Home Finanse Czy warto teraz spłacić wcześniej kredyt hipoteczny ?

Czy warto teraz spłacić wcześniej kredyt hipoteczny ?

dodał Anna Wrona

Uprzednia spłata kredytu hipotecznego powoduje, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić znaczną część pieniędzy. Przy okazji nie trapi nas myśl o wieloletnim zobowiązaniu, a przy okazji zyskujemy większą zdolność kredytową. Okazuje się jedna, że nie każdy bank oferuje bezpłatna przedwczesną spłatę kredytu. Jak się uratować przed dodatkowymi kosztami? Jak zrealizować wcześniejszą spłatę kredytu?

Czy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej?

W naszym kraju zasady powiązane z kredytami hipotecznymi kontroluje ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Przepisy dokładnie definiują zasady i sposób zawarcia umowy kredytowej, obowiązki jak i prawa kredytodawcy, skutki, jakie poniesie kredytobiorca w sytuacji niedotrzymania warunków umowy. W każdej umowie zawarta jest klauza, która mówi o wcześniejszym spłaceniu kredytu i mówi, że konsument ma prawa w każdej chwili dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia w części bądź całości. Oczywiście tylko wtedy, kiedy taki zapis znajduje we wcześniej zawartej umowie z bankiem. Uprzednia spłata kredytu może też być zależna od gratyfikacji prowizji na rzecz kredytodawcy. Są także przypadki, gdzie banki wskazują termin, w jakim w ogóle zapowiedziana jest wcześniejsza spłata zobowiązania.

Jak wygląda w praktyce przedwczesna spłata kredytu hipotecznego?

Zobowiązaniem każdej osoby zaciągającej kredyt jest dokonywanie ruganych spłat rat w wyznaczonym terminie. Wcześniejsza spłata kredytu polega na tym, że wpłacamy kwotę większą niż ta, jaka została określona w planie spłat rat. Możemy jednak wybrać jedną z dwóch opcji:

– dokonujemy tak zwanej nadpłaty, czyli przelewamy do banku kwotę wyższą niż była zaplanowana w umowie

– całkowita spłata kredytu hipotecznego, inaczej dokonanie pojedynczo bądź jednorazowo całej sumy naszego zobowiązania, co prowadzi do zakończenia umowy.

Pierwsza opisana sytuacja mówi o skróceniu czasu kredytowania przy utrzymaniu pierwotnej wysokości raty albo może dojść do jej obniżenia przy braku zmiany terminu jej spłaty. Jednak trzeba pamiętać, że niektóre banki przy zmianie terminu spłaty raty proszą o podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Druga sytuacja mówi zaś o tym, że kredytobiorca według ustawy o kredytach hipotecznych ma możność zażądania od kredytobiorcy zadośćuczynienia za przedwczesną spłatę kredytu hipotecznego.

Jak spłacić kredyt hipoteczny przed terminem?

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego to wbrew pozorom prosta przedsięwzięcie, jednak potrzebuje odpowiedniego przygotowania.

W pierwszej kolejności należy zebrać adekwatną ilość pieniędzy i podjąć decyzję czy chcemy dokonać jednorazowej wpłaty, czy będziemy nadpłacać ratę kilka razy lub może w zamyśle całkowicie spłacić kredyt hipoteczny.

Kolejna rzecz to wysłanie do banku wniosku o podanie informacji w związku z kosztami, jakie możemy ponieść poprzez uprzednią spłatę całości zadłużenia. Według przepisów bank musi udzielić dokładniej odpowiedzi w ciągu 7 dni. Dokument musi ujmować wyraźne i dokładne wyliczenia wielkości potencjalnej prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Ważne jest też, aby uzyskać informację jak mocno zmniejszą się odsetki za okres skrócenia umowy.

Trzeba również sprawdzić warunki umowy kredytowej w części dotyczącej planu spłat ratalnych. W tej części musi widnieć informacja, kiedy wolno zrealizować wpłatę.

Po czym powinno się zgłosić do banku chęć dokonania uprzedniej spłaty kredytu. Zazwyczaj wymaga to złożenia wniosku będący do dyspozycji na internetowym, indywidualnym koncie klienta. Można go również otrzymać e-mailem, pocztą lub wystarczy zadzwonić na infolinię. Wnioski można także znaleźć na stronach banku, w którym mamy zaciągnięty kredyt.

Taki wniosek możemy stworzyć samodzielnie. Podanie o całościową spłatę kredytu musi zawierać:

– informacje, jakiej sprawy dotyczy pismo;

– datę i miejscowość;

– imię, nazwisko, PESEL, adres;

– numer umowy kredytowej,

– dyspozycję wykonania przelewu;

– rachunek, z którego ma być pobrana całkowita suma;

– wysokość przelewu;

– określenie dokładnego terminu, w którym ma zostać dokonana spłata;

– czytelny podpis

Czy warto spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

W zasadzie którykolwiek specjalista w dziedzinie finansów doradzi, że warto, jest ówcześnie spłacić kredyt hipoteczny. Naturalnie, postanowienie o przedwczesnej spłacie zaciągniętego zobowiązania należy podjąć, po skrupulatnej analizie naszych zasobów finansowych. Nie zawsze dobrą decyzją jest wydanie wszystkich życiowych oszczędności. Wszyscy doskonale wiemy, że dzisiejsze czasy napędzają wiele obaw i nie końca są pewne.

Powinniśmy posiadać na koncie sumę pieniędzy, która zaspokoi nasze codziennie potrzeby życiowe w kryzysowych momentach jak na przykład nagła strat pracy. W dodatku powinno się wnikliwie sprawdzić zapisy w umowie, czy bank nie doliczy sobie prowizji za przedwczesną spłatę kredytu hipotecznego. Kiedy nie ma ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat, wskazane jest, aby się nad tym zastanowić. Korzyści, jakie możemy zauważyć po wcześniejszej spłacie kredytu:

– Zmniejszenie kosztów kredytu. Przedwczesna spłata kredytu hipotecznego dostarcza nam spore oszczędności w kwestii oszczędności na odsetkach. Bank ma obowiązek zwrot poniesionych przez nas kosztów. Całościowa spłata kredytu hipotecznego zamyka umowę kredytową. Można również odstąpić od pobocznych produktów finansowych proponowanych podczas zaciągania kredytu. Chodzi tu o karty kredytowe, rachunki oszczędnościowe, czy ubezpieczenie. Nie mamy w takiej sytuacji kolejnych niechcianych opłat.

– Zauważamy większą ilość pieniędzy w portfelu. Gdy pozbywamy się comiesięcznych rat, widzimy, jak znacznie zwiększa się domowy budżet. Pieniądze można spożytkować na wymarzoną wycieczkę lub na realizację hobby.

– Znacznie poprawia się nasza zdolność kredytowa. Całościowa spłata kredytu hipotecznego zmienia naszą wiarygodność finansową w banku. Zazwyczaj mamy również kolejną możliwość na dostanie kolejnego kredytu i jak to często bywa – na lepszych warunkach niż wcześniejsza umowa.

– Dom/mieszkanie w końcu należy do nas. W końcu możemy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Oznacza to, że od tej pory tylko my mamy prawo dysponować nieruchomością. Trzeba zaznaczyć, że mieszkanie bez kredytu ma większą szansę na ewentualną jego sprzedaż.

– Luksus psychiczny. W tej sytuacji nie trzeba już zamartwiać się tym, że ciąży nad nami wieloletnie zobowiązanie i umowa z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie