Home Prawo Unieważnianie kredytów w euro: możliwości i konsekwencje

Unieważnianie kredytów w euro: możliwości i konsekwencje

dodał Bankingo

Często spotykamy się z informacjami o możliwości unieważniania kredytów frankowych, ale co z kredytami waloryzowanymi do euro? Istotnie, choć temat nie jest tak głośno omawiany w mediach, możliwość unieważniania takich kredytów również istnieje. Kredyty waloryzowane do euro, podobnie jak kredyty frankowe, były zawierane na podstawie jednostronnie kształtowanych wzorców umownych. Klauzule niedozwolone, charakterystyczne dla umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do euro, są analogiczne do tych występujących w kredytach frankowych.

 Mechanizm indeksacji i niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez banki

Częstą cechą umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej jest niedozwolony mechanizm indeksacji. Polega on na przeliczaniu zobowiązań według kursów kupna/sprzedaży, które są oparte na bankowych tabelach kursowych. Nie ma w tych umowach żadnych kryteriów ograniczających swobodę kształtowania kursu przez bank. Co więcej, banki często nie dopełniały obowiązku informacyjnego dotyczącego ryzyka walutowego podczas zawierania umów o kredyty waloryzowane do euro. Jest to zasadnicza podstawa prawna do ustalenia nieważności umowy kredytu w euro, identyczna jak w przypadku kredytów frankowych.

Skutki unieważnienia umowy kredytu hipotecznego w euro

Jeśli wyrok sądowy unieważni umowę kredytu hipotecznego w euro, oznacza to, że umowa ta była sprzeczna z prawem od momentu jej zawarcia. W konsekwencji, takie unieważnienie przynosi długoterminowe korzyści dla „eurowicza”. Osoba taka zostaje uwolniona od konieczności spłaty rat, saldo kredytu zostaje wyzerowane, a wpłacone na rzecz banku pieniądze są zwracane. Dodatkowo, unieważnienie umowy skutkuje usunięciem wpisu hipotecznego z księgi wieczystej.

Unieważnianie kredytów waloryzowanych do euro to temat, o którym warto mówić głośniej. Taka świadomość pomoże kredytobiorcom lepiej zrozumieć swoje prawa i potencjalnie zniwelować skutki zaciągniętych zobowiązań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie