Home Wiadomości Zarzut zatrzymania to trudny temat w sprawach Frankowiczów. Odpowiedzieć musi TSUE

Zarzut zatrzymania to trudny temat w sprawach Frankowiczów. Odpowiedzieć musi TSUE

dodał Bankingo

Sąd Najwyższy w Polsce stoi obecnie przed wyjątkowym wyzwaniem związanym z sprawą frankową. Po raz pierwszy w historii, Sąd Najwyższy skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów frankowych. To ważne wydarzenie, które ma ogromne znaczenie dla tysięcy frankowiczów w Polsce.

Pytanie skierowane do TSUE przez Sąd Najwyższy

W bieżącym roku, Sąd Najwyższy zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kredytów frankowych. Wniosek został złożony przez Rzecznika Finansowego i dotyczy prawa zatrzymania w przypadku umowy o kredyt bankowy. Pytanie brzmi, czy umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną, czy też umową dwustronnie zobowiązującą, ale nie wzajemną.

W przypadku umowy wzajemnej, bank ma prawo do zatrzymania wypłaty ustalonych sądownie kwot do momentu uregulowania zobowiązań przez kredytobiorcę. Jednakże, jeśli umowa nie jest wzajemna, prawo zatrzymania nie przysługuje bankowi. Istnieje wiele różnych interpretacji tej kwestii w orzecznictwie sądów.

Stanowisko Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że umowa kredytu bankowego jest dwustronnie zobowiązująca, ale nie wzajemna. Według Rzecznika, strony umowy spełniają różne świadczenia o ekwiwalentnej wartości. Bank może zatrzymać wypłatę rat w przypadku unieważnienia umowy, aż do momentu, gdy kredytobiorca ureguluje swoje zobowiązania. Jednakże, zasady te są sporne w orzecznictwie sądowym.

Wyroki TSUE w sprawie frankowej

W czerwcu tego roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa ważne wyroki dotyczące kredytów frankowych. Pierwszy wyrok dotyczył możliwości pobierania przez banki wynagrodzenia po unieważnieniu umowy kredytu. TSUE orzekł, że banki nie mają prawa do pobierania takiego wynagrodzenia. To było ważne zwycięstwo dla frankowiczów, którzy od dawna walczą o swoje prawa.

Drugim wyrokiem TSUE było stwierdzenie, że kredytobiorcy mogą żądać dodatkowego wynagrodzenia od banków. Dotychczasowe orzecznictwo TSUE wskazywało na to, że klienci nie mają prawa oczekiwać takiego wynagrodzenia. Jednakże, w tym przypadku TSUE uznał, że dodatkowe świadczenia nie przysługują bankowi, lecz kredytobiorcy.

Konsekwencje dla kredytobiorców

Pytanie skierowane przez Sąd Najwyższy do TSUE może mieć ogromne znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty frankowe. Jeśli TSUE potwierdzi stanowisko Rzecznika Finansowego, frankowicze mogą mieć szansę na uzyskanie korzystnych rozstrzygnięć sądowych w swoich sprawach.

W praktyce, oznaczałoby to, że banki nie miałyby prawa do pobierania dodatkowego wynagrodzenia po unieważnieniu umowy kredytu. Ponadto, kredytobiorcy mogliby żądać dodatkowego wynagrodzenia od banków. To ważne zwycięstwo dla frankowiczów, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z kredytami frankowymi.

Perspektywy frankowiczów

Dla frankowiczów, skierowanie pytania do TSUE przez Sąd Najwyższy jest dobrą wiadomością. To daje nadzieję na sprawiedliwe rozstrzygnięcia w ich sprawach. Jednakże, trzeba pamiętać, że procesy sądowe mogą być czasochłonne i kosztowne. Frankowicze powinni skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Podsumowanie

Skierowanie pytania do TSUE przez Sąd Najwyższy w sprawie kredytów frankowych jest ważnym krokiem w walce frankowiczów o swoje prawa. Decyzja TSUE może mieć ogromne znaczenie dla tysięcy kredytobiorców w Polsce. Jeśli TSUE potwierdzi stanowisko Rzecznika Finansowego, frankowicze mogą liczyć na korzystne rozstrzygnięcia sądowe. Jednakże, procesy sądowe mogą być długotrwałe i kosztowne, dlatego frankowicze powinni skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie