Home Bez kategorii Alarm dla Frankowiczów z Getin Banku: Kluczowe Kroki w Obliczu Groźby Upadłości

Alarm dla Frankowiczów z Getin Banku: Kluczowe Kroki w Obliczu Groźby Upadłości

dodał Bankingo

Upadłość Getin Banku może przynieść szereg niepokojących konsekwencji dla kredytobiorców frankowych, popularnie nazywanych Frankowiczami. Jeśli upadłość zostanie ogłoszona, sąd wyznaczy syndyka, który stanie się twoim nowym przeciwnikiem w sądowej batalii o unieważnienie umowy kredytowej. W tym kontekście, syndyk nabierze prawa oraz obowiązku dochodzenia roszczeń od Frankowiczów o zwrot wypłaconego kapitału, o ile nie został on już w całości rozliczony. Ważne jest, że syndyk nie będzie uznawał wadliwości kredytów frankowych.

Wszystko leci do Syndyka: Czy Jesteś Gotów?

Z chwilą ogłoszenia upadłości, wszelkie roszczenia o zwrot nadpłaty będą musiały być skierowane wyłącznie do syndyka, jeżeli już posiadają prawomocny wyrok unieważniający umowę. Co więcej, po ogłoszeniu upadłości nie będzie możliwości zgłaszania roszczeń o zapłatę, chyba że przed ogłoszeniem upadłości mieliście uznane wierzytelności, które nie zostały uznane w postępowaniu upadłościowym i zostały wyczerpane wszystkie możliwości zaskarżenia wierzytelności.

Syndyk będzie mógł żądać zwrotu kapitału, ale zgodnie z teorią dwóch kondykcji, Frankowicz ma prawo do żądania zwrotu wszystkiego, co do tej pory uiszczał. To oznacza, że mamy do czynienia z dwoma niezależnymi świadczeniami.

Czas Działać: Zgłoś Wierzytelność i Unikaj Procesu

UWAGA! Każdy Frankowicz z Getin Banku musi zgłosić syndykowi wierzytelność w zakresie wpłaconych do banku rat, a także złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, czyli rozliczyć się z kapitałem, aby uniknąć procesu o zwrot kapitału. Dzięki temu roszczenie syndyka o zwrot kapitału kredytu zostanie pomniejszone o wpłaconą przez kredytobiorcę sumę rat. Ale uwaga – na zgłoszenie wierzytelności masz zaledwie 30 dni od ogłoszenia upadłości! Później nie będzie już to możliwe.

Aby móc dokonać potrącenia, roszczenie Frankowicza musi stać się wymagalne. Czas na zgłoszenie wierzytelności to zaledwie 30 dni, co jest bardzo krótkim okresem. Dlatego już teraz powinniście wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie o poniesionych kosztach kredytu, jeżeli jeszcze go nie macie.

Jeżeli bank ogłosi upadłość i nie zdążymy z oświadczeniem o potrąceniu, to pozwanie banku i ustalenie nieważności umowy może okazać się bezcelowe. W sytuacji, gdy nie złożymy oświadczenia o potrąceniu rat z wypłaconym kapitałem, syndyk będzie mógł żądać od nas zwrotu CAŁOŚCI kapitału, bez jednoczesnej możliwości zwrócenia nam uiszczonych świadczeń.

Przypadek #1: Dług czy Nadpłata?

Wyobraźmy sobie, że jako Frankowicz w Getin Banku, zaciągnąłeś kredyt na kwotę 400 tysięcy złotych. Do tej pory spłaciłeś już 440 tysięcy, a bank twierdzi, że nadal jesteś mu winien 500 tysięcy. Zdecydowałeś się na pozwanie banku o zwrot nadpłaty w kwocie 440 tysięcy, jednak bank nie uznaje wadliwości umowy i obstaje przy długu wynoszącym 500 tysięcy. W tej sytuacji, po ogłoszeniu upadłości banku, do sprawy wstąpi syndyk.

Jeżeli w tym momencie zdecydujesz się na potrącenie swojego roszczenia o zwrot 440 tysięcy z roszczeniem banku o 400 tysięcy, skończy się to tak, że nie będziesz miał już żadnego kredytu, a bank będzie zobowiązany do wypłaty na Twoją rzecz kwoty 40 tysięcy. To roszczenie będzie trzeba zgłosić w ramach postępowania upadłościowego po zakończeniu postępowania przed sądem cywilnym.

Czy Zawsze Potrącenie to Dobry Wybór?

Jeżeli jednak zdecydujesz się na niepodejmowanie działania potrącenia do syndyka, co wtedy się stanie? Sąd uzna umowę za nieważną, ale bank nie zwróci Ci kwoty 440 tysięcy, a syndyk zażąda spłaty 400 tysięcy tytułem zwrotu kapitału, którego nie będziesz mógł potrącić. Znajdziesz się w sytuacji, gdzie umowa jest nieważna, ale bank nie odda Ci wpłaconych 440 tysięcy, a syndyk zażąda od Ciebie spłaty kwoty udostępnionego kapitału.

Przypadek #2: Kiedy Zwrot staje się Długiem?

Przyjmijmy kolejny przykład. Miałeś kredyt na 400 tysięcy, który już spłaciłeś. Wygrałeś sprawę i bank ma obowiązek zwrotu 400 tysięcy. Jeżeli nie dokonasz potrącenia, mimo tego, że kredyt jest już spłacony, bank (w tej roli syndyk) będzie mógł żądać zwrotu 400 tysięcy złotych kapitału.

W przypadku potencjalnej upadłości Getin Banku, kredytobiorcy frankowi mogą stanąć przed trudnymi wyzwaniami. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk może dochodzić roszczeń o zwrot wypłaconego kapitału, ale kredytobiorcy mają możliwość zgłoszenia roszczeń o zwrot nadpłaty oraz skorzystania z potrącenia wzajemnych wierzytelności, co pozwoli uniknąć procesu o zwrot kapitału. Ważne jest zgłoszenie tych roszczeń w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości. Przykłady prezentowane w artykule pokazują, jak potrącenie może wpłynąć na finalne rozliczenie z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie