Home Edukacja Jak dostać kredyt ze złą historią kredytową?

Jak dostać kredyt ze złą historią kredytową?

dodał Anna Wrona

Osoby ubiegające się o kredyt lub pożyczkę doskonale zdają sobie sprawę, że banki weryfikują poszczególnych klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Ludzie przeważnie nie wiedzą jednak, jakie dane są dokładnie gromadzone przez instytucje, a także jak długo są przechowywane. Czy możliwe jest zatem otrzymanie kredytu bez BIK? Czy można usunąć informacje z bazy danych? Czy banki muszą sprawdzać zdolność kredytową potencjalnych klientów?

Co dokładnie warto wiedzieć o BIK?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że Biuro Informacji Kredytowej działa w oparciu o art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. W najprostszym możliwym ujęciu wspomniana instytucja została założona przez Związek Banków Polskich, a także prywatne banki. Ponadto zgodnie z prawem BIK ma możliwość przetwarzania danych, które zawierają tajemnicę bankową. W ten sposób wspiera kredytodawców w ocenie zdolności kredytowej poszczególnych wnioskodawców. Godny uwagi jest fakt, że BIK gromadzie wszystkie dane, które są związane z historią kredytową klientów wszystkich banków czy instytucji pożyczkowych.

Jakie informacje dokładnie znajdują się w BIK?

Należy mieć świadomość, że wspomniany raport BIK dostępny jest w formie pliku PDF. Oznacza to tym samym, że dokument jest stworzony w niezwykle prostej formie. Można w nim znaleźć bardzo szczegółowe historię wszystkich zobowiązań finansowych i kredytowych. Godny uwagi jest fakt, że przy każdej wierzytelności podane są nie tylko jej dane, ale również informacje o pierwotnej kwocie, a także tej, która pozostała jeszcze do spłaty.

W raporcie BIK zawarte są kolorowe piktogramy, które obrazują czy poszczególne raty zostały opłacane terminowo. Istnieje także możliwość prześledzenia postępów w spłatach określonych kredytów, a także zapoznać się z dokładną historią poszczególnych rat. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w omawianym dokumencie znajduje się ocena punktowa oraz wskaźnik BIK, który informuje o zaległościach, jeżeli takie występują.

Czym dokładnie jest scoring BIK?

Scoring BIK jest w najprostszym możliwym ujęciu oceną punktową, która jest wyrażona za pomocą skali od 1 do 100. W ten sposób określane są możliwości finansowe ewentualnego kredytobiorcy. Na wysokość scoringu wpływają następujące parametry: doświadczenie kredytowe, częstotliwość wnioskowania o kredyty na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, terminowość jeżeli chodzi o spłacane zobowiązania, a także stopień wykorzystania limitów kredytów konsumpcyjnych czy na kartach kredytowych. Osoby, które uzyskają wynik od 80 do 100 mają ogromne szanse na uzyskanie kredytu.

Czy banki mają obowiązek sprawdzić historię kredytową klientów?

Należy mieć świadomość, że według rekomendacji T, która została opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązkiem wszystkich kredytodawców jest dokładne zweryfikowanie zdolności kredytowej poszczególnych klientów przed ostatecznym wydaniem decyzji kredytowej. Ich zadaniem jest zatem skorzystanie z wystandaryzowanych zbiorów danych, które są prowadzone przez biura informacji gospodarczej. Świetnym przykładem takiej instytucji będzie omawiany BIK.

Czy na rynku działa bank, który udzieli kredytu ze złą historią?

Kredytodawcy są zobowiązani przez prawo do weryfikowania klientów starających się o kredyt w bazach danych. Osoby zainteresowane otrzymaniem kredytu nie powinny zatem zastanawiać się, czy na rynku działa bank, który nie sprawdzi informacji w BIK. Istnieje jednak możliwość, że negatywny BIK pozwoli uzyskać kredyt hipoteczny. Wszystko jest bowiem uzależnione od tego, jak złą historię kredytową posiada określony klient. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zaleganie z płatnościami rachunków czy rat na pewno będzie przyczyną otrzymania odmownej decyzji kredytowej. Kredytodawca może jednak podjąć pozytywną decyzję, jeżeli opóźnienia były sporadyczne, a także wystąpiły w ciągu ostatnich 5 lat.

Czy można wyczyścić BIK?

Należy mieć świadomość, że zgodnie z prawem bankowym nie można w żaden sposób usunąć z BIK danych, które są niewygodne dla danej osoby. Instytucja bowiem tylko nimi zarządza. Godny uwagi jest jednak fakt, że występują trzy sytuacje, w których potencjalny klient może zwrócić się do BIK o korektę danych lub ich usunięcie. Pierwsza z nich jest związana z odwołaniem zgody na przetwarzanie danych dotyczących kredytu, który został spłacony terminowo. Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy minęło już 5 lat od nieterminowo spłacanego kredytu.

Nikogo nie powinno dziwić, że wnioskodawca jest zainteresowany, aby negatywne wpisy nie były już brane pod uwagę. Istnieje również opcja, że w rejestrze BIK znajdują się nieaktualne lub nieprawdziwe informacje. Oczywiście można je wtedy skorygować. Warto wiedzieć, że wniosek o usunięcie danych lub korektę można złożyć w danej instytucji finansowej, która przekazała wspomniane informacje do Biura Informacji Kredytowej. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że BIK może wprowadzić ewentualne zmiany tylko na bazie uzasadnionego i pisemnego oświadczenia uzyskanego od tej instytucji finansowej.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie