Home Banki Bank Millennium nie zbankrutuje. Pokazuje wyniki i zdradza plan na kredyty frankowe

Bank Millennium nie zbankrutuje. Pokazuje wyniki i zdradza plan na kredyty frankowe

dodał Bankingo

Bank Millennium osiągnął znaczący postęp w realizacji swojego planu naprawy kapitału, co daje optymistyczne prognozy na przyszłość. Według wypowiedzi prezesa Joao Brasa Jorge, bank spodziewa się zakończenia planu naprawy w 2024 roku, co oznacza wyjście na prostą i spełnienie wymogów kapitałowych. Celem na rok 2023 było naprawienie kapitału i zdecydowanie przekroczono oczekiwania. Bank jest teraz zdolny do generowania kapitału w sposób organiczny, co otwiera możliwość powrotu do wypłat dywidendy. Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku potwierdzają pozytywny trend, z zyskiem netto w wysokości 102,7 mln zł, w porównaniu do straty rok wcześniej wynoszącej ponad 1 mld zł.

Postęp w kwestii kapitałowej

Bank Millennium z powodzeniem dostosował swoje wskaźniki kapitałowe do minimalnych wymogów, co oznacza, że bank jest teraz w pełni zgodny z regulacjami. Prezes banku, Joao Bras Jorge, podkreślił, że bank potrafi już generować kapitał w sposób organiczny, co jest oznaką stabilności i zdolności do samodzielnego rozwoju. Jest to również ważne dla planów banku dotyczących wypłat dywidendy, które mogą zostać wznowione w przyszłości.

„Dostosowaliśmy nasze wskaźniki kapitałowe do minimalnych wymogów. Jasne jest, że bank potrafi już generować kapitał w sposób organiczny.” – Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium

Wiceprezes Fernando Bicho podkreślił również, że bank korzysta z bardzo dobrego otoczenia i jakości portfela, co przyczyniło się do uzyskania niskiego kosztu ryzyka w ostatnich kwartałach. Jednakże, prognozy na przyszłość zakładają, że koszty ryzyka wzrosną w kolejnych kwartałach, zbliżając się do bardziej „normalnego” poziomu, który dla banku oznacza około 50 pb. Wskazuje to na to, że bank nadal utrzymuje ostrożność i dba o odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

„Przewidujemy, że koszty ryzyka będą wyższe w następnych kwartałach, będą na bardziej 'normalnym’ poziomie, który zwykle dla nas oznacza bliżej 50 pb.” – Fernando Bicho, Wiceprezes Banku Millennium

Wyniki finansowe Banku Millennium

Bank Millennium odnotował znaczący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku. Kwota 102,7 mln zł zysku netto jest imponująca, zwłaszcza w porównaniu do straty wynoszącej ponad 1 mld zł rok wcześniej. Jeśli dodamy do tego wyniki za pierwsze półrocze, otrzymamy łączny zysk netto w wysokości 461 mln zł po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku. Bank jest zadowolony z tych wyników, które są wynikiem dobrych rezultatów biznesowych zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej.

„W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku osiągnęliśmy znaczący skonsolidowany zysk netto w wysokości 461 mln zł, dzięki dobrym wynikom biznesowym bankowości detalicznej i korporacyjnej.” – Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium

Kredyty frankowe w Banku Millennium

Bank Millennium aktywnie podejmuje działania w celu rozwiązania problematycznych kredytów frankowych. Jednym ze sposobów jest zawieranie ugód z klientami, co okazało się skutecznym rozwiązaniem. W trzecim kwartale 2023 roku bank zawarł ugody z 869 klientami, a w sumie od początku roku podpisał 2,6 tys. takich ugód. Dzięki negocjacjom, wyrokom sądowym i innym czynnikom, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o ponad 1,3 tys. do 34 tys. 76.

„Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania.” – Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium

Liczba polubownych ugód zawartych w sądzie nadal rośnie w stabilnym tempie. W trzecim kwartale 2023 roku było ich 156, a od początku roku – 342. Bank jest elastyczny i otwarty na różne rozwiązania, takie jak przewalutowanie kredytów na złote, przedterminowe częściowe lub całkowite spłaty.

Podsumowanie

Bank Millennium osiągnął znaczący postęp w realizacji swojego planu naprawy kapitału, co przynosi optymistyczne prognozy na przyszłość. Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku potwierdzają poprawę sytuacji banku, z zyskiem netto w wysokości 102,7 mln zł. Bank jest zdolny do generowania kapitału w sposób organiczny i rozważa wznowienie wypłat dywidendy. Bank aktywnie podejmuje działania w celu rozwiązania kwestii problematycznych kredytów frankowych, zawierając ugody z klientami. Bank Millennium ma jasną strategię i dąży do redukcji ryzyka, co przynosi pozytywne efekty dla banku i jego klientów.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie