Home Wiadomości Złoty nadal na wstecznym biegu: Przyczyny spadku wartości PLN i konsekwencje dla gospodarki

Złoty nadal na wstecznym biegu: Przyczyny spadku wartości PLN i konsekwencje dla gospodarki

dodał Agata Mika

Złoty, polska waluta, ostatnio doświadcza gwałtownego osłabienia. Spadek wartości złotego jest efektem decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych do 6 proc. w ostatnim tygodniu. W ciągu zaledwie kilku dni złoty stracił blisko 5 proc. swojej wartości wobec dolara, osiągając kurs 4,31, a wobec euro – 4,63.

To wyważa cztery miesiące umocnienia złotego. Ekonomiści sugerują, że decyzja RPP może mieć drugie dno, związane z politycznymi celami przed wyborami parlamentarnymi. W rezultacie osłabienie złotego ma negatywne konsekwencje dla gospodarki, w tym droższe importy, droższe paliwa i wyższe koszty dla firm, które mogą przerzucić je na konsumentów.

RPP a polityczne cele

Decyzja RPP o obniżce stóp procentowych budzi kontrowersje. Ekonomiści Citi Handlowego zauważają, że nie ma wystarczających przesłanek merytorycznych dla takiej decyzji. Istnieje podejrzenie, że RPP mógł kierować się politycznymi celami, takimi jak pomoc rządowi poprzez osłabienie waluty. Kraje, które mają wyższą inflację niż ich główni partnerzy handlowi, doświadczają nominalnej deprecjacji waluty. W tym kontekście zapisy w przyszłorocznym budżecie, dotyczące znacznych wpłat zysku z NBP, budzą podejrzenia, że RPP gra na korzyść rządu.

Najsłabsza polityka monetarna w regionie

Decyzja RPP o obniżce stóp procentowych oznacza, że Polska jest jedynym krajem w regionie z ujemnymi realnymi stopami procentowymi. To oznacza, że stopy procentowe są niższe od zakładanej inflacji na rok. Ta sytuacja wpływa na osłabienie złotego i czyni politykę monetarną Polski najbardziej niekorzystną w regionie.

Inflacja w Czechach i na Węgrzech ma być znacznie niższa niż stopy procentowe, podczas gdy w Polsce jest odwrotnie. To powoduje, że rynek dostrzega te różnice. Obniżki stóp procentowych mogą wpłynąć na wzrost inflacji w przyszłym roku, co oznacza, że Polska może zmierzyć się z wyższymi cenami przez dłuższy czas niż inne kraje europejskie.

Konsekwencje dla gospodarki i złotego

Osłabienie złotego ma negatywne konsekwencje dla gospodarki.Droższy import oznacza wyższe ceny dla konsumentów. Wyższe koszty dla firm mogą prowadzić do podwyższenia cen, aby zrekompensować straty. Skutki tego osłabienia waluty są szczególnie odczuwalne w sektorze paliwowym, gdzie ceny już teraz są wysokie, a dodatkowe koszty mogą być przerzucane na kierowców. Jednakże, nawet jeśli ceny paliw są sztucznie utrzymywane na niższym poziomie przez Orlen z powodów politycznych, osłabienie złotego może wymusić podwyżki w innych sektorach gospodarki.

Krytyka decyzji RPP

Decyzja RPP spotkała się z krytyką. Ludwik Kotecki, członek RPP, wyraził swoje obawy co do utraty wiarygodności banku. Zwrócił uwagę na możliwość dalszego łagodzenia polityki pieniężnej i osłabienia złotego. Kotecki sprzeciwiał się takim obniżkom stóp procentowych, obawiając się negatywnych konsekwencji dla polskiej waluty i gospodarki.Decyzja RPP może wpłynąć na wzrost ryzyka inflacyjnego, co z kolei może prowadzić do wzrostu rentowności polskiego długu i wyższych kosztów finansowania inwestycji.

Słabe szanse na umocnienie złotego

Eksperci Banku Millennium dostrzegają poważne zagrożenia dla wartości złotego. Złoty jest obecnie najgorzej radzącą sobie walutą wśród krajów rynków wschodzących. Perspektywy złotego pogorszyły się znacząco, a obecnie brakuje argumentów dla jego umocnienia.

Eksperci zwracają uwagę na możliwość interwencji walutowych BGK/NBP jako jedyną nadzieję na poprawę sytuacji. Jednakże, w najbliższych dniach kurs euro do złotego oscyluje wokół 4,63, a istnieje ryzyko dalszej deprecjacji złotego. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych może również wpłynąć na dalsze osłabienie złotego.

Perspektywy złotego

Perspektywy dla złotego w dłuższym okresie są niepewne. Brak jasnej reakcji RPP i utrzymująca się niepewność do październikowego posiedzenia Rady mogą wpłynąć na utrzymanie kursu euro do złotego powyżej poziomu 4,60. Eksperci Banku Millennium prognozują także podwyższoną zmienność na rynku walutowym, co może prowadzić do wzrostu kursu dolara wobec złotego. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych może zwiększyć presję na osłabienie złotego.

Podsumowanie

Decyzja RPP o obniżce stóp procentowych doprowadziła do gwałtownego osłabienia złotego. Istnieje podejrzenie, że decyzja ta była motywowana politycznymi celami przed wyborami parlamentarnymi. Osłabienie złotego ma negatywne konsekwencje dla gospodarki, w tym wyższe ceny importowanych towarów i wyższe koszty dla firm. Perspektywy złotego są niepewne, a dalsze osłabienie jest możliwe.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych może również wpływać na wartość złotego. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja złotego wymaga dalszej obserwacji i analizy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie