Home Edukacja Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej w 2024 roku: Sprzedaż i Wystawianie Faktur

Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej w 2024 roku: Sprzedaż i Wystawianie Faktur

dodał Bankingo

Działalność nierejestrowana jest popularną formą zarabiania dla osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Jeśli zdecydowałeś się na rozpoczęcie takiej działalności, to musisz przygotować się na proces sprzedaży swoich produktów lub usług. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest prawidłowe wystawianie faktur i rachunków. W tym artykule dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura/rachunek oraz kiedy jesteś zobowiązany do ich wystawienia.

Obowiązek ewidencji przychodu

Każda osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodu za każdy dzień. Taki obowiązek wynika z ustawy i ma na celu ułatwienie kontroli naszych przychodów. Dzięki prowadzeniu ewidencji możemy łatwo monitorować nasze przychody i wychwycić moment, w którym przekroczymy określony w ustawie limit przychodu.

Wystawianie faktur

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, będąca podatnikiem VAT, zawsze musi wystawić fakturę w przypadku czynności dokonywanych na rzecz przedsiębiorcy. Natomiast, jeśli nabywcą towaru lub usługi jest konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności nierejestrowanej), fakturę wystawiamy tylko wtedy, gdy klient zgłosi takie żądanie. W przypadku braku takiego żądania, wystarczającą formą dokumentacji może być paragon lub rachunek.

Natomiast osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, niebędąca podatnikiem VAT, ma obowiązek wystawienia faktury/rachunku TYLKO NA ŻĄDANIE KLIENTA, NABYWCY TOWARU CZY USŁUGI.

Zwolnienie z VAT

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, co do zasady będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego z VAT z uwagi na niską wartość sprzedaży. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik jest zwolniony z VAT, jeśli wartość dokonanej przez niego sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku kalendarzowym kwoty 200 000 zł. Oznacza to, że większość nierejestrowanych przedsiębiorców nie musi płacić podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie podmiotowe nie obejmuje wszystkich podatników. Istnieją pewne wyjątki, które są objęte obowiązkiem rejestracji VAT. Dotyczy to między innymi dostaw towarów i usług wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Rachunek w działalności nierejestrowanej

W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, prawidłowo wystawiony rachunek powinien zawierać kilka kluczowych informacji. Są to:

 • Numer kolejny rachunku,
 • Imiona i nazwiska (nazwa albo firma) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
 • Datę wystawienia,
 • Określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
 • Kwotę do zapłaty – sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Przykład rachunku w działalności nierejestrowanej:

Numer rachunku Imię i nazwisko sprzedawcy Imię i nazwisko klienta Data wystawienia Opis towaru/usługi Cena jednostkowa Ilość Kwota do zapłaty
001 Jan Kowalski Anna Nowak 01.01.2022 Usługa naprawy samochodu 100 zł 1 100 zł

Faktura bez VAT

W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej zwolnionej z obowiązku naliczenia podatku VAT, wystawienie faktury bez VAT wiąże się z innymi wymaganiami. Prawidłowo wystawiona faktura bez VAT powinna zawierać takie informacje jak:

 • Datę wystawienia,
 • Numer kolejny,
 • Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • Miary i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • Kwotę należności ogółem.

Przykład faktury w działalności nierejestrowanej zwolnionej z obowiązku naliczenia podatku VAT:

Numer faktury Imię i nazwisko sprzedawcy Imię i nazwisko klienta Data wystawienia Opis towaru/usługi Cena jednostkowa Ilość Kwota należności ogółem
001 Jan Kowalski Anna Nowak 01.01.2022 Usługa naprawy samochodu 100 zł 1 100 zł

Ważne jest, abyś pamiętał, że wystawienie faktury bez VAT jest konieczne tylko wtedy, gdy klient zgłosi takie żądanie. Jeśli klient nie zażąda faktury, wystarczy, że odnotujesz przychód w prowadzonej przez siebie ewidencji sprzedaży.

Korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, nie musisz rejestrować działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), co oznacza, że nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. Ponadto, nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Dodatkowo, nie musisz składać comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek. Oczywiście, nie musisz także płacić podatku VAT, jeśli spełniasz warunki zwolnienia podmiotowego.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się również z mniejszymi obowiązkami księgowymi. Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży. Jest to zdecydowanie łatwiejsze i mniej czasochłonne niż pełna księgowość.

Obowiązki w prowadzeniu działalności nierejestrowej

Choć prowadzenie działalności nierejestrowanej jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż prowadzenie działalności gospodarczej, to wiąże się z pewnymi obowiązkami. Przede wszystkim, musisz prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, która pozwoli ci monitorować przychody. Dodatkowo, musisz rozliczać przychody z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej. Ważne jest również, abyś przestrzegał praw konsumentów i wystawiał faktury lub rachunki na żądanie klienta. Pamiętaj, że klient ma prawo żądać wystawienia faktury do 3 miesięcy od momentu transakcji.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności nierejestrowanej może być atrakcyjną opcją dla osób, które chcą zarabiać na własny rachunek. Wystawianie faktur i rachunków w tej formie działalności jest uzależnione od kilku czynników, takich jak status podatnika VAT i rodzaj transakcji. Ważne jest, abyś znał te zasady i odpowiednio dostosowywał swoje działania. Pamiętaj również o obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności nierejestrowej, takich jak ewidencja sprzedaży i rozliczenie przychodów. Dzięki temu będziesz mógł w pełni cieszyć się korzyściami, jakie niesie ze sobą prowadzenie własnego biznesu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie