Home Wiadomości Dane frankowiczów Getin Bank JAWNE zgodnie z prawem

Dane frankowiczów Getin Bank JAWNE zgodnie z prawem

dodał Bankingo

W dniu 20 lipca 2023 r. Getin Noble Bank SA ogłosił upadłość, co okazało się największym postępowaniem upadłościowym w Polsce pod względem liczby wierzycieli. Zgłoszeń wierzytelności wynosi aktualnie ponad 26 tysięcy, głównie od kredytobiorców z tytułu tzw. kredytów frankowych.

Dane osobowe tych wierzycieli znajdują się w aktach sprawy, przechowywanych od grudnia 2021 r. w formie cyfrowej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który obsługuje postępowanie sądowe. Dane te są dostępne dla wszystkich wierzycieli, upadłego oraz organów postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Zakres ujawnianych danych w KRZ

Zgodnie z art. 219 ust. 1b p.u., uczestnicy postępowania oraz osoby przez nich upoważnione mają dostęp do akt postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Jawność wewnętrzna postępowania sądowego jest uregulowana na poziomie konstytucyjnym oraz aktów prawa międzynarodowego.

Uczestnicy postępowania upadłościowego mają prawo nieograniczonego wglądu do akt sprawy, w tym do akt zgłoszeń wierzytelności.

Dostęp do danych osobowych

Choć uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do akt sprawy, łatwość dostępu do tych danych może stwarzać problemy związane z ochroną danych osobowych. W przypadku masowego postępowania upadłościowego, takiego jak upadłość Getin Noble Bank SA, istnieje ryzyko nadużyć ze strony osób, które chcą pozyskać dane osobowe dla nieuczciwych celów.

Eksprci i prawnicy wskazują, że konieczna jest interwencja ustawodawcy w celu zapewnienia równowagi pomiędzy prawem do sądu i jawnością postępowania a ochroną danych osobowych.

Konieczność zmian prawnych

Warto zastanowić się nad ewentualnymi zmianami prawa, które pozwoliłyby na ograniczenie dostępu do danych osobowych zgłaszających wierzytelności. Nie wystarczą jedynie zmiany techniczne polegające na odcięciu dostępu do akt. Konieczna jest interwencja ustawodawcy w celu znalezienia równowagi pomiędzy prawem do sądu i jawnością postępowania a ochroną danych osobowych. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby nadanie nieograniczonego dostępu do akt sprawy dopiero po ocenie formalno-prawnej zgłoszenia wierzytelności przez syndyka.

Aktualne zasady zgłaszania wierzytelności

Na chwilę obecną, przy dokonywaniu zgłoszenia wierzytelności, kredytobiorcy nie są zobowiązani do załączania dokumentów, takich jak umowy kredytowe czy historie spłat kredytu. W zgłoszeniu wystarczy powołać się na te dokumenty jako dowody w sprawie. Informacje o zgłoszonych wierzytelnościach powinny być dostępne w księgach banku, a w przypadku różnic Syndyk jest zobowiązany wezwać wierzyciela do przedstawienia dowodów w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Podsumowanie

W świetle postępowania upadłościowego Getin Noble Bank SA, dostęp do danych osobowych zgłaszających wierzytelności jest zgodny z obowiązującym prawem upadłościowym.

Jednakże, w celu ochrony danych osobowych i zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, konieczne są zmiany prawne, które równoważą prawo do sądu i jawność postępowania z ochroną danych osobowych.

W międzyczasie, przy zgłaszaniu wierzytelności, warto unikać załączania umów kredytowych, które zawierają wrażliwe dane osobowe kredytobiorców i ich rodzin. Wystarczy powołać się na dowody, które mogą być przedstawione na żądanie Syndyka w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.

Ważne informacje

  • Warto zwrócić uwagę na to, że postępowania upadłościowe mogą mieć różne skutki dla wierzycieli, w tym również dla kredytobiorców z tytułu kredytów frankowych. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki w takiej sytuacji oraz jakie są możliwości dochodzenia swoich roszczeń.
  • Przy zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu procesu i zapewni profesjonalne wsparcie. Prawnik może również doradzić, jakie dokumenty warto przedstawić w celu zabezpieczenia swoich interesów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie