Home Prawo Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

dodał Bankingo

Czy zaciągając kredyt konsumencki w banku i spłacając go przed terminem umowy, można otrzymać zwrot prowizji? Jakie opłaty podlegają zwrotowi? Czy częściowa spłata kredytu daje możliwość uzyskania jakichkolwiek korzyści? W tym artykule omówimy kwestię zwrotu całkowitego kosztu kredytu, w tym prowizji, przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Przedstawimy również stanowisko banków w tej sprawie oraz wyjaśnimy prawa konsumenta.

Zaciągnięcie kredytu konsumenckiego

Zanim przejdziemy do zagadnienia zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego, warto zdefiniować, czym dokładnie jest taki kredyt. Według ustawy o kredycie konsumenckim, kredyt konsumencki to kredyt o wartości nie większej niż 255.550 zł lub równowartości w innej walucie niż polska. Udzielany jest on przez kredytodawcę konsumentowi w ramach jego działalności. Istnieje również możliwość zaciągnięcia kredytu konsumenckiego zabezpieczonego hipoteką, przeznaczonego na remont domu lub mieszkania.

Ważne jest zauważenie, że umowę pożyczki również można traktować jako umowę kredytu konsumenckiego.

Całkowity koszt kredytu

Przy wcześniejszej spłacie kredytu, oprócz prowizji, konsumentowi przysługuje również zwrot innych opłat. Ustawodawca precyzuje, że do całkowitego kosztu kredytu zalicza się wszystkie opłaty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Obejmuje to odsetki, prowizje, podatki, marże oraz koszty usług dodatkowych, takie jak ubezpieczenia, jeżeli są one niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

Warto pamiętać, że koszty składające się na całkowity koszt kredytu muszą być znane kredytodawcy w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie trwania umowy pojawiają się nowe, nieznane wcześniej opłaty, nie są one podlegające zwrotowi. Dotyczy to również kosztów usług dodatkowych, które nie były konieczne do uzyskania kredytu.

Stanowisko banków a zwrot kosztów

Banki często twierdzą, że zwrotowi podlegają jedynie koszty, których wysokość jest rozłożona w czasie, takie jak odsetki czy koszty ubezpieczeń. Jednakże stanowisko to jest błędne. Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK wyjaśniają, że cały koszt kredytu, niezależnie od charakteru tych kosztów, podlega proporcjonalnemu obniżeniu przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Takie stanowisko wynika z faktu, że podział kosztów na dwie grupy, jak sugerują banki, nie jest odzwierciedlony w ustawie. Ponadto, taki podział umożliwiałby bankom omijanie przepisów i ukrywanie kosztów pod innymi opłatami, co byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy.

Zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie

Klient ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy spłaca całą kwotę kredytu czy tylko jego część. W przypadku wcześniejszej spłaty, bank jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu całkowitego kosztu kredytu, uwzględniającego prowizję i inne opłaty.

Przykładem może być kredyt w wysokości 50.000 zł na 24 miesiące, z prowizją w wysokości 5.000 zł. Jeśli klient spłaci kredyt po 12 miesiącach, bank jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnej części kosztów, czyli w tym przypadku 2.500 zł, ponieważ spłata nastąpiła w połowie okresu kredytowania.

Częściowa spłata kredytu

Częściowa spłata kredytu również daje konsumentowi możliwość obniżenia opłat. W takim przypadku, umowa kredytu nadal obowiązuje, ale wszystkie koszty muszą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu. Dotyczy to nie tylko odsetek, ale także innych opłat składających się na całkowity koszt kredytu.

Przy częściowej wcześniejszej spłacie kredytu, bank nie może naliczać odsetek od nadpłaconej kwoty. Na przykład, jeśli klient nadpłacił 20.000 zł z kredytu w wysokości 50.000 zł, bank nie może naliczać odsetek od tych 20.000 zł.

Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego może przynieść korzyści kredytobiorcy. Zwrot prowizji i innych opłat przy wcześniejszej spłacie stanowi prawa konsumenta. Ważne jest, aby być świadomym swoich praw i korzystać z nich odpowiednio. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Znając swoje prawa, można zapewnić sobie korzystne warunki kredytowe oraz uniknąć niekorzystnych praktyk bankowych.

Pamiętaj, że każda umowa kredytowa powinna być analizowana indywidualnie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojej umowy kredytowej, zawsze warto skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie