Home Wiadomości Czy bezpieczny kredyt jest możliwy w Polsce? Wizja nowej umowy kredytowej budzi kontrowersje

Czy bezpieczny kredyt jest możliwy w Polsce? Wizja nowej umowy kredytowej budzi kontrowersje

dodał Bankingo

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, jeden z centralnych tematów to propozycja tworzenia umów kredytowych w prostym, łatwym do zrozumienia języku. Czy takie podejście ma szansę zwiększyć zaufanie konsumentów do sektora bankowego? A czy kredyt mieszkaniowy bez ryzyka jest w ogóle możliwy?

Zrozumiałe umowy kredytowe i wzrastające ryzyko

Jest wiele pytań dotyczących nowej koncepcji umowy kredytowej. Wiadomo, że klienci są obecnie bardziej świadomi ryzyka związanego z zawieraniem umów kredytowych. Niemniej, wciąż występują okresy, kiedy te warunki są kwestionowane, zwłaszcza w chwilach podwyżek stóp procentowych i związanych z tym wzrostów kosztów kredytów.

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, komentarz na ten temat zabrał także przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który stwierdził, że jednolity wzorzec umowy kredytowej nie jest odpowiednim narzędziem do zarządzania tym ryzykiem. Zwrócił uwagę, że nawet jeżeli takie umowy byłyby wprowadzone, klienci mogliby wciąż składać pozwów sądowych, a problem z kredytami walutowymi nie zostałby rozwiązany.

Bezpieczeństwo bankowe wobec wyroku TSUE

Jednym z kluczowych tematów, który dominował podczas dyskusji, był także nadchodzący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący umów kredytowych we frankach. Zadano pytanie, czy polski sektor bankowy jest przygotowany na potencjalnie niekorzystne rozstrzygnięcie.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wyraził zdanie, że banki są przygotowane na taki scenariusz, zważywszy na warunki makroekonomiczne ostatnich miesięcy, a także fakt, że banki już teraz tworzą dodatkowe rezerwy na ewentualne rozstrzygnięcie.

Decyzja Trybunału może mieć fundamentalne znaczenie dla kredytobiorców i banków, rozstrzygając, czy bank może domagać się wynagrodzenia za udostępniony klientowi kapitał, w przypadku unieważnienia umowy o kredyt we frankach z powodu niedozwolonych zapisów.

W tej sytuacji kredytobiorcy, banki i organy nadzoru finansowego z niepokojem oczekują na decyzje Trybunału, które mogą zaważyć na przyszłości rynku kredytowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie