Home Finanse Czy Santander oferuje ugody dla frankowiczów?

Czy Santander oferuje ugody dla frankowiczów?

dodał Bankingo

Wielu polskich kredytobiorców, zwanych frankowiczami, znajduje się w trudnej sytuacji z powodu kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wiele z tych umów zawierało klauzule abuzywne i niejasne postanowienia, które doprowadziły do wzrostu rat kredytowych. W związku z tym, wielu frankowiczów poszukuje sposobów na unieważnienie tych umów i uzyskanie sprawiedliwości. Jednym z banków, który jest często pozwany przez frankowiczów, jest Santander Bank Polska. W tym artykule przyjrzymy się możliwościom ugód oferowanych przez ten bank oraz sytuacji prawnej, w jakiej się znajduje.

Aktualna sytuacja prawna

Według dostępnych danych, w sądach toczy się obecnie ponad 11 000 postępowań na gruncie kredytów frankowych znajdujących się w portfelu Santander Banku. Jest to wynik znaczącego wzrostu liczby pozwów w ciągu ostatnich kilku lat. Bank przyznaje, że większość wyroków sądowych jest dla niego niekorzystna, a dominującą tendencją jest unieważnienie umów kredytowych na skutek abuzywności zawartych w nich postanowień.

W 2022 roku bank zwiększył rezerwy na kredyty frankowe o 1,74 mld zł, co świadczy o rosnącym ryzyku związanym z napływem nowych spraw. Warto zauważyć, że sądy coraz sprawniej wydają prawomocne wyroki w sprawach dotyczących umów frankowych, co może prowadzić do jeszcze większej liczby wygranych przez frankowiczów.

Propozycje ugód

Santander Bank, podobnie jak inne banki, próbuje rozwiązać spory z frankowiczami poprzez oferowanie ugód pozasądowych. Jednak propozycje banku nie zawsze są korzystne dla kredytobiorców. Bank proponuje często jedynie obniżenie salda zadłużenia o około 20-30%, co w praktyce oznacza, że zadłużenie frankowiczów może być większe niż w momencie zaciągania kredytu. Ponadto, bank wymaga zamiany niższego LIBORu na wyższy WIBOR, co może prowadzić do wzrostu rat odsetkowych w przyszłości.

W przypadku ugody pozasądowej, frankowicze muszą również zrzec się praw do wszelkich roszczeń z tytułu abuzywności klauzul przeliczeniowych i skutków nieważności umowy. Jest to istotne, ponieważ obecnie sądy często unieważniają umowy waloryzowane do walut obcych na podstawie abuzywnych postanowień.

Korzyści ugód sądowych

W odróżnieniu od ugód pozasądowych, ugody sądowe są zdecydowanie korzystniejsze dla frankowiczów. Ugoda sądowa stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu między stronami, które jest kontrolowane przez sąd. Ugoda sądowa nie podlega również opodatkowaniu, co oznacza, że frankowicze nie muszą obawiać się konieczności zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej kwoty. Ponadto, ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, który może być wykorzystany do egzekucji w przypadku, gdy bank nie dotrzyma warunków ugody.

Ugoda sądowa jest również negocjowana przez doświadczonych pełnomocników, którzy mają mocną pozycję negocjacyjną dzięki prowadzeniu wielu innych spraw przeciwko bankom frankowym. Dzięki temu możliwe jest wynegocjowanie lepszych warunków ugody dla frankowiczów, niż w przypadku indywidualnego procesu sądowego.

Przewaga wyroków prawomocnych

Analizując statystyki wyroków prawomocnych w sprawach frankowych przeciwko Santander Bankowi, można zauważyć wyraźną przewagę frankowiczów. Ponad 90% wyroków sądowych było niekorzystne dla banku. Wzrost liczby prawomocnych wyroków w ciągu ostatnich kilku lat świadczy o utrwaleniu tendencji do unieważniania umów frankowych przez sądy.

Frankowiczom, którzy zdecydują się na proces sądowy, często udaje się uzyskać korzystne rozstrzygnięcia. Warto więc rozważyć tę opcję, zwłaszcza w przypadku umów frankowych zawierających abuzywne klauzule i niejasne postanowienia.

Podsumowanie

Santander Bank Polska, podobnie jak inne banki, jest obecnie pozwany przez wielu frankowiczów, którzy dążą do unieważnienia wadliwych umów kredytowych. Bank oferuje ugody pozasądowe, ale propozycje te często nie spełniają oczekiwań kredytobiorców. W związku z tym, frankowicze mogą rozważyć podjęcie procesu sądowego, który często kończy się korzystnym rozstrzygnięciem. Wyroki sądowe wskazują na wyraźną przewagę frankowiczów, co może stanowić dodatkowy argument dla tych, którzy zastanawiają się nad tą formą walki o swoje prawa. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ocenić szanse na sukces w procesie sądowym przeciwko Santander Bankowi.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie