stycznia do czerwca 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia wynosiła 28,10 zł/godz.

Przy ustalaniu wynagrodzenia na umowie zleceniu należy zapewnić, że za każdą godzinę wykonania zlecenia nie będzie ono niższe niż minimalna stawka godzinowa. Nawet jeśli w umowie określono niższą kwotę wynagrodzenia, zleceniobiorca ma prawo do wypłaty minimalnej stawki.

Konsekwencje dla pracodawców i pracowników

Minimalna stawka godzinowa wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców i pracowników. Pracodawcy muszą zapewnić, że wynagrodzenie na umowie zleceniu nie jest niższe niż minimalna stawka godzinowa. Niewypełnienie tego obowiązku grozi sankcjami.

Pracownicy objęci minimalną stawką godzinową mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc. Dodatkowo, zleceniobiorcy muszą ewidencjonować godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi i przedstawiać tę informację zleceniodawcy przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

Ewidencjonowanie godzin pracy

Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób należy ewidencjonować godziny pracy. Forma ewidencji powinna być uregulowana w umowie, a jeśli nie jest, zleceniobiorca powinien przedstawić informację o liczbie godzin pracy zleceniodawcy w formie pisemnej. Należy pamiętać, że ewidencjonowanie godzin pracy jest istotne dla kontroli przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Konkluzja

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie wprowadza ochronę wynagrodzenia dla osób pracujących na tego rodzaju umowach. Obowiązujące przepisy regulują wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz zasady jej stosowania. Dla pracodawców jest to dodatkowy obowiązek, który muszą spełnić, aby uniknąć sankcji. Dla pracowników minimalna stawka godzinowa daje pewność, że otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą samozatrudnioną, pamiętaj o obowiązku przestrzegania minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie. Zapewnienie uczciwej i adekwatnej zapłaty za pracę jest nie tylko zgodne z prawem, ale także buduje dobre relacje z pracownikami i przyczynia się do sukcesu Twojego biznesu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie