Home Wiadomości Co teraz jeszcze mogą zrobić frankowicze z kredytami w Getin Bank

Co teraz jeszcze mogą zrobić frankowicze z kredytami w Getin Bank

dodał Bankingo

W postępowaniu upadłościowym ważne jest jak najszybsze zgłoszenie swoich wierzytelności. Czynności podjęte w tym procesie będą miały skutki wobec wierzyciela, którzy zgłoszą swoje roszczenia w odpowiednim czasie. W przypadku opóźnienia zgłoszenia wierzytelności, zostanie ona uwzględniona tylko w planach podziału funduszy masy upadłości, sporządzonych po uznaniu wierzytelności. Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszy, wierzytelność pozostanie bez rozpoznania.

Mankamenty systemu zgłoszeń wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Aktualnie możliwe jest tylko poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Osoby posiadające kredyty indeksowane do franka nie mogą skutecznie zgłosić swoich wierzytelności na piśmie do syndyka. Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ, a także dostarczenie stosownych dowodów stwierdzających istnienie wierzytelności. Zgłoszenie musi być podpisane jednym z dopuszczalnych podpisów elektronicznych.

Procedura zgłoszenia wierzytelności w przypadku upadłości banku różni się od standardowych procedur. Formularz zgłoszeń wierzytelności w systemie KRZ nie odpowiada potrzebom kredytobiorców, a przepisy dotyczące kategorii zgłaszanych wierzytelności są inne niż w przypadku standardowych upadłości. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało instruktaż dotyczący technicznego zgłaszania wierzytelności w przypadku upadłości banku, jednak wielu kredytobiorców nie rozumie zarówno technicznych aspektów działania KRZ, jak i wymagań prawnych.

Potrzeba potrącenia roszczeń

Dokonanie prawidłowego zgłoszenia wierzytelności, obejmującego wszystkie wpłacone kwoty wraz z potrąceniem wierzytelności banku, ma kluczowe znaczenie dla dalszej sytuacji wierzyciela. Niedokładne potrącenie może prowadzić do poważnych konsekwencji, ponieważ w prawie upadłościowym potrącenie jest możliwe tylko raz – najpóźniej przy zgłaszaniu wierzytelności. W przypadku błędu na tym etapie, jego naprawa może być trudna. Syndyk zasugerował, że warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, mającego doświadczenie w sprawach upadłościowych, aby uniknąć ryzyka niedochowania wymogów formalnych i materialnych.

Niezłożenie skutecznego oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń w terminie określonym w przepisach prawa upadłościowego uniemożliwia podniesienie zarzutu potrącenia na dalszym etapie postępowania upadłościowego, a także w ewentualnym procesie wytoczonym przez syndyka przeciwko kredytobiorcy. W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, syndyk może domagać się zwrotu całego udostępnionego kapitału, a roszczenie kredytobiorcy o zwrot uiszczonych świadczeń będzie zaspokajane zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Płacić czy nie płacić?

Osoby, które dotychczas płaciły raty kredytowe, zastanawiają się, czy nadal powinny je regulować. Syndyk zachęca do bieżącego regulowania rat kredytowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jednak z uwagi na obecną sytuację prawno-upadłościową kredytobiorców francuskich w Getin Noble Banku, wstrzymanie płatności rat wydaje się bardziej korzystne. Pieniądze uiszczone po ogłoszeniu upadłości banku są praktycznie nie do odzyskania. Każda sytuacja kredytobiorcy jest jednak inna, dlatego warto ocenić ją indywidualnie i skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

W przypadku zaprzestania płacenia rat, konsekwencje zależą od decyzji syndyka dotyczących ważności umowy kredytowej. Jeśli umowa zostanie uznana za nieważną, syndyk może domagać się zwrotu niedopłaconego kapitału. Jeśli natomiast umowa będzie uznana za ważną i niespłacaną przez kredytobiorcę, syndyk może wypowiedzieć umowę i pozwać kredytobiorcę. W obu przypadkach kredytobiorcy mają możliwość bronić swoich interesów i wykazać, że umowa była nieważna z powodu klauzul abuzywnych.

Zgłoszenie wierzytelności to nie koniec

Zgłoszenie wierzytelności to tylko początek skomplikowanego procesu postępowania upadłościowego. Ważne jest regularne sprawdzanie systemu KRZ w celu upewnienia się, czy zgłoszona wierzytelność została uwzględniona przez syndyka. Jeśli nie, konieczne będzie podjęcie dalszych kroków prawnych, takich jak złożenie sprzeciwu. Sprzeciw może być oparty wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności, dlatego prawidłowe sformułowanie zgłoszenia ma kluczowe znaczenie.

Sytuacja frankowiczów po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku jest skomplikowana. Postępowanie upadłościowe odbywa się w systemie KRZ, który ma pewne techniczne mankamenty. Kredytobiorcy muszą również zastanowić się, czy warto kontynuować płacenie rat kredytowych, biorąc pod uwagę niewielkie szanse na odzyskanie tych środków po ogłoszeniu upadłości banku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie