Home Wiadomości Bank Millennium podał statystyki, zaskakująco mało chętnych ma ugody frankowe

Bank Millennium podał statystyki, zaskakująco mało chętnych ma ugody frankowe

dodał Bankingo

Na początku 2023 roku, Bank Millennium odnotował dwukrotnie więcej nowych pozwów sądowych dotyczących kredytów we frankach niż ugód, co skłoniło prezesa banku do obniżenia oczekiwań dotyczących liczby polubownych porozumień o połowę. Całkowite rezerwy na ryzyko kredytów walutowych wyniosły 864 mln zł.

Bank Millennium, chociaż nie należy do największych banków w Polsce pod względem liczby klientów czy aktywów, jest na podium pod względem wartości udzielonych kredytów we frankach szwajcarskich. Ten nierozwiązany problem wpływa znacząco na wyniki finansowe banku.

Ugody z klientami, którzy mogliby zamienić zobowiązania z frankowych na złotowe, mogłyby stanowić rozwiązanie tego problemu. Okazuje się jednak, że liczba chętnych do zawarcia ugód jest znacznie mniejsza, niż oczekiwali zarządzający bankiem. Prezes Banku Millennium, Joao Bras Jorge, przyznał, że oczekuje powyżej 1000 ugód kwartalnie, a nie 2000, jak wcześniej planowano.

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba dobrowolnych ugód zawartych z klientami spadła do 806, podczas gdy liczba pozwów sądowych wzrosła do 1706. Od początku 2020 roku, kiedy oferta ugód została aktywniej uruchomiona, zawarto niemal 18,6 tysiąca polubownych ugód, co stanowi 30% liczby aktywnych umów kredytowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w momencie startu programu.

Na początku 2023 roku Bank Millennium odnotował dwukrotnie więcej nowych pozwów sądowych dotyczących kredytów we frankach niż ugód. Ich liczba wzrosła do 1706 z 1291 w czwartym kwartale 2022 roku. Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy Banku Millennium spadł do 7,3%.

Bank Millennium poinformował, że od stycznia do marca tego roku zarobił na czysto 252,1 mln zł, czyli dwa razy więcej niż wyniosła strata w analogicznym okresie poprzedniego roku. To był drugi zyskowny kwartał banku, po ośmiu kolejnych kwartałach ciągłych strat netto. Całkowite rezerwy na ryzyko kredytów walutowych wyniosły 864 mln zł (przed podatkiem).

Grupa rozpoznała jednorazowy zysk w kwocie 483 mln zł po podatku, będący efektem rozpoczęcia strategicznej współpracy w obszarze bancassurance z Grupą TU Europa oraz związaną z nią sprzedażą 80% udziałów w spółce zależnej Millennium Financial Services.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 1 mld 262,1 mln zł, zbliżony do oczekiwań. Wzrósł o 31% w porównaniu z rokiem ubiegłym i spadł o 6% w ujęciu kwartalnym. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 4,58% z 4,63% głównie z powodu wyższego kosztu depozytów.

Wynik z prowizji wyniósł 200,9 mln zł, wobec prognoz na poziomie 203,5 mln zł. Spadł o 9% rok do roku i 1% kwartalnie. Głównie nastąpiło to w wyniku zmniejszenia prowizji z transakcji w ramach obsługi rachunków bankowych oraz z działalności kredytowej.

Pomimo nieco niższej liczby klientów chętnych do zawierania ugód, Bank Millennium nadal dąży do rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Wprowadzenie nowych strategii i programów ugód może być kluczem do osiągnięcia lepszych wyników w przyszłości.

Niemniej jednak, wzrost liczby pozwów sądowych i obniżenie prognoz dotyczących ugód może wpłynąć na wyniki finansowe Banku Millennium w nadchodzących kwartałach. Bank będzie musiał dostosować swoje plany i strategie, aby sprostać wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą pozwów sądowych oraz zmniejszoną liczbą chętnych do zawierania ugód.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie