Home Wiadomości WIBOR vs WIRON: Reforma wskaźników referencyjnych opóźniona do 2027 r.

WIBOR vs WIRON: Reforma wskaźników referencyjnych opóźniona do 2027 r.

dodał Bankingo

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych ogłosił, że finalny moment konwersji WIBOR na WIRON został przesunięty na koniec 2027 r. Decyzję tę podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), informując o zmianie harmonogramu reformy wskaźników referencyjnych. Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała wymianę wskaźników na rok 2025. Komunikat podkreśla, że kierunki reformy i zakres planowanych działań nie ulegają zmianie. Jednak przesunięcie harmonogramu ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z reformą stawek referencyjnych.

Wyzwania dla sektora finansowego

Prace Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) nad reformą wskaźników referencyjnych wykazały szereg specyficznych wyzwań dla polskiego sektora finansowego. WIBOR generował ryzyko dla bezpiecznej konwersji ze względu na skalę i strukturę umów oraz instrumentów finansowych wykorzystujących ten wskaźnik. Złożoność reformy wskaźników referencyjnych w polskim sektorze finansowym wzrosła również ze względu na podwyższoną zmienność stóp procentowych.

Elementy te podlegały kompleksowej analizie na forum NGR, w tym analizie ilościowej warunków skrajnych. Zidentyfikowano różne scenariusze ekonomiczne, które mogłyby prowadzić do niezamierzonego wzrostu kosztów procesu zamiany wskaźników referencyjnych dla uczestników rynku finansowego. Przesunięcie harmonogramu reformy stało się konieczne ze względu na możliwość kumulacji zdarzeń w krótkim okresie, które mogłyby wywołać negatywne konsekwencje finansowe dla polskiego rynku finansowego jako całości.

Korzyści przesunięcia harmonogramu

Przesunięcie momentu ostatecznej konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. przynosi korzyści zarówno dla sektora finansowego, jak i dla rynku jako całości. Istniejący portfel umów i instrumentów finansowych, w tym obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa, będzie podlegał stopniowemu zmniejszaniu, co ograniczy ryzyka i koszty związane z zamianą wskaźników. Dodatkowo, opóźnienie reformy pozwoli na zbudowanie odpowiednich warunków do popularyzacji i rozpowszechnienia stosowania wskaźników referencyjnych typu RFR w umowach i instrumentach finansowych. Biorąc pod uwagę kwestie operacyjne, techniczne, komunikacyjne oraz prawne, przesunięcie harmonogramu reformy wskaźników referencyjnych będzie stanowiło podstawę do rozwoju rynku oraz zwiększenia odporności krajowego rynku finansowego.

Podsumowanie

Opóźnienie reformy wskaźników referencyjnych, które przesuwa moment konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r., wynika z chęci ograniczenia ryzyka związanego z reformą stawek referencyjnych. Prace nad reformą wykazały szereg specyficznych wyzwań dla polskiego sektora finansowego, takich jak skala i struktura umów oraz instrumentów finansowych wykorzystujących WIBOR. Przesunięcie harmonogramu reformy pozwoli na stopniowe zmniejszanie istniejącego portfela umów i instrumentów finansowych oraz na zbudowanie warunków do popularyzacji i rozpowszechnienia stosowania wskaźników referencyjnych typu RFR. Przesunięcie terminu zakończenia reformy wskaźników referencyjnych będzie miało pozytywny wpływ na rozwój rynku finansowego i zwiększenie odporności krajowego rynku finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie