Home Wiadomości Znana kancelaria odszkodowawcza może nie oddać klientom pieniędzy wywalczonych w sądach?

Znana kancelaria odszkodowawcza może nie oddać klientom pieniędzy wywalczonych w sądach?

dodał Anna Wrona

Kwestia regulacji branży pośredników odszkodowawczych istnieje od lat, a teraz widzimy, jak słabo chronieni są ludzie, którym służą. Klienci biura odszkodowawczego EuCO – jednej z największych obok Votum spółek zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań oraz pomocą Frankowiczom mogą mieć problemy z odzyskaniem pieniędzy, które spółka odzyskała od zakładów ubezpieczeń oraz które wpłynęły na konto spółki.

Dnia 15 października EuCo złożyło do Sądu Rejonowego w Legnicy wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego i upadłościowego. Powodem jest niemożność wykupu obligacji serii B i wypłaty odsetek. Spółce nie udało się też spłacić raty kredytu, który został zaciągnięty w Santander Bank Polska. EuCO przesłało wstępny plan restrukturyzacji wraz z wnioskiem o rozpoczęcie procedury naprawczej, która zakłada stabilizację działalności w ramach pozyskanych zleceń i aspirację w górę, a także rozłożenie części obecnego zadłużenia na raty oraz w razie potrzeby ich częściowe zmniejszenie zgodnie z umową. Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w przypadku odrzucenia wniosku o postępowanie naprawcze.

Tymczasem klienci tej kancelarii od miesięcy narzekają na problemy ze ściąganiem odszkodowań, które spółka odzyskała w ich imieniu i powinna przelać na konta swoich klientów.

W wielu przypadkach ubezpieczyciele wypłacili odszkodowanie, a EUCO nie przekazywało go poszkodowanym. Są to często osoby w dramatycznych sytuacjach życiowych, ofiary wypadków, które potrzebują pieniędzy na rehabilitację lub osoby, które straciły bliskich. Nie wiadomo, ile jest ofiar i jakie kwoty są zagrożone.

Jak powiedział na konferencji prasowej Senatu Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy w Wypadkach i Kolizjach Alter Ego 21, z raportu ekonomicznego EuCO z 30 czerwca 2022 r. wynika, że po odliczeniu prowizji zadłużenie wobec klientów wynosiło 60 mln zł, a gotówka wyniosła nieco ponad 1,5 mln zł. EuCO koryguje, że 60 mln zł to suma łącznych długów firmy.

Ostatnia nadzieja w sądzie, który może odmówić otwarcia restrukturyzacji

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek ECCO o wszczęcie postępowania naprawczego – sprawę rozstrzygnie sąd. Według prawników sąd może odmówić wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli wynik postępowania byłby szkodliwy dla wierzycieli, w praktyce między innymi tylko klienci.

Sąd odmawia również wszczęcia postępowania ugodowego lub naprawczego, jeżeli nie zostanie udowodniona zdolność dłużnika do pokrycia kosztów postępowania oraz zobowiązań zaciągniętych po wszczęciu postępowania. Co w tej sprawie wydaje się nie mieć miejsca, choć na tym etapie trudno to ocenić, gdyż okoliczności sprawy znamy tylko z mediów.

Ewentualne podjęcie działań naprawczych może mieć daleko idące konsekwencje dla klientów EuCO, którzy starają się odzyskać zaległe pieniądze od kancelarii. Po wszczęciu postępowania niedopuszczalne jest zamknięcie majątku wchodzącego w skład majątku dłużnika i wykonanie nakazu zabezpieczenia roszczenia lub nakazu zabezpieczenia roszczenia z tego majątku. Termin przedawnienia roszczenia nie zostanie zainicjowany, a zainicjowany środek zostanie zawieszony na czas trwania działania naprawczego.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku klientów kancelarii – wierzycieli, którzy byli już w postępowaniu egzekucyjnym z majątku EuCO, wchodzącego w skład masy spadkowej, przed rozpoczęciem postępowania windykacyjnego.

Zgodnie z prawem dnia otwarcia, postępowanie kończy się z dniem wszczęcia postępowania. Ponadto, co jest bardzo niekorzystne dla klientów, kwoty otrzymane, ale jeszcze nie zwolnione w zawieszonej egzekucji, są przekazywane sanacji natychmiast po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Poza tym na wniosek dłużnika lub likwidatora sąd może uchylić zajęcie majątku pozostałego w majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym lub poręczeniowym przed dniem postępowania egzekucyjnego (o ile oczywiście takie były w tym przypadku), jeśli jest to konieczne dla kontynuacji krótkoterminowych długów firmy w ratach, ale także – jeśli okaże się to konieczne – również ich częściowego zmniejszenia według porozumienia. Może to oznaczać, że klienci otrzymują mniej pieniędzy niż byli z tego powodu pierwotnie uprawnieni.

Lepiej zakończyć współpracę z kancelarią w trybie przyspieszonym

Klienci EUCO, których rekompensata nie została jeszcze zaksięgowana na koncie kancelarii, powinni dokładnie rozważyć, czy chcą prowadzić współpracę z tym podmiotem. Tymczasem kwestia regulacji branży pośrednictwa w reklamie istnieje od lat i już teraz widać, jak niezbyt dobrze chronieni są klienci tych firm. Kłopoty finansowe tak dużej firmy odszkodowawczej ukazują, że regulacja rynku usług prawnych jest zasadna, gdzie oprócz radców prawnych i prawników są też osoby nieprofesjonalne, które nie muszą spełniać pewnych wymagań. Nie ogranicza ich również żaden zakaz reklamy. To nie pierwszy raz, kiedy duża firma odzyskującą odszkodowania nie wypłaciła należnej kwoty klientom.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie