Home Wiadomości Raiffeisen Bank Polska zobowiązany do zapłaty 50 mln zł kary po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego

Raiffeisen Bank Polska zobowiązany do zapłaty 50 mln zł kary po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego

dodał Bankingo

Raiffeisen Bank Polska został zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 50 mln zł, po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną banku w sprawie nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Decyzja KNF zwraca uwagę na naruszenie przepisów przez bank podczas likwidacji czterech funduszy inwestycyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę na Raiffeisen Bank Polska, uznając, że bank nie sporządził sprawozdań finansowych na otwarcie likwidacji następujących funduszy: Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. KNF stwierdził, że bank naruszył podstawowy obowiązek nałożony na likwidatora funduszy inwestycyjnych, tj. obowiązek niezwłocznego sporządzenia sprawozdań finansowych na otwarcie likwidacji funduszy.

Decyzja KNF została wydana 14 września 2018 r., a bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku tego, 30 października 2018 r., KNF wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę złożoną przez Bank na decyzję KNF. W odpowiedzi na wyrok WSA, Bank złożył skargę kasacyjną do NSA, która została ostatecznie oddalona 25 kwietnia 2023 r.

W wyniku tej decyzji, Raiffeisen Bank Polska będzie musiał zapłacić nałożoną przez KNF karę w wysokości 50 mln zł.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie