Home Wiadomości Kredytobiorcy zwolnieni z płacenia rat przez WIBOR – Rewolucyjna decyzja polskiego sądu

Kredytobiorcy zwolnieni z płacenia rat przez WIBOR – Rewolucyjna decyzja polskiego sądu

dodał Bankingo

Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie, które otwiera nowe możliwości dla kredytobiorców w Polsce. Decyzja sądu całkowicie zwalnia kredytobiorców z obowiązku płacenia rat kredytowych na czas trwania procesu sądowego. Jest to pierwsze takie postanowienie w historii polskiego prawa.

Rewolucyjna decyzja sądu w Kaliszu

Sąd Okręgowy w Kaliszu podjął decyzję, która zapewnia kredytobiorcom ochronę przed spłatą rat kredytowych na czas trwania procesu sądowego. Postanowienie sądu, wydane 20 października 2023 roku, udziela kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego. W efekcie, kredytobiorcy zostają całkowicie zwolnieni z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartych umów kredytowych.

Sprawa, która stała się przedmiotem postanowienia, dotyczy kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Getin Banku, obecnie znanego jako Velo Bank. Postanowienie to wyróżnia się na tle innych wyroków dotyczących stawki referencyjnej WIBOR, które były dotychczas wydawane przez sądy.

Dotychczasowe postanowienia w sprawach WIBOR

Dotychczasowe postanowienia sądowe w 90% przypadków dotyczyły jedynie wstrzymania obowiązku płatności rat kredytowych w zakresie stawki WIBOR. Kredytobiorcy byli zobowiązani do dalszej spłaty rat, których wysokość określana była jedynie marżą kredytu. W przypadku postanowienia sądu w Kaliszu, kredytobiorcy nie muszą już w ogóle dokonywać spłat na rzecz banku, co jest niezwykle rzadkie w sprawach dotyczących WIBOR.

Beata Strzyżowska, radczyni prawna, zauważa, że to postanowienie jest szczególnie istotne, ponieważ zostało wydane po zapoznaniu się przez sąd z odpowiedzią na pozew złożony przez bank. W odpowiedzi tej bank przedstawił szeroką argumentację dotyczącą rzekomej prawidłowości stosowanego wskaźnika WIBOR i powodów, dla których zabezpieczenie nie powinno zostać udzielone. Sąd miał więc możliwość dokładnej oceny zarówno strony kredytobiorców, jak i banku.

Perspektywa wyroku i dalsze kroki

Wyrok w tej sprawie może zapaść jeszcze przed końcem roku. Sąd Okręgowy w Kaliszu wyznaczył termin rozprawy na 1 grudnia 2023 roku. Beata Strzyżowska podkreśla, że istnieje realna szansa na wydanie jednego z pierwszych wyroków dotyczących WIBOR do końca roku.

Kredytobiorcy, którzy domagają się ustalenia nieważności umowy kredytu złotowego, argumentują, że wskaźnik WIBOR stanowi błędną podstawę dla szacowania ryzyka związanego z kredytem. Wysokość tego wskaźnika jest bowiem ustalana przez sam sektor bankowy w sposób niejasny i nieodzwierciedlający rzeczywistych transakcji rynkowych. Wprowadzenie WIBOR do umów kredytowych naraża kredytobiorców na nieuzasadnione koszty przez cały okres trwania umowy.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, opublikowane pod koniec lipca, zapewnia, że wskaźnik WIBOR spełnia wszystkie wymogi przepisane prawem. Według KNF nie ma podstaw do podważania wiarygodności i legalności WIBOR, zwłaszcza w kontekście umów o kredyt hipoteczny.

Decyzja sądu w Kaliszu może zmienić dotychczasową sytuację na polskim rynku kredytowym. Kredytobiorcy zyskują większą ochronę przed niekorzystnymi skutkami stosowania stawki referencyjnej WIBOR. Czekamy teraz na wyrok sądu i dalsze rozwój tej sprawy.

Wibor nowy problem banków

Decyzja sądu w Kaliszu, która całkowicie zwalnia kredytobiorców z obowiązku płacenia rat kredytowych, stanowi przełom w polskim systemie prawno-finansowym. Dotychczasowe postanowienia w sprawach dotyczących stawki referencyjnej WIBOR ograniczały się do wstrzymania płatności rat jedynie w zakresie stawki WIBOR. Postanowienie sądu w Kaliszu daje kredytobiorcom możliwość uniknięcia spłaty rat na rzecz banku w ogóle. Decyzja ta ma duże znaczenie dla wszystkich kredytobiorców w Polsce, którzy zmagają się z problemami wynikającymi z zastosowania stawki WIBOR. Teraz czekamy na wyrok sądu i dalsze rozwinięcie tej sprawy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie