Home Prawo Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS w 2024 roku

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS w 2024 roku

dodał Bankingo

Wprowadzone w 2021 roku przepisy antykryzysowe narzucają nowy obowiązek dotyczący umów o dzieło. Obecnie, każda umowa o dzieło zawarta po 1 stycznia 2021 roku musi być zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Czy jednak zgłoszenie umowy o dzieło zawsze jest obowiązkowe? W tym artykule omówimy definicję umowy o dzieło, kto jest zobowiązany do zgłaszania takich umów do ZUS-u, jak dokonać zgłoszenia, oraz jakie konsekwencje niespełnienia tego obowiązku mogą wyniknąć.

Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest regulowana przez artykuł 627 Kodeksu cywilnego, który określa, że „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, która różni się od umów starannego działania tym, że zobowiązuje do osiągnięcia konkretnego rezultatu, który musi być sprawdzalny i ucieleśniony w postaci zewnętrznych zjawisk.

Obowiązek informowania ZUS-u o umowach o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku każda umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS-u w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek zgłaszania dotyczy płatników składek, czyli osób, które są zarejestrowane w ZUS-ie jako płatnicy składek. Jeśli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem, wykonana na rzecz własnego pracodawcy lub z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie usług wchodzących w zakres jej działalności, nie ma obowiązku zgłaszania takiej umowy do ZUS-u.

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS-u?

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u odbywa się za pomocą formularza RUD. Istnieją trzy sposoby złożenia zgłoszenia:

  1. Osobiście – formularz RUD można wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście w jednostce ZUS-u lub przez pełnomocnika.
  2. Elektronicznie – za pomocą platformy PUE ZUS można wypełnić formularz elektronicznie i wysłać go online.
  3. Listownie – formularz RUD można również wysłać pocztą na adres właściwej jednostki ZUS-u.

Warto pamiętać, że dla każdej umowy o dzieło należy dokonać osobnego zgłoszenia na osobnym wniosku. Formularz RUD wymaga podania danych osobowych osoby zamawiającej dzieło, danych wykonawcy dzieła, informacji o zawartej umowie (data trwania umowy oraz przedmiot umowy) oraz podpisu osoby zamawiającej na oświadczenie.

Kara za niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u

Niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS-u w terminie może skutkować nałożeniem kary grzywny do 5000 zł. Dlatego ważne jest odpowiednie przestrzeganie obowiązków zgłaszania umów o dzieło i terminowego przekazywania informacji do ZUS-u.

Podsumowanie

Od 1 stycznia 2021 roku zawierający umowę o dzieło mają obowiązek zgłaszania takiej umowy do ZUS-u w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy płatników składek, czyli osób zarejestrowanych w ZUS-ie jako płatnicy składek. Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza RUD, który można złożyć osobiście, elektronicznie lub listownie. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS-u może skutkować nałożeniem kary grzywny. Dlatego ważne jest przestrzeganie przepisów i terminowe zgłaszanie umów o dzieło, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie