Home Wiadomości Będzie obniżka cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Będzie obniżka cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

dodał Andrzej Kozlowski

Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, ogłosił, że rząd planuje wprowadzić obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poprzez odpowiednie rozporządzenie. Obniżka ta ma być jeszcze większa niż ta, którą próbowano wprowadzić wcześniej poprzez zmiany w ustawie o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Decyzja o skali obniżki wynika z oceny sytuacji finansowej oraz możliwości pokrycia kosztów zarówno ze środków budżetowych, jak i ze spółek energetycznych.

Odrzucenie ustawy o gwarancjach finansowych dla NABE

Ustawa o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która zawierała przepisy dotyczące obniżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, została odrzucona przez Senat. Minister Sasin zauważył, że z uwagi na kalendarz parlamentarny, mało prawdopodobne jest, aby jeszcze można było tę kwestię rozpatrzyć przez Sejm. Dlatego rząd zdecydował się wprowadzić obniżkę cen drogą rozporządzenia ministra klimatu.

Projekt rozporządzenia dotyczący obniżki cen prądu

Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Według tego projektu, sprzedawcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć o 12 proc. cenę energii dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 roku. Obniżka ta będzie zależna od średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu zużycia energii. Maksymalna obniżka należności wyniesie 125 zł.

Warunki obniżki cen energii

Aby skorzystać z obniżki cen energii elektrycznej, odbiorcy muszą spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest zmniejszenie o 5 proc. zużycia energii w okresie co najmniej trzech kolejnych miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku. Kolejnym warunkiem jest potwierdzenie poprawności danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu. Odbiorcy muszą również wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie informacji o produktach i usługach świadczonych przez sprzedawcę. Istnieje również możliwość skorzystania z obniżki cen energii przez prosumentów oraz przez odbiorców uprawnionych do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełni żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 rok może nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, jednak nie później niż do 31 marca 2024 roku.

Transformacja energetyczna

Minister Sasin podkreślił, że rząd nie ma planów wcześniejszego odejścia od węgla. Kryzys energetyczny spowodowany wojną na Ukrainie skłonił rząd do przyjęcia założenia, że węgiel będzie paliwem przejściowym do czasu uzyskania możliwości produkowania odpowiednich ilości energii z innych źródeł. Obecnie węgiel stanowi około 70 proc. źródła energii w Polsce.

Rząd zamierza w pełni realizować umowę społeczną dotyczącą wygaszania polskich kopalń węgla. Umowa ta określa tempo i zasady wycofywania się z węgla do roku 2049. Zgodnie z tą umową, wprowadzono budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń oraz osłony dla pracowników odchodzących z pracy. Proces budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zostanie zakończony po wyborach, a rząd zapewnia, że wszystkie umowy społeczne związane z branżą energetyczną będą w pełni respektowane.

Wniosek o notyfikację rozwiązań dla górnictwa

Minister Sasin wyraził niezadowolenie z tempa prac nad notyfikacją rozwiązań dla górnictwa przez Komisję Europejską. Polska czeka na pytania doprecyzowujące, które miały zostać przekazane przez KE. Sasin zauważył, że opóźnienie to może być częścią planu mającego na celu blokowanie działań rządu i wywieranie presji na wyborców w Polsce. Minister wyraził nadzieję, że po wygranych przez PiS wyborach, proces notyfikacji zostanie przyspieszony.

Podsumowanie

Rząd planuje wprowadzić obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poprzez rozporządzenie, po tym jak ustawa o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego została odrzucona przez Senat. Projekt rozporządzenia przewiduje obniżkę o 12 proc. cen energii dla gospodarstw domowych, która może wynieść maksymalnie 125 zł. Odbiorcy muszą spełnić określone warunki, aby skorzystać z obniżki cen prądu. Rząd podkreśla, że transformacja energetyczna będzie realizowana w sposób odpowiedzialny, a umowy dotyczące wygaszania kopalń węgla będą w pełni respektowane. Ministerstwo klimatu wyraża niezadowolenie z opóźnień w notyfikacji rozwiązań dla górnictwa przez Komisję Europejską.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie