Home Wiadomości Zyski Alior Banku przekraczają oczekiwania w trzecim kwartale 2023 roku

Zyski Alior Banku przekraczają oczekiwania w trzecim kwartale 2023 roku

dodał Bankingo

Alior Bank ogłosił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku, które przerosły oczekiwania analityków. Bank odnotował zysk netto w wysokości 571,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z oczekiwaniami rynku. Wynik ten jest znaczącym postępem w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy bank zanotował stratę netto w wysokości 62,6 mln zł.

Wzrost zysków i zaskakujący wynik netto

Wynik netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 571,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 62,6 mln zł straty netto. Wynik ten jest 11% wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 516,4 mln zł. Zysk netto w III kwartale był na rekordowym poziomie i wzrósł o 13% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosił 1,44 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 323 mln zł.

Bank zanotował również wzrost wyniku odsetkowego, który sięgnął 1.219,2 mln zł, czyli był 2,5% wyższy od oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wzrósł o 108% w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Marża odsetkowa netto wynosi obecnie 6,16%, co oznacza wzrost o 3,08 punktów procentowych rdr.

Wynik z opłat i prowizji oraz koszty

Wynik z opłat i prowizji w trzecim kwartale wyniósł 172,3 mln zł i był 17% niższy od oczekiwań rynku. Spadek ten wynikał z niższego niż oczekiwano wyniku prowizyjnego z tytułu transakcji FX. Bank zaznaczył, że wynik z transakcji wymiany walut został rozpoznany w wyniku handlowym zamiast prowizyjnym, co wpłynęło na wynik z opłat i prowizji.

Koszty banku wyniosły 483,9 mln zł i były 2,8% wyższe od oczekiwań rynku. Jednak koszty wzrosły tylko o 6% rdr i spadły o 1% kdk. Bank podkreślił, że cały czas poprawia swoją efektywność biznesową.

Sprzedaż kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych

Alior Bank odnotował rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, przekraczając we wrześniu poziom 500 mln zł w skali jednego miesiąca. W całym III kwartale sprzedaż tych kredytów wyniosła 0,99 mld zł, co oznacza wzrost o 125% rdr i 65% kdk. Bank szacuje, że miał 6,4% udział w rynku nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w III kwartale. Ponadto, sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 1,49 mld zł, co oznacza wzrost o 14% rdr, ale spadek o 12% kdk. Sprzedaż consumer finance wzrosła o 21% rdr i kdk do 1,42 mld zł.

Perspektywy na przyszłość

Alior Bank spodziewa się stabilizacji poziomu kosztów ryzyka w okolicach 1% w średnim okresie. Bank podkreślił, że obecnie nie widzi istotnego negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego na poziom kosztów ryzyka. Bank oczekuje, że koszty ryzyka w 2023 roku nie przekroczą poziomu 1,1% i będą na zbliżonym poziomie w 2024 roku.

Wzrost wyników Alior Banku w trzecim kwartale 2023 roku przekroczył oczekiwania rynku. Bank kontynuuje swoje wysiłki w celu poprawy efektywności biznesowej i utrzymania stabilnej pozycji na rynku. Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych daje bankowi dodatkowy impuls do dalszego rozwoju. Alior Bank pozostaje silnym graczem na rynku bankowym i ma obiecujące perspektywy na przyszłość.

Tabela 1: Wyniki finansowe Alior Banku w trzecim kwartale 2023 roku

Wynik finansowy III kwartał 2023 III kwartał 2022 Różnica
Wynik odsetkowy 1 219,2 mln zł 1 189,9 mln zł 2,5%
Wynik z prowizji 172,3 mln zł 207,6 mln zł -17,0%
Koszty ogółem 483,9 mln zł 470,8 mln zł 2,8%
Saldo rezerw kredytowych -155,0 mln zł -196,6 mln zł -21,2%
Zysk netto 571,6 mln zł 516,4 mln zł 10,7%

Źródło: Alior Bank

Alior Bank konsekwentnie osiąga dobre wyniki finansowe, co potwierdzają zyski netto w trzecim kwartale 2023 roku. Bank kontynuuje rozwój swojej oferty produktowej, z naciskiem na kredyty hipoteczne i pożyczki gotówkowe. Wzrost sprzedaży tych produktów przekłada się na poprawę wyników finansowych banku. Alior Bank utrzymuje swoją pozycję na rynku bankowym i ma obiecujące perspektywy na przyszłość.

Podsumowanie

Wyniki Alior Banku za trzeci kwartał 2023 roku przerosły oczekiwania rynku. Bank odnotował zysk netto w wysokości 571,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z prognozami analityków. Wynik ten jest znaczącym postępem w stosunku do ubiegłego roku, kiedy bank zanotował stratę netto. Bank osiągnął również wzrost wyniku odsetkowego i sprzedaży kredytów hipotecznych. Perspektywy na przyszłość są obiecujące, a Alior Bank utrzymuje swoją pozycję na rynku bankowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie