Home Felietony Czy warto iść do sądu z kredytem Frankowym?

Czy warto iść do sądu z kredytem Frankowym?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich od lat stanowią poważny problem dla tysięcy kredytobiorców w Polsce. Wiele osób zastanawia się, czy warto podjąć ryzyko i pozwać bank w celu unieważnienia umowy kredytowej. Pomimo obaw związanych z procesem sądowym i kosztami, rosnąca liczba wyroków korzystnych dla kredytobiorców oraz trudna sytuacja ekonomiczna skłania coraz więcej osób do podjęcia działań w celu odzyskania swoich pieniędzy. W tym artykule przeanalizujemy argumenty za i przeciw postępowaniu oraz korzyści płynące z unieważnienia kredytu we frankach.

Aktualna sytuacja w 2023 roku

Według danych statystycznych, w 2023 roku do polskich sądów wpłynęło już blisko 140.000 tysięcy spraw dotyczących kredytów we frankach. W pierwszej połowie 2023 roku do sądów wpłynęło o 100% więcej spraw niż w pierwszej połowie 2022 roku . Ponad 95 procent tych postępowań kończy się wygraną dla klientów. Coraz więcej osób decyduje się na proces sądowy, ponieważ chcą odzyskać nadpłacone kwoty i uniknąć dalszego wzrostu salda zadłużenia.

Argumenty przemawiające za pozwaniem banku

1. Niedozwolone klauzule w umowie

Orzecznictwo sądów jednoznacznie wskazuje na obecność niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych we frankach. Banki wprowadzały kredytobiorców w błąd, nie informując ich w pełni o ryzyku związanym z taką formą kredytu. Sądy najwyższe potwierdzają, że kredyty te miały wady prawne i naruszały prawa konsumentów. Unieważnienie umowy kredytowej to zatem uzasadnione żądanie kredytobiorców.

2. Wzrost salda zadłużenia

Kredyty we frankach często charakteryzują się wysokimi ratami, które wraz z upływem czasu rosną jeszcze bardziej. W przypadku mniejszych kredytów może to być mniej odczuwalne, ale każdy kredytobiorca dotyka problem ogromnego wzrostu salda zadłużenia. Po kilkunastu latach regularnej spłaty rat, wartość zadłużenia przewyższa pierwotną kwotę kredytu. Pozew przeciwko bankowi daje szansę na unieważnienie umowy i zatrzymanie dalszego wzrostu zadłużenia.

3. Korzystne wyroki sądowe

Statystyki sądowe jednoznacznie wskazują na korzystne dla kredytobiorców wyroki. Ponad 95 procent spraw kończy się wygraną dla klientów, co świadczy o słuszności ich roszczeń. Sądy uznają, że umowy kredytowe we frankach zawierały niedozwolone postanowienia, co daje podstawę do unieważnienia umowy i zwrotu nadpłaconych kwot.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytowej

1. Zwrot nadpłaconych kwot

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza zwrot wszystkich nadpłaconych rat, odsetek i prowizji. Bank musi zwrócić kredytobiorcy całą wpłaconą dotychczas przez niego kwotę. Jeśli kredytobiorca dokonywał wpłat także we franku szwajcarskim, bank będzie musiał mu zwrócić wpłaty w tej samej walucie. Przy obecnie wysokim kursie franka, zwrot środków we franku szwajcarskim może być dodatkową korzyścią dla kredytobiorcy.

2. Odwrócenie sytuacji na korzyść kredytobiorcy

Unieważnienie umowy kredytowej odwraca sytuację, w której bank zarabiał na kredytobiorcy. Kredytobiorca musi zwrócić jedynie pożyczoną kwotę bez dodatkowych opłat, prowizji i odsetek. To oznacza, że kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, po unieważnieniu umowy, staje się najtańszym kredytem na rynku.

3. Wykreślenie hipoteki

Po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo wnioskować o wykreślenie hipoteki banku. To oznacza, że kredytobiorca jest całkowicie wolny od toksycznego kredytu i nie musi już spłacać żadnych rat. Wykreślenie hipoteki daje również możliwość swobodnego korzystania z nieruchomości.

Podsumowanie

Decyzja o pozewnym postępowaniu przeciwko bankowi w celu unieważnienia umowy kredytowej we frankach może być trudna i wymagać pewnego nakładu finansowego. Jednak korzyści płynące z odzyskania nadpłaconych środków, zatrzymania dalszego wzrostu zadłużenia i wykreślenia hipoteki są znaczące. Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla kredytobiorców świadczy o słuszności ich roszczeń. Dlatego warto rozważyć podjęcie działań prawnych w celu ochrony swoich interesów i odzyskania swoich pieniędzy. Z pomocą spełniającej wszystkie wymagania kancelarii frankowej można skutecznie i efektywnie przeprowadzić proces sądowy, minimalizując ryzyko przegranej i maksymalizując korzyści dla kredytobiorcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie