Home Wiadomości Bank BPH i Kredyty Frankowe: Czy to Czas na Podjęcie Działań Sądowych?

Bank BPH i Kredyty Frankowe: Czy to Czas na Podjęcie Działań Sądowych?

dodał Bankingo

Pierwsze pytanie, które mogą zadawać sobie wielu kredytobiorców frankowych, to: czy Bank BPH wciąż istnieje? Odpowiedź jest skomplikowana, ale krótka: tak. Mimo ograniczonej działalności i braku placówek czy promowanych produktów, Bank BPH pozostaje aktywny, choć w innej formie. Kontakty z bankiem są możliwe drogą elektroniczną lub listownie, co może stanowić wyzwanie dla niektórych kredytobiorców.

Choć Bank BPH nie oferuje już nowych produktów, nadal obsługuje znaczący portfel kredytów frankowych. Wielu z tych kredytów zostało zaciągniętych w latach 2004-2008 przez GE Money Bank, prawnego poprzednika banku BPH. Warto także zauważyć, że w 2016 roku Alior Bank SA przejął część działalności Banku BPH, z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Bank BPH (GE Money Bank) i Kwestia Kredytów Frankowych

Obecnie wiele osób nadal spłaca kredyty zaciągnięte podczas działalności GE Money Bank. W związku z tym wiele pytań pojawia się dotyczących możliwości dochodzenia praw wynikających z tych kredytów. Wyjątkowość umów frankowych zawartych przez GE Money Bank polega na tym, że kursy kupna i sprzedaży franków szwajcarskich były ustalane na podstawie średnich kursów złotego do danej waluty ogłaszanych w Tabeli kursów średnich NBP, które były następnie korygowane o marże kupna/sprzedaży GE Money Banku. Ta procedura była unikalna dla umów GE Money Banku i różniła się od praktyk stosowanych przez inne banki w tym samym okresie.

Obecne orzecznictwo wskazuje jednak, że takie postanowienia są nieważne. Zgodnie z orzeczeniami sądów, umowy kredytowe zawarte z GE Money Bank, w których były one zawarte, są nieważne, co otwiera drogę do dochodzenia praw przez kredytobiorców.

Jak Frankowicze wygrywają sprawy sądowe z BPH

W kontekście rosnącej liczby korzystnych dla frankowiczów wyroków, warto przyjrzeć się sukcesom w sądach jakie relacjonują na swoich stronach kancelarie frankowe.  Jako przykład można podać wyroki omawiane przez Kancelarię adwokacką adwokat Paweł Borowski. Kancelaria ta odnotowała znaczące zwycięstwo dla swoich klientów przeciwko Bankowi BPH S.A., prawnemu następcy GE Money Bank.

W dniu 11 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację banku, zasądzając od niego na rzecz klientów kwotę 221.354,86 zł oraz 17.200,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa toczyła się pod sygnaturą akt I ACa 1860/22.

Kluczową kwestią było stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej zawartej z GE Money Bank. Tym samym klienci odzyskują nienależnie uiszczoną kwotę 221.354,86 zł, a także koszty postępowania. Cały proces trwał zaledwie 2 lata i 3 miesiące, co jest krótkim okresem w kontekście spraw o kredyty frankowe. Co istotne, wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy muszą rozliczyć się z bankiem tylko w zakresie udzielonego kapitału.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że klauzule umowne nie były uzgadniane indywidualnie z klientami. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na banku, który nie był w stanie udowodnić, że takie negocjacje miały miejsce.

Prawomocny wyrok oznacza, że kredytobiorcy muszą rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału. Klienci, którzy zaciągnęli kredyt na kwotę 278 tys. zł i regularnie go spłacali, do czasu wniesienia pozwu mieli jeszcze do spłaty 82 tys. zł. Jednak ze względu na kontynuację spłat podczas procesu, ta kwota znacznie się zmniejszyła.

Wartym uwagi jest też wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który skutkował unieważnieniem umowy kredytu oraz zasądzeniem na rzecz klientów Kancelarii adwokackiej adwokat Paweł Borowski kwoty około 234 tys. zł. Sprawa o sygnaturze XV C 209/20.

Klienci kancelarii, którzy zdecydowali się na walkę o swoje prawa, ostatecznie odzyskali kwotę około 234 tys. zł tytułem nienależnych świadczeń.

Nieważność umowy wynikała z faktu, iż strona powodowa nie otrzymała wyczerpującej informacji na temat ryzyka związanego z zawarciem umowy o kredyt indeksowany kursem CHF. Zdaniem sądu, doradca kredytowy nie spełnił należycie swojego obowiązku informacyjnego, co skutkowało unieważnieniem umowy.

Przykłady takich spraw pokazują, że nie warto się poddawać i że walka o swoje prawa wobec banków jest możliwa do wygrania. Istotne jest, aby poszukiwać doświadczonej kancelarii prawnej, która posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Pamiętajmy, że korzystne dla frankowiczów wyroki, takie jak te wydane przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, to ważny sygnał dla wszystkich zainteresowanych, że to właśnie teraz jest najlepszy moment na podjęcie działań.

Czy Bank BPH Zawiera Ugody z Frankowiczami?

W ostatnim czasie banki coraz częściej proponują kredytobiorcom frankowym ugody. Zanim jednak zdecydujesz się na podpisanie takiej ugody, powinieneś dokładnie przeanalizować jej treść. Pamiętaj, że podpisanie ugody może pozbawić Cię prawa do późniejszego dochodzenia roszczeń od banku. Korzystniejszym rozwiązaniem dla wielu kredytobiorców może być podjęcie drogi sądowej, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zaprzestania spłat rat kredytu i całkowitego pozbycia się zobowiązania.

Pamiętaj, że decyzja o podjęciu rozmów ugodowych z Bankiem BPH powinna być poprzedzona wnikliwym przemyśleniem i ewentualnie konsultacją z doświadczonym prawnikiem. To ważne zarówno na etapie negocjacji, jak i ewentualnego postępowania sądowego. Bez względu na wybraną ścieżkę, pamiętaj, że Twoje prawa jako kredytobiorca są najważniejsze i zawsze warto je bronić.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie