Home Wiadomości Jak wyroki TSUE z 2023 roku wpływają na Frankowiczów

Jak wyroki TSUE z 2023 roku wpływają na Frankowiczów

dodał Bankingo

W 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał szereg wyroków, które mają znaczący wpływ na osoby posiadające kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego. Wyroki te przynoszą wiele korzyści dla Frankowiczów i zmieniają dotychczasowe zasady w polskim prawie. W tym artykule przeanalizujemy trzy najważniejsze wyroki TSUE i omówimy, jakie konsekwencje mają one dla Kredytobiorców.

Wyrok TSUE C-520/21 – bezumowne korzystanie z kapitału

Pierwszy ważny wyrok TSUE, C-520/21, z 15 czerwca 2023 roku dotyczył prawa do korzystania z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki nie mają prawa żądać od Kredytobiorców jakichkolwiek opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. W momencie stwierdzenia nieważności umowy, strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu sobie świadczeń. Wyrok ten daje również Kredytobiorcom prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. Trybunał jednoznacznie podkreślił, że banki nie mają prawa do żadnej dodatkowej rekompensaty z tytułu odszkodowania, waloryzacji czy wynagrodzenia. To oznacza, że Frankowicze, którzy stwierdzili nieważność umowy, nie muszą płacić bankom żadnych dodatkowych kwot.

Wyrok TSUE C-287/22 – zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu

Kolejny ważny wyrok TSUE, C-287/22, również wydany 15 czerwca 2023 roku, dotyczył zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania sądowego. Wyrok ten ma duże znaczenie dla Frankowiczów, którzy prowadzą postępowanie sądowe przeciwko bankom. Trybunał orzekł, że Kredytobiorcy mają prawo do zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu. Oznacza to, że Frankowicze nie muszą spłacać rat kredytowych w trakcie postępowania sądowego, co daje im pewną ulgę finansową. Dodatkowo, wyrok TSUE chroni Kredytobiorców przed narastającymi roszczeniami banków, które mogłyby powstać w wyniku nieregularnych płatności w trakcie procesu.

Wyrok TSUE C-139/22 – równy obowiązek informacyjny wobec Kredytobiorców

Trzeci istotny wyrok TSUE, C-139/22, zapadł 21 września 2023 roku i dotyczył równego obowiązku informacyjnego banków wobec Kredytobiorców. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki mają taki sam obowiązek informacyjny wobec wszystkich swoich Klientów, niezależnie od ich wykształcenia czy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. To oznacza, że banki nie mogą ukrywać ważnych informacji przed Kredytobiorcami i muszą dostarczać im pełne i jasne informacje na temat umowy kredytowej. Ponadto, Trybunał orzekł, że umowy kredytowe, które zawierają nieuczciwe i uczciwe warunki, nie mogą być realizowane nawet po usunięciu z nich klauzul abuzywnych. To oznacza, że banki muszą dokładnie analizować wszystkie zapisy w umowach kredytowych i nie mogą stosować klauzul niezgodnych z prawem.

Linia orzecznicza nadal po stronie Frankowiczów

Wszystkie te wyroki TSUE jednoznacznie wskazują, że linia orzecznicza polskiego sądownictwa nadal jest po stronie Frankowiczów. Wyroki te dają Kredytobiorcom większą pewność prawna i umacniają ich pozycję w sporze z bankami. Banki natomiast muszą dostosować swoje praktyki do nowych zasad i przestrzegać obowiązującego prawa. Warto pamiętać, że wyroki te mają ogólne znaczenie i dotyczą wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, niezależnie od banku, w którym zaciągnęli kredyt.

Podsumowanie

Wyroki TSUE z 2023 roku mają ogromne znaczenie dla Frankowiczów. Dają one Kredytobiorcom większą pewność prawna i umacniają ich pozycję w sporze z bankami. Wyroki te jednoznacznie stwierdzają, że banki nie mają prawa żądać opłat za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy, Kredytobiorcy mają prawo do zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego, a banki muszą dostarczać pełne i jasne informacje Kredytobiorcom. Wszystko to sprawia, że Frankowicze mają większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy i ochronę swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie