Home Prawo Darmowy Kredyt Konsumencki Jest Faktem? Przełamujemy Mity!

Darmowy Kredyt Konsumencki Jest Faktem? Przełamujemy Mity!

dodał Bankingo

Kredyt konsumencki to termin, który może wydawać się skomplikowany, ale obejmuje wiele różnych rodzajów produktów finansowych dostępnych dla konsumentów. Do tej kategorii zaliczamy kredyty bankowe, pożyczki parabanków (takie jak chwilówki), karty kredytowe oraz płatności ratalne za zakupy. Oczywiście, aby umowa kredytu była uważana za konsumencką, musi spełniać pewne wymagania – została zawarta po 17 grudnia 2011 r. i kwota kredytu nie przekracza 255.550 zł lub jej równowartości w walucie obcej.

Aspekty Ustawy o Kredycie Konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim jest narzędziem służącym do ochrony konsumentów. Wprowadza ona szereg warunków, które muszą być spełnione w umowie kredytowej, aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość dla kredytobiorcy. Wśród tych warunków znajduje się możliwość korzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Ta sankcja polega na tym, że kredytobiorca może zwrócić jedynie kapitał udostępniony przez bank, nie będąc zobowiązanym do pokrycia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki czy prowizja.

Konsument może skorzystać z tej sankcji, gdy umowa kredytowa nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, jak na przykład: czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminów i sposobów wypłaty kredytu czy praw konsumenta do przedterminowej spłaty kredytu. Ważne jest jednak złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji w terminie do roku od dnia spłaty kredytu.

Darmowy Kredyt Konsumencki – Przypadek Santander Consumer Bank

Interesującym przykładem, który pokazuje, jak działają te mechanizmy ochrony, jest przypadek Santander Consumer Bank. Kredytobiorcy, którzy zawierali umowy kredytu konsumenckiego z tym bankiem, mogli skorzystać z sankcji kredytu darmowego, ponieważ bank niepoprawnie określał „całkowitą kwotę kredytu” przez dodanie do niej składek ubezpieczeniowych. To zaburzenie proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a kwotą kredytu zostało uznane przez Prezesa UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Tak więc, choć darmowy kredyt konsumencki może wydawać się zbyt dobry, aby był prawdziwy, mechanizmy ochrony konsumenta zapewniają, że nieuczciwe praktyki banków mogą doprowadzić do takiego rezultatu. Ważne jest, aby konsument był świadomy swoich praw i możliwości, jakie daje ustawa o kredycie konsumenckim. Zawsze warto dopytać, przeczytać umowę dokładnie i zasięgnąć porady eksperta w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie