Home Wiadomości Czy Uchwała SN z 26 kwietnia 2023 r. Narusza Prawo do Sprawiedliwego Procesu? Wniosek KRS do TK

Czy Uchwała SN z 26 kwietnia 2023 r. Narusza Prawo do Sprawiedliwego Procesu? Wniosek KRS do TK

dodał Bankingo

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) wystosowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwały 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (SN) z 26 kwietnia 2023 r. Uchwała ta odnosiła się do procedury antycovidowej, w której stwierdzono, że rozpoznanie odwołania przez jednego sędziego w sprawie cywilnej ogranicza prawo do sprawiedliwego procesu.

Sprzeciw KRS i skutki uchwały

KRS uznała, że uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. jest niezgodna z Konstytucją RP oraz prawem międzynarodowym. Dodatkowo, KRS skierowała wniosek o zawieszenie mocy i skutków uchwały Izby Pracy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku do Trybunału.

Według KRS, norma prawna wynikająca z uchwały narusza konstytucyjną i ustawową regulację, wkraczając w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. KRS argumentuje, że uchwała stanowi zewnętrzny czynnik wpływający na niezawisłość sędziowską, ingerując w zakres czynności sędziowskich, co narusza art. 178 ust. 1 Konstytucji.

W wyniku uchwały, sędziowie znaleźli się w paradoksie, z jednej strony zobowiązani do rozpoznawania spraw w składach jednoosobowych, a z drugiej, obawiając się, że ich orzeczenia zostaną uchylone przez Sąd Najwyższy z powodu nieważności postępowania z uwagi na nieprawidłowy skład sądu.

 Oczekiwany skutek i naruszenia prawne

Jak wskazano w komunikacie KRS uchwała SN narusza prawo obywatela do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd bez nieuzasadnionej zwłoki. Jest to gwarantowane w Konstytucji oraz jest elementem demokratycznego państwa prawa i zasady legalizmu. Uchwała sędziów Izby Pracy jest także sprzeczna z prawem międzynarodowym, w tym z Traktatem o Unii Europejskiej oraz z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującym każdemu prawo do sądu.

Uchwała SN z 26 kwietnia wywołała zamieszanie w sądach, z jednej strony część sędziów nie podziela poglądu wyrażonego w uchwale i orzeka w składach jednoosobowych, z drugiej jednak są sądy, gdzie wiele spraw odwoławczych z wokandy spadło, z powodu uchwały.

Przedstawione wyżej informacje dotyczą wniosku Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r.

Źródło: https://krs.pl/pl/aktualnosci/2022-komunikat-krs-kieruje-do-tk-wniosek-w-sprawie-uchwaly-siedmiu-sedziow-izby-pracy-sn-z-26-kwietnia-br-i-wniosek-o-zabezpieczenie-dotyczacy-tej-uchwaly.html

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie